Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

APLIKACE ERTMS/ETCS v ČR Ing. Bohuslav Navrátil ( SŽDC,s.o.) 25. – 26. říjen 2004 Pardubice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "APLIKACE ERTMS/ETCS v ČR Ing. Bohuslav Navrátil ( SŽDC,s.o.) 25. – 26. říjen 2004 Pardubice."— Transkript prezentace:

1 APLIKACE ERTMS/ETCS v ČR Ing. Bohuslav Navrátil ( SŽDC,s.o.) 25. – 26. říjen 2004 Pardubice

2 Postavení a funkce SŽDC • zákon 266/94 Sb o drahách • zákon 77/2002 Sb, transformační zákon SŽDC plní funkci vlastníka dráhy

3 Povinnosti vlastníka dráhy • zajištění provozování dráhy • zajištění provozuschopnosti dráhy • pečovat o modernizaci a rozvoj dráhy • hospodařit s majetkem, který tvoří železniční dopravní cestu • umožnit styk dráhy s jinými drahami 25. – 26. říjen 2004 Pardubice

4 ERTMS a interoperabilita • rozdíly mezi národními a železničními sítěmi v Evropě •národní státy trvaly na národních zásadách, chránily národní železniční průmysl  sdělovací a zabezpečovací zařízení  trakční soustavy  pravidla pro provozování dráhy

5 25. – 26. říjen 2004 Pardubice ERTMS a interoperabilita • ekonomický růst v Evropě => nárůst přepravních potřeb • pokles železniční přepravy (z 21,1 % na 8,4%) • nárůst ostatních druhů přeprav, především silniční Poškozování zájmů železnice

6 25. – 26. říjen 2004 Pardubice Řešení • postupné otvírání železničního trhu • liberalizace přístupu na železniční dopravní cestu • odstraňování překážek v pohybu vlaku Interoperabilita evropského železničního systému

7 25. – 26. říjen 2004 Pardubice ETCS a interoperabilita • oblast řízení a zabezpečení železničního provozu priorita v rámci interoperability ERTMS - Evropský systém řízení železničního provozu

8 25. – 26. říjen 2004 Pardubice ERTMS/ETCS - evropský vlakový zabezpečovač •zastřešující systém, schopný komunikovat s jednotlivými národními zabezpečovacími systémy •jednotně vyjadřuje podmínky strojvedoucímu pro jízdu vlaku •pevná, infrastrukturní část •mobilní část

9 25. – 26. říjen 2004 Pardubice ERTMS/GSM-R- evropský radiový komunikační systém • jednotné kmitočtové pásmo 900 MHz • priority ve skupinách uživatelů • kvalita sítě • umožnění skupinových a nouzových volání • umožňuje adresování závislé na poloze • umožňuje datový přenos pro ERTMS/ETCS

10 Pilotní projekt GSM-R • stavba zahájena • projektování 06/2004 – 12/2004 • realizace I. etapy 12/2004 – 03/2005 • realizace II. etapy a konec stavby 06/2005 Děčín st.hr. – Praha – Kolín 25. – 26. říjen 2004 Pardubice

11 Pilotní projekt ETCS • zpracování zadávací dokumentace • aplikační úroveň 2 • zahájení – 12/2004 • projektování – 2005 • výstavba – 2006 • testování – 2007 • ukončení – 2008 • financování 75% fond ISPA 25 % SFDI Poříčany - Kolín 25. – 26. říjen 2004 Pardubice

12 Postup budování GSM-R na železničních tratích v ČR •vazba na stávající analogové systémy, typ, fyzické opotřebení • finanční náročnost - TRS190 000 Kč/km trati - GSM-R800 000 Kč/km trati • mezinárodní důležitost a komerční využití úseků • použitá trakce ve vazbě na oběh lokomotiv • způsob zabezpečení jízdy vlaků

13 25. – 26. říjen 2004 Pardubice Postup budování GSM-R na železničních tratích v ČR

14 25. – 26. říjen 2004 Pardubice Postup budování GSM-R na železničních tratích v ČR •vazba na stávající analogové systémy, typ, fyzické opotřebení • finanční náročnost - TRS190 000 Kč/km trati - GSM-R800 000 Kč/km trati • mezinárodní důležitost a komerční využití úseků • použitá trakce ve vazbě na oběh lokomotiv • způsob zabezpečení jízdy vlaků

15 25. – 26. říjen 2004 Pardubice Zásady pro přípravu a realizaci traťových radiových systémů na žel. tratích ve vlasnictví státu I. tratě postupně vybavovány GSM - R (nebudou vybavovány TRS s výjimkou konkrétních tratí), stanoven postup výstavby Tři kategorie tratí:

16 25. – 26. říjen 2004 Pardubice Postup budování GSM-R

17 25. – 26. říjen 2004 Pardubice Zásady pro přípravu a realizaci TRS na žel. tratích ve vlasnictví státu • stanoveny konkrétní tratě na rok 2005- 2006 • další postup bude stanoven následně, především ve vazbě na finanční možnosti Tři kategorie tratí: II.tratě, kde bude postupně dobudován TRS

18 25. – 26. říjen 2004 Pardubice Zásady pro přípravu a realizaci TRS na žel. tratích ve vlasnictví státu • místní význam • TRS do doby vyvinutí technicky vyspělého nízkonákladového systému, který umožní hlasovou a datovou komunikaci a zabezpečení jízdy vlaků v mezistaničních úsecích Tři kategorie tratí: III.regionální tratě

19 25. – 26. říjen 2004 Pardubice Postup budování ETCS na železničních tratích v ČR •vazba na ukončení pilotního projektu •prioritní úseky zařazené do evropského železničního systému

20 25. – 26. říjen 2004 Pardubice Koordinace budování GSM-R, ETCS s dalšími investičními stavbami •technické vybavení-autoblok, elektronická stavědla, kolejové obvody, TRS, LS-90 •ETC-S a GSM-R z této skutečnosti vychází a po určitou dobu budou staré a nové systémy koexistovat  I. a II. koridor vybudován, spojovací větev ve výstavbě (výjimka uzly)

21 25. – 26. říjen 2004 Pardubice Koordinace budování GSM-R, ETCS s dalšími investičními stavbami •postup nasazení vlakového zabezpečovače LS-90 s přihlédnutím na postup realizace ETCS •způsob zjišťování volnosti nebo obsazenosti vlakové cesty - bodový nebo liniový systém •rozsah řešení GSM-R a ETCS v projektech staveb •rozdělení III. a IV. koridoru na jednotlivé stavby GSM-R a ETCS  III. a IV. koridor - probíhá předprojektová a projektová příprava, zahájení výstavby rok 2004 (2005)

22 25. – 26. říjen 2004 Pardubice Koordinace budování GSM-R, ETCS s dalšími investičními stavbami •zadána studie: Koncepce vybavení tratí III. a IV. koridoru a dalších tratí zařazených do evropského konvenčního železničního systému technickými prostředky pro zjišťování volnosti a obsazenosti kolejových úseků a systémem vlakového zabezpečovače  III. a IV. koridor - probíhá předprojektová a projektová příprava, zahájení výstavby rok 2005

23 25. – 26. říjen 2004 Pardubice Financování •zajištění finančních prostředků na realizaci GSM-R, ETCS •podpora ze zdrojů EU, nástroje sjednocující Evropský železniční systém •zavádění vyžaduje řadu strategických rozhodnutí •vyhodnocení současného stavu v ČR •vyhodnocení navrhovaného postupu •posouzení mezinárodních souvislostí •studie DB Netz => podklad pro získání finančních prostředků ze zdrojů EU

24 25. – 26. říjen 2004 Pardubice Mezinárodní spolupráce • při výstavbě • při provozování sítě, aplikací • při mimořádných událostech

25 Děkuji Vám za pozornost ! 25. – 26. říjen 2004 Pardubice


Stáhnout ppt "APLIKACE ERTMS/ETCS v ČR Ing. Bohuslav Navrátil ( SŽDC,s.o.) 25. – 26. říjen 2004 Pardubice."

Podobné prezentace


Reklamy Google