Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

APLIKACE ERTMS/ETCS v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "APLIKACE ERTMS/ETCS v ČR"— Transkript prezentace:

1 APLIKACE ERTMS/ETCS v ČR
Ing. Bohuslav Navrátil ( SŽDC,s.o.) 25. – 26. říjen Pardubice

2 Postavení a funkce SŽDC
zákon 266/94 Sb o drahách zákon 77/2002 Sb, transformační zákon SŽDC plní funkci vlastníka dráhy 25. – 26. říjen Pardubice

3 Povinnosti vlastníka dráhy
zajištění provozování dráhy zajištění provozuschopnosti dráhy pečovat o modernizaci a rozvoj dráhy hospodařit s majetkem, který tvoří železniční dopravní cestu umožnit styk dráhy s jinými drahami 25. – 26. říjen Pardubice

4 ERTMS a interoperabilita
rozdíly mezi národními a železničními sítěmi v Evropě sdělovací a zabezpečovací zařízení trakční soustavy pravidla pro provozování dráhy národní státy trvaly na národních zásadách, chránily národní železniční průmysl 25. – 26. říjen Pardubice

5 ERTMS a interoperabilita
ekonomický růst v Evropě => nárůst přepravních potřeb pokles železniční přepravy (z 21,1 % na 8,4%) nárůst ostatních druhů přeprav, především silniční Poškozování zájmů železnice 25. – 26. říjen Pardubice

6 postupné otvírání železničního trhu
Řešení postupné otvírání železničního trhu liberalizace přístupu na železniční dopravní cestu odstraňování překážek v pohybu vlaku Interoperabilita evropského železničního systému 25. – 26. říjen Pardubice

7 ETCS a interoperabilita
oblast řízení a zabezpečení železničního provozu priorita v rámci interoperability ERTMS - Evropský systém řízení železničního provozu 25. – 26. říjen Pardubice

8 jednotně vyjadřuje podmínky strojvedoucímu pro jízdu vlaku
ERTMS/ETCS - evropský vlakový zabezpečovač zastřešující systém, schopný komunikovat s jednotlivými národními zabezpečovacími systémy jednotně vyjadřuje podmínky strojvedoucímu pro jízdu vlaku pevná, infrastrukturní část mobilní část 25. – 26. říjen Pardubice

9 jednotné kmitočtové pásmo 900 MHz priority ve skupinách uživatelů
ERTMS/GSM-R- evropský radiový komunikační systém jednotné kmitočtové pásmo 900 MHz priority ve skupinách uživatelů kvalita sítě umožnění skupinových a nouzových volání umožňuje adresování závislé na poloze umožňuje datový přenos pro ERTMS/ETCS 25. – 26. říjen Pardubice

10 Pilotní projekt GSM-R Děčín st.hr. – Praha – Kolín
stavba zahájena projektování 06/2004 – 12/2004 realizace I. etapy /2004 – 03/2005 realizace II. etapy a konec stavby /2005 25. – 26. říjen Pardubice

11 Pilotní projekt ETCS Poříčany - Kolín 25. – 26. říjen 2004 Pardubice
zpracování zadávací dokumentace aplikační úroveň 2 zahájení – 12/2004 projektování – 2005 výstavba – 2006 testování – 2007 ukončení – 2008 financování 75% fond ISPA 25 % SFDI Poříčany - Kolín 25. – 26. říjen Pardubice

12 Postup budování GSM-R na železničních tratích v ČR
vazba na stávající analogové systémy, typ, fyzické opotřebení finanční náročnost - TRS 190 000 Kč/km trati - GSM-R 800 000 Kč/km trati mezinárodní důležitost a komerční využití úseků použitá trakce ve vazbě na oběh lokomotiv způsob zabezpečení jízdy vlaků 25. – 26. říjen Pardubice

13 Postup budování GSM-R na železničních tratích v ČR
25. – 26. říjen Pardubice

14 Postup budování GSM-R na železničních tratích v ČR
vazba na stávající analogové systémy, typ, fyzické opotřebení finanční náročnost - TRS 190 000 Kč/km trati - GSM-R 800 000 Kč/km trati mezinárodní důležitost a komerční využití úseků použitá trakce ve vazbě na oběh lokomotiv způsob zabezpečení jízdy vlaků 25. – 26. říjen Pardubice

15 Zásady pro přípravu a realizaci traťových radiových systémů na žel
Zásady pro přípravu a realizaci traťových radiových systémů na žel. tratích ve vlasnictví státu Tři kategorie tratí: tratě postupně vybavovány GSM - R (nebudou vybavovány TRS s výjimkou konkrétních tratí), stanoven postup výstavby 25. – 26. říjen Pardubice

16 Postup budování GSM-R 25. – 26. říjen Pardubice

17 tratě, kde bude postupně dobudován TRS
Zásady pro přípravu a realizaci TRS na žel. tratích ve vlasnictví státu Tři kategorie tratí: tratě, kde bude postupně dobudován TRS stanoveny konkrétní tratě na rok další postup bude stanoven následně, především ve vazbě na finanční možnosti 25. – 26. říjen Pardubice

18 Zásady pro přípravu a realizaci TRS na žel. tratích ve vlasnictví státu
Tři kategorie tratí: regionální tratě místní význam TRS do doby vyvinutí technicky vyspělého nízkonákladového systému, který umožní hlasovou a datovou komunikaci a zabezpečení jízdy vlaků v mezistaničních úsecích 25. – 26. říjen Pardubice

19 Postup budování ETCS na železničních tratích v ČR
vazba na ukončení pilotního projektu prioritní úseky zařazené do evropského železničního systému 25. – 26. říjen Pardubice

20 Koordinace budování GSM-R, ETCS s dalšími investičními stavbami
I. a II. koridor vybudován, spojovací větev ve výstavbě (výjimka uzly) technické vybavení-autoblok, elektronická stavědla, kolejové obvody, TRS, LS-90 ETC-S a GSM-R z této skutečnosti vychází a po určitou dobu budou staré a nové systémy koexistovat 25. – 26. říjen Pardubice

21 Koordinace budování GSM-R, ETCS s dalšími investičními stavbami
III. a IV. koridor - probíhá předprojektová a projektová příprava, zahájení výstavby rok 2004 (2005) postup nasazení vlakového zabezpečovače LS-90 s přihlédnutím na postup realizace ETCS způsob zjišťování volnosti nebo obsazenosti vlakové cesty - bodový nebo liniový systém rozsah řešení GSM-R a ETCS v projektech staveb rozdělení III. a IV. koridoru na jednotlivé stavby GSM-R a ETCS 25. – 26. říjen Pardubice

22 Koordinace budování GSM-R, ETCS s dalšími investičními stavbami
III. a IV. koridor - probíhá předprojektová a projektová příprava, zahájení výstavby rok 2005 zadána studie: Koncepce vybavení tratí III. a IV. koridoru a dalších tratí zařazených do evropského konvenčního železničního systému technickými prostředky pro zjišťování volnosti a obsazenosti kolejových úseků a systémem vlakového zabezpečovače 25. – 26. říjen Pardubice

23 zajištění finančních prostředků na realizaci GSM-R, ETCS
Financování zajištění finančních prostředků na realizaci GSM-R, ETCS podpora ze zdrojů EU, nástroje sjednocující Evropský železniční systém zavádění vyžaduje řadu strategických rozhodnutí vyhodnocení současného stavu v ČR vyhodnocení navrhovaného postupu posouzení mezinárodních souvislostí studie DB Netz => podklad pro získání finančních prostředků ze zdrojů EU 25. – 26. říjen Pardubice

24 Mezinárodní spolupráce
při výstavbě při provozování sítě, aplikací při mimořádných událostech 25. – 26. říjen Pardubice

25 Děkuji Vám za pozornost !
25. – 26. říjen Pardubice


Stáhnout ppt "APLIKACE ERTMS/ETCS v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google