Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRO ČD V EVROPSKÉM KONTEXTU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRO ČD V EVROPSKÉM KONTEXTU"— Transkript prezentace:

1 PRO ČD V EVROPSKÉM KONTEXTU
VÝZNAM ERTMS/ETCS PRO ČD V EVROPSKÉM KONTEXTU Ing. Petr Kousal Aplikace ERTMS/ETCS v ČR, Pardubice České dráhy, a.s.,

2 2. ERTMS–Evropský systém řízení železničního provozu
Obsah 1. Úvod Proč chceme jednotnou evropskou železniční síť 2. ERTMS–Evropský systém řízení železničního provozu ERTMS a jeho historie Zapojení ČD a SŽDC do vývoje a ověřování ERTMS 3. Současný stav pilotního projektu ERTMS/ETCS v ČR 4. Návrh postupu implementace ERTMS/ETCS v ČR 5. Vybavení kolejových vozidel systémy ERTMS u ČD, a. s. Zavádění systému GSM-R na kolejová vozidla Zavádění systému ETCS na kolejová vozidla 6. Význam ERTMS pro ČD, a. s. 7. Závěr Aplikace ERTMS/ETCS v ČR, Pardubice České dráhy, a.s.,

3 Úvod – Proč chceme jednotnou evropskou železniční síť
V Evropě vzrůstá výrazně přeprava osob a zboží v souvislosti s rozšiřováním Evropské unie a vytvářením volného evropského trhu Snahou Evropské unie je zvýšit konkurenceschopnost železniční dopravy Potřebujeme jednotnou evropskou železniční síť Interoperabilita transevropského železničního systému Aplikace ERTMS/ETCS v ČR, Pardubice České dráhy, a.s.,

4 ERTMS - European Rail Traffic Management System
Evropský systém řízení železničního provozu ETCS European Train Control System Evropský systém řízení jízdy vlaku GSM-R - Global System for Mobile Communication for Railway Globální systém mobilní komunikace pro železniční aplikace ETML - European Traffic Management Layer Evropská úroveň provozního řízení EOR European Operation Rules Evropské provozní předpisy Aplikace ERTMS/ETCS v ČR, Pardubice České dráhy, a.s.,

5 Směrnice Evropské komise
Zásady interoperability pro transevropskou železniční síť jsou zakotveny ve směrnicích Evropské komise: 96/48/ES Směrnice pro vysokorychlostní tratě 2001/16/ES Směrnice pro konvenční tratě 2004/50/ES Novelizace předchozích směrnic Aplikace ERTMS/ETCS v ČR, Pardubice České dráhy, a.s.,

6 Zapojení ČD do vývoje a ověřování ERTMS
Od tohoto roku jsou ČD zapojeny do procesu vývoje ERTMS 1995 ČD předložily přípravnou studii pro pilotní instalaci ERTMS/ETCS na trati Drážďany – Praha Zástupce ČD podepsal Memorandum of Understanding (MoU EIRENE) o vývoji a zavádění nového radiového standardu Byl ustanoven Řídící tým ERTMS, jehož činnost je zaměřena na vrcholovou koordinaci pilotních projektů obou technických podsystému GSM-R a ETCS Aplikace ERTMS/ETCS v ČR, Pardubice České dráhy, a.s.,

7 Současný stav pilotního projektu ERTMS/ETCS v ČR
„ISPA Dopravní program, Evropský železniční kontrolní systém ETCS pilotní projekt Poříčany – Kolín“ V letošním roce byla vyhlášena mezinárodní veřejná soutěž Soutěž organizuje SŽDC, Stavební správa Praha S realizací pilotního projektu se počítá v období 2005 – 2007 Systém ETCS úrovně 2 V úseku Poříčany – Kolín Aplikace ERTMS/ETCS v ČR, Pardubice České dráhy, a.s.,

8 Implementace ERTMS/ETCS na železniční síti v ČR
Berlin Dresden Děčín Pilotní projekt GSM-R Pilotní projekt ETCS úroveň 2 Poříčany Kolín Břeclav Wien Aplikace ERTMS/ETCS v ČR, Pardubice České dráhy, a.s.,

9 Návrh postupu implementace ERTMS/ETCS v ČR
Systémem ERTMS/ETCS budou postupně vybavovány všechny traťové úseky, zařazené do evropského konvenčního železničního systému Výstavba infrastrukturní části ERTMS/ETCS bude financována z prostředků SŽDC, s.o. a její další budování bude záviset hlavně na jejích finančních možnostech Vzhledem k předpokládanému termínu dokončení výstavby pilotního projektu Poříčany – Kolín, lze očekávat další realizaci ve vybavování tratí tímto systémem po roce 2007 Aplikace ERTMS/ETCS v ČR, Pardubice České dráhy, a.s.,

10 Vybavení kolejových vozidel systémy ERTMS u ČD, a. s.
Z hlediska TSI pro systémy řízení a zabezpečení musí části věnované rádiové komunikaci vlaku splňovat požadavek interoperability Na území ČR je celá provozní potřeba hnacích a řídících vozidel vybavena radiostanicemi TRS a vlakovým zabezpečovačem LS 90 a tedy splňuje TSI CCS CR - přílohu B Všechna nově vybavovaná vozidla a vozidla přecházející hranice státu však musejí splnit podmínku TSI - přílohu A (tzn. musí být vybavena GSM-R a ETCS), popřípadě musejí splňovat podmínku národní specifikace TSI (např. musejí být vybavena analogovým systém KAPSCH pro Rakousko, PZB80R pro SRN) Aplikace ERTMS/ETCS v ČR, Pardubice České dráhy, a.s.,

11 Vybavení kolejových vozidel systémy ERTMS u ČD, a. s.
Zavádění systému GSM-R na kolejová vozidla Standardní výbavou GSM-R jsou vybaveny dodávané jednotky řady 680, přičemž do zprovoznění národní sítě GSM-R budou na území ČR provozovány v síti GSM veřejného operátora Pro splnění přístupových podmínek na síť DB bude do konce roku 2004 vybaveno 16 kolejových vozidel duálními radiostanicemi GSM-R V rámci pilotního projektu GSM-R bude dodáno 10 ks vozidlových radiostanic, která budou nainstalovány na vybraná vozidla Prototypy zařízení, vyvinutých v rámci úkolů technického rozvoje (sledování polohy vlaku a zjednodušený mobilní terminál), budou vybavena dvě hnací vozidla V rámci pilotního projektu ERTMS/ETCS budou radiostanicemi pro hlasovou i datovou komunikaci vybavena 2 hnací vozidla (ř. 151, 362) a jedna EMJ 471 (2 stanoviště) Aplikace ERTMS/ETCS v ČR, Pardubice České dráhy, a.s.,

12 Vybavení kolejových vozidel systémy ERTMS u ČD, a. s.
Zavádění systému GSM-R na kolejová vozidla Ve smyslu Směrnice 2001/16/ES budou všechny nové instalace a obměny radiostanic na kolejových vozidlech vyhovovat komunikaci v síti GSM-R Vybavení vozidel pro mezinárodní provoz a pro nasazení systému ETCS bude vyžadovat osazení standardními radiostanicemi GSM-R pro hlasový a datový provoz Vozidla pro národní aplikace mimo ETCS bude možno vybavovat zjednodušeným mobilním terminálem pro provoz v sítích GSM-R, GSM nebo TRS Aplikace ERTMS/ETCS v ČR, Pardubice České dráhy, a.s.,

13 ERTMS Vybavení kolejových vozidel systémy u ČD, a. s.
Zavádění systému ETCS na kolejová vozidla Zařízením ETCS úrovně 2 jsou standardně vybavovány jednotky řady 680 Z iniciativy VÚŽ byla lokomotiva řady 124 vybavena plnou palubní výstrojí ETCS úrovně 1 pro experimentální práce na ŽZO ve Velimi V rámci pilotního projektu ETCS budou vybavena palubními částmi ETCS úrovně 2 tři kolejová vozidla (2 hnací vozidla a 1 EMJ 471) Aplikace ERTMS/ETCS v ČR, Pardubice České dráhy, a.s.,

14 ERTMS Vybavení kolejových vozidel systémy u ČD, a. s.
Zavádění systému ETCS na kolejová vozidla Palubní částí ETCS budou vybavena všechna nově pořizovaná hnací nebo řídící kolejová vozidla ČD, a. s., jako povinná součást dodávky V závislosti na možných změnách přístupových podmínek na tratě sousedících železnic budou palubním systémem ETCS dále vybavena i vozidla stávajícího parku, přejíždějící na tratě těchto železnic Po vyhodnocení pilotního projektu ETCS bude rozhodnuto o vybavování stávajících hnacích vozidel, především řady 151 a 362 Aplikace ERTMS/ETCS v ČR, Pardubice České dráhy, a.s.,

15 Zvýšení úrovně bezpečnosti jízdy vlaků
Význam ERTMS pro ČD a. s. Zvýšení úrovně bezpečnosti jízdy vlaků Zvýšení rychlosti a propustnosti železniční dopravy Efektivní řízení dopravy Zachování ekonomicky významné pozice v tranzitní dopravě Spolufinancování železniční infrastruktury ze zdrojů EU Splnění podmínek interoperability Přístup našich vozidel na síť sousedních železnic Využití GSM-R pro další aplikace Aplikace ERTMS/ETCS v ČR, Pardubice České dráhy, a.s.,

16 Závěr Zavádění jednotného řídícího a zabezpečovacího systému ERTMS/ETCS v celoevropské železniční síti je jednou z důležitých podmínek k vytvoření moderní, rychlé a bezpečné železniční dopravy v evropském dopravním systému ČD, a. s. budou důsledně uplatňovat požadavky TSI ERTMS pro systémy řízení a zabezpečení provozu při zadávání zakázek na nová kolejová vozidla ČD, a. s. budou podporovat implementaci ERTMS/ETCS i v rámci technického rozvoje v koordinaci se SŽDC a O130 MD Aplikace ERTMS/ETCS v ČR, Pardubice České dráhy, a.s.,

17 Děkuji za pozornost Kontakt ČESKÉ DRÁHY, a. s. Nábř. L. Svobody 12
Praha 1 Aplikace ERTMS/ETCS v ČR, Pardubice České dráhy, a.s.,


Stáhnout ppt "PRO ČD V EVROPSKÉM KONTEXTU"

Podobné prezentace


Reklamy Google