Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj nových technologií na síti SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie MOBILITA BUDOUCNOSTI, EUROTRANS, Brno, 8. října 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj nových technologií na síti SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie MOBILITA BUDOUCNOSTI, EUROTRANS, Brno, 8. října 2013."— Transkript prezentace:

1 Rozvoj nových technologií na síti SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie MOBILITA BUDOUCNOSTI, EUROTRANS, Brno, 8. října 2013

2 2 Hlavní priority rozvoje infrastruktury  Dokončení modernizace koridorů a uzlů (s max. využitím fondů EU).  Kapacita pro příměstskou dopravu.  Zvyšování kapacity a rychlosti pro nákladní dopravu.  Železniční napojení Letiště Václava Havla Praha: •povinnost vyplývající z trans-evropských sítí TEN-T, •nutno řešit současně s kapacitním spojením Praha – Kladno.  Nová Rychlá spojení (RS) pro dálkovou a rychlou meziregionální osobní dopravu.  Naplňování požadavků pro interoperabilitu (ETCS, GSM-R).  Nové technologie – např. dálkové řízení (DOZ), automatické vedení vlaku (AVV), automatické stavění vlakových cest (ASVC), rekuperace trakční energie.  Zlepšování parametrů sítě (zdvojkolejnění, nové zastávky).  Elektrizace tratí (u tratí se silnou nákladní a příměstskou dopravou).  Využití regionálních tratí (technicky podudržovaných). Rozvoj nových technologií na síti SŽDC, Brno, 8. října 2013

3 3 Dokončení modernizace koridorů a uzlů  Snaha dokončit maximum staveb ze stávajícího OPD 1, OPD 2 a CEF.  Po roce 2015 se předpokládá nutnost dokončit uzly Plzeň (část), Praha (část), Kralupy n. V., Pardubice, Česká Třebová, Brno a Ostrava.  Z traťových úseků železničních koridorů budou po roce 2015 zbývat zejména úseky Praha – Beroun, Choceň – Ústí nad Orlicí nebo Nemanice – Ševětín.  Hlavním účelem modernizace železničních koridorů bylo odstranění dlouhodobé podudržovanosti a zabránění dalšímu snižování traťové rychlosti.  S výjimkou části IV. TŽK (Benešov – Tábor – České Budějovice) jsou stávající modernizované koridory rychlostně či kapacitně nedostačující, nelze je považovat za cílový stav železnice nebo dokonce označovat jako „vysokorychlostní“. Rozvoj nových technologií na síti SŽDC, Brno, 8. října 2013

4 4 •Nová politika TEN-T předpokládá zvýšení konkurenceschopnosti železnice modernizací tratí pro vyšší rychlosti (200 až 350 km/h). •Zahájením stavby VRT bude zahájeno snižování více než 40letého náskoku silniční dopravy. •V podmínkách ČR je koncept rozpracováván do podoby tzv. rychlých spojení (RS). •Vedle vysoké traťové rychlosti je velkým přínosem také významné zkrácení trasy (např. Praha – Brno o 50 km). •Nové tratě budou využitelné i pro rychlou nákladní dopravu. •Bez zásadních investic do novostaveb tratí nelze od železnice očekávat nabídku moderních služeb. Rychlá spojení (RS) Rozvoj nových technologií na síti SŽDC, Brno, 8. října 2013

5 Rychlá spojení (RS) Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 X X 5

6 1 hod - síť RS ) 1 hod dnes 1 hod –síť RS 1 hod dnes 6 Rychlá spojení (RS) Praha Brno Rozvoj nových technologií na síti SŽDC, Brno, 8. října 2013 – přínos pro dopravní obslužnost v rámci ČR

7 7 Moderní výhybkové systémy (Zatím) nejrychlejší výhybka na síti SŽDC •pilotní nasazení v ŽST Poříčany (výhybka číslo 3) od roku 2007 •výhybka J60 1:26,5-2500 •celkem 6 přestavníků pro změnu polohy Konstrukční rychlost •v přímém směru 300 km/h •v odbočném směru 130 km/h (omezena z důvodu navazujícího oblouku na 120 km/h) Další vývoj •výhybka 1:33,5-8000/4000 •v přímém směru 350 km/h •v odbočném směru 160 km/h •provozní ověření připravováno v ŽST Prosenice Rozvoj nových technologií na síti SŽDC, Brno, 8. října 2013

8 8 Evropský systém ERTMS o Evropský železniční řídící systém umožňuje jízdu vlaku bez omezení po celé síti vybavené ERTMS. o Dvě části: GSM-R a ETCS (rádiová síť a zabezpečovací zařízení jako náhrada národních zabezpečovačů). o Primárně v tranzitních směrech za účelem zvýšení atraktivity pro tranzit. Rozvoj nových technologií na síti SŽDC, Brno, 8. října 2013 ERTMS (European Railway Traffic Management System)

9 9 GSM-R (Global System for Mobile communications – Railway) •Globální systém pro mobilní komunikaci na železnici. •Interoperabilní evropská železniční rádiová síť pro hlasovou komunikaci a přenos dat mezi železničním vozidlem a radiovou centrálou. o Děčín st. hranice – Kolín, 201 km, dokončeno 2005. o Kolín – Břeclav st. hranice, 327 km, dokončeno 2009. o Břeclav – Petrovice u Karviné, 216 km, dokončeno 2010. o Propojení sítí GSM-R SŽDC, DB, ÖBB, ProRail a roaming v síti domácího operátora. GSM-R Rozvoj nových technologií na síti SŽDC, Brno, 8. října 2013

10 GSM-R 10 dokončeno v realizaci v přípravě 2015: 1540 km (cca 16 % sítě) Rozvoj nových technologií na síti SŽDC, Brno, 8. října 2013

11 11 ETCS (European Train Control System) •Interoperabilní evropský vlakový zabezpečovací systém. •Sestává z traťové a mobilní části. •Systém umožňuje předávat strojvedoucímu informace o povolení k jízdě a v reálném čase kontrolovat jejich dodržení. •V ČR aplikován systém ETCS Level 2, který umožňuje kontinuální přenos informací mezi vlakem a infrastrukturou. •Realizace systému na vybrané železniční síti ČR vyplývá z mezinárodních závazků ČR a probíhá dle přijatého národního implementačního plánu. ETCS Rozvoj nových technologií na síti SŽDC, Brno, 8. října 2013

12 GSM-R ETCS 12 dokončeno v realizaci v přípravě 2018 2015 2018 Rozvoj nových technologií na síti SŽDC, Brno, 8. října 2013

13 13 Automatické stavění vlakových cest ASVC – automatické stavění vlakových cest •nahrazuje rutinní činnosti zaměstnanců při přímém řízení provozu •využívá pro svoji činnost graficko-technologickou nástavbu (zobrazení dopravní situace formou GVD) •pracuje s denním jízdním řádem vlaků •obsahuje modul pro výpočet výhledové dopravy s řešením konfliktů •základní simulační modul Rozvoj nových technologií na síti SŽDC, Brno, 8. října 2013 ASVC - očekávané přínosy •snížení zátěže pracovníků řízení dopravy a tím i snížení jejich chybovosti •zkvalitnění dopravních řídících procesů a tím i bezpečnosti železniční dopravy ASVC - plánované pilotní nasazení •Tanvald - Liberec

14 14 Automatické vedení vlaku - AVV AVV - automatické vedení vlaku •systém pro automatizaci řízení vlaku, tj. pro provozní ovládání pohonu a brzd •sestává z traťové části (magnetických informačních bodů) a mobilní části (vozidla) •udržení rychlosti s přesností na 1 km/h, cílové brzdění s přesností na 1 m Rozvoj nových technologií na síti SŽDC, Brno, 8. října 2013 •optimalizuje jízdu vlaku tak, aby do následující stanice dojel právě včas a s minimem spotřeby energie •vyloučení projetí stanice či zastávky •garance zastavení vlaku na stanoveném místě •snížení psychické zátěže strojvedoucího •další bezpečnostní přínosy •zvýšení přesnosti dodržování jízdního řádu •vybavení sítě SŽDC - zejména na modernizovaných úsecích 1. a 2. tranzitního koridoru •vybaveno cca 250 vozidel v ČR •nyní připravujeme další rozvoj systému AVV na tratích, kde je velká část vozidel vybavená mobilní částí AVV

15 15 DOZ - dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení •Slouží k ovládání více staničních a traťových zabezpečovacích zařízení z jednoho místa. •Jedná se o nejefektivnější způsob řízení železničního provozu po stránkách: o dopravně organizační - koncentruje řídící dopravní procesy do menšího počtu celků Řízení provozu - DOZ Rozvoj nových technologií na síti SŽDC, Brno, 8. října 2013 o personální - snižuje personální náročnost přímého řízení provozu o systémové - zajišťuje spolupráci všech potřebných řídících a informačních systémů pro řízení dopravy a systémů, které z nich čerpají informace

16 16 Řízení provozu - CDP CDP - centrální dispečerská pracoviště •CDP Přerov (částečně realizováno; modře) •CDP Praha (v přípravě; červeně) Rozvoj nových technologií na síti SŽDC, Brno, 8. října 2013 DOZ - rozsah řízených oblastí z CDP Praha a CDP Přerov NŘP - nouzová řídící pracoviště •slouží pro případ poruchy CDP •zřizují se mimo sídlo CDP •mohou nahradit výpadek řízení za část CDP

17 17 •realizováno v souladu s nařízeními Evropské unie (TSI TAP, TSI TAF), •cílem je rozvoj standardizovaných informačních technologií v dopravě, •konsolidace a integrace současných informačních systémů, •sledování a prognózování vývoje dopravy, objednávání kapacity tras, •sledování jízdy vlaku v reálném čase, pořizování elektronických dokumentů, •standardizovaná výměna dat mezi provozovateli infrastruktury a dopravci, •zvýšení konkurenceschopnosti a dorovnání úrovně služeb české železniční sítě. Rozvoj nových technologií na síti SŽDC, Brno, 8. října 2013 Telematika v železniční dopravě - TSI Implementace „technických specifikací pro interoperabilitu“ (TSI TAP/TAF) do informačních systémů v osobní a nákladní dopravě:

18 18 Informační systémy a aplikace Rozvoj nových technologií na síti SŽDC, Brno, 8. října 2013 Vybrané informační systémy a aplikace portálu provozovatele dráhy (http://provoz.szdc.cz): Portál - webový portál provozovatele dráhy DYPOD - dynamické prohlášení o dráze ETD - elektronické jízdní řády ISOŘ KADR - objednávání ad hoc tras a přidělování kapacity dráhy Aport - rozbor vlaku a příprava vlaku před odjezdem COMPOST - Centrální aplikace pro přijímání informací - hlášení o složení vlaku KAPO - Kalkulace poplatků za užití železniční dopravní cesty DOMIN - webová aplikace pro zobrazení omezení infrastruktury CSV - centrální systém výluk GRAPP - grafická prezentace polohy vlaků KAFR - katalog firem MIMOZA - webová aplikace pro mimořádné zásilky

19 19 Informační systémy a aplikace Rozvoj nových technologií na síti SŽDC, Brno, 8. října 2013 INFORMAČNÍ TABULE - webová aplikace pro zobrazení příjezdových a odjezdových tabulí stanic a zastávek GRAPP - grafická prezentace aktuální polohy vlaků http://provoz.szdc.cz/tabule/ http://provoz.szdc.cz/grapp/

20 www.szdc.cz © Správa železniční dopravní cesty, státní organizace DĚKUJI ZA POZORNOST! DĚKUJI ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "Rozvoj nových technologií na síti SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie MOBILITA BUDOUCNOSTI, EUROTRANS, Brno, 8. října 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google