Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Význam ERTMS/ETCS pro ČD v evropském kontextu Aplikace ERTMS/ETCS v ČR, Pardubice 25.-26.2004 České dráhy, a.s., VÝZNAM ERTMS/ETCS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Význam ERTMS/ETCS pro ČD v evropském kontextu Aplikace ERTMS/ETCS v ČR, Pardubice 25.-26.2004 České dráhy, a.s., VÝZNAM ERTMS/ETCS."— Transkript prezentace:

1 Význam ERTMS/ETCS pro ČD v evropském kontextu Aplikace ERTMS/ETCS v ČR, Pardubice 25.-26.2004 České dráhy, a.s., www.cd.cz, info@cd.cz VÝZNAM ERTMS/ETCS PRO ČD V EVROPSKÉM KONTEXTU Ing. Petr Kousal

2 Význam ERTMS/ETCS pro ČD v evropském kontextu Aplikace ERTMS/ETCS v ČR, Pardubice 25.-26.2004 České dráhy, a.s., www.cd.cz, info@cd.cz Obsah 1. Úvod –Proč chceme jednotnou evropskou železniční síť 2. ERTMS–Evropský systém řízení železničního provozu –ERTMS a jeho historie –Zapojení ČD a SŽDC do vývoje a ověřování ERTMS 3. Současný stav pilotního projektu ERTMS/ETCS v ČR 4. Návrh postupu implementace ERTMS/ETCS v ČR 5. Vybavení kolejových vozidel systémy ERTMS u ČD, a. s. –Zavádění systému GSM-R na kolejová vozidla –Zavádění systému ETCS na kolejová vozidla 6. Význam ERTMS pro ČD, a. s. 7. Závěr

3 Význam ERTMS/ETCS pro ČD v evropském kontextu Aplikace ERTMS/ETCS v ČR, Pardubice 25.-26.2004 České dráhy, a.s., www.cd.cz, info@cd.cz Úvod – Proč chceme jednotnou evropskou železniční síť •V Evropě vzrůstá výrazně přeprava osob a zboží v souvislosti s rozšiřováním Evropské unie a vytvářením volného evropského trhu •Snahou Evropské unie je zvýšit konkurenceschopnost železniční dopravy •Potřebujeme jednotnou evropskou železniční síť •Interoperabilita transevropského železničního systému

4 Význam ERTMS/ETCS pro ČD v evropském kontextu Aplikace ERTMS/ETCS v ČR, Pardubice 25.-26.2004 České dráhy, a.s., www.cd.cz, info@cd.cz ERTMS EOR - European Operation Rules Evropské provozní předpisy ERTMS - European Rail Traffic Management System Evropský systém řízení železničního provozu ETCS - European Train Control System Evropský systém řízení jízdy vlaku GSM-R - Global System for Mobile Communication for Railway Globální systém mobilní komunikace pro železniční aplikace ETML - European Traffic Management Layer Evropská úroveň provozního řízení

5 Význam ERTMS/ETCS pro ČD v evropském kontextu Aplikace ERTMS/ETCS v ČR, Pardubice 25.-26.2004 České dráhy, a.s., www.cd.cz, info@cd.cz Směrnice Evropské komise Zásady interoperability pro transevropskou železniční síť jsou zakotveny ve směrnicích Evropské komise: 96/48/ES Směrnice pro vysokorychlostní tratě 2001/16/ES Směrnice pro konvenční tratě 2004/50/ES Novelizace předchozích směrnic

6 Význam ERTMS/ETCS pro ČD v evropském kontextu Aplikace ERTMS/ETCS v ČR, Pardubice 25.-26.2004 České dráhy, a.s., www.cd.cz, info@cd.cz Zapojení ČD do vývoje a ověřování ERTMS 2002 Byl ustanoven Řídící tým ERTMS, jehož činnost je zaměřena na vrcholovou koordinaci pilotních projektů obou technických podsystému GSM-R a ETCS 1991 Od tohoto roku jsou ČD zapojeny do procesu vývoje ERTMS 1995 ČD předložily přípravnou studii pro pilotní instalaci ERTMS/ETCS na trati Drážďany – Praha 1997 Zástupce ČD podepsal Memorandum of Understanding (MoU EIRENE) o vývoji a zavádění nového radiového standardu

7 Význam ERTMS/ETCS pro ČD v evropském kontextu Aplikace ERTMS/ETCS v ČR, Pardubice 25.-26.2004 České dráhy, a.s., www.cd.cz, info@cd.cz Současný stav pilotního projektu ERTMS/ETCS v ČR •V letošním roce byla vyhlášena mezinárodní veřejná soutěž •Soutěž organizuje SŽDC, Stavební správa Praha •S realizací pilotního projektu se počítá v období 2005 – 2007 •Systém ETCS úrovně 2 •V úseku Poříčany – Kolín „ISPA Dopravní program, Evropský železniční kontrolní systém ETCS pilotní projekt Poříčany – Kolín“

8 Význam ERTMS/ETCS pro ČD v evropském kontextu Aplikace ERTMS/ETCS v ČR, Pardubice 25.-26.2004 České dráhy, a.s., www.cd.cz, info@cd.cz Implementace ERTMS/ETCS na železniční síti v ČR Wien Dresden Berlin Děčín Břeclav Pilotní projekt GSM-R Pilotní projekt ETCS úroveň 2 Kolín Poříčany

9 Význam ERTMS/ETCS pro ČD v evropském kontextu Aplikace ERTMS/ETCS v ČR, Pardubice 25.-26.2004 České dráhy, a.s., www.cd.cz, info@cd.cz Návrh postupu implementace ERTMS/ETCS v ČR •Systémem ERTMS/ETCS budou postupně vybavovány všechny traťové úseky, zařazené do evropského konvenčního železničního systému •Výstavba infrastrukturní části ERTMS/ETCS bude financována z prostředků SŽDC, s.o. a její další budování bude záviset hlavně na jejích finančních možnostech •Vzhledem k předpokládanému termínu dokončení výstavby pilotního projektu Poříčany – Kolín, lze očekávat další realizaci ve vybavování tratí tímto systémem po roce 2007

10 Význam ERTMS/ETCS pro ČD v evropském kontextu Aplikace ERTMS/ETCS v ČR, Pardubice 25.-26.2004 České dráhy, a.s., www.cd.cz, info@cd.cz Vybavení kolejových vozidel systémy ERTMS u ČD, a. s. •Z hlediska TSI pro systémy řízení a zabezpečení musí části věnované rádiové komunikaci vlaku splňovat požadavek interoperability •Na území ČR je celá provozní potřeba hnacích a řídících vozidel vybavena radiostanicemi TRS a vlakovým zabezpečovačem LS 90 a tedy splňuje TSI CCS CR - přílohu B •Všechna nově vybavovaná vozidla a vozidla přecházející hranice státu však musejí splnit podmínku TSI - přílohu A (tzn. musí být vybavena GSM-R a ETCS), popřípadě musejí splňovat podmínku národní specifikace TSI (např. musejí být vybavena analogovým systém KAPSCH pro Rakousko, PZB80R pro SRN)

11 Význam ERTMS/ETCS pro ČD v evropském kontextu Aplikace ERTMS/ETCS v ČR, Pardubice 25.-26.2004 České dráhy, a.s., www.cd.cz, info@cd.cz Vybavení kolejových vozidel systémy ERTMS u ČD, a. s. Zavádění systému GSM-R na kolejová vozidla •Standardní výbavou GSM-R jsou vybaveny dodávané jednotky řady 680, přičemž do zprovoznění národní sítě GSM-R budou na území ČR provozovány v síti GSM veřejného operátora •Pro splnění přístupových podmínek na síť DB bude do konce roku 2004 vybaveno 16 kolejových vozidel duálními radiostanicemi GSM-R •V rámci pilotního projektu GSM-R bude dodáno 10 ks vozidlových radiostanic, která budou nainstalovány na vybraná vozidla •Prototypy zařízení, vyvinutých v rámci úkolů technického rozvoje (sledování polohy vlaku a zjednodušený mobilní terminál), budou vybavena dvě hnací vozidla •V rámci pilotního projektu ERTMS/ETCS budou radiostanicemi pro hlasovou i datovou komunikaci vybavena 2 hnací vozidla (ř. 151, 362) a jedna EMJ 471 (2 stanoviště)

12 Význam ERTMS/ETCS pro ČD v evropském kontextu Aplikace ERTMS/ETCS v ČR, Pardubice 25.-26.2004 České dráhy, a.s., www.cd.cz, info@cd.cz Vybavení kolejových vozidel systémy ERTMS u ČD, a. s. •Ve smyslu Směrnice 2001/16/ES budou všechny nové instalace a obměny radiostanic na kolejových vozidlech vyhovovat komunikaci v síti GSM-R •Vybavení vozidel pro mezinárodní provoz a pro nasazení systému ETCS bude vyžadovat osazení standardními radiostanicemi GSM-R pro hlasový a datový provoz •Vozidla pro národní aplikace mimo ETCS bude možno vybavovat zjednodušeným mobilním terminálem pro provoz v sítích GSM-R, GSM nebo TRS Zavádění systému GSM-R na kolejová vozidla

13 Význam ERTMS/ETCS pro ČD v evropském kontextu Aplikace ERTMS/ETCS v ČR, Pardubice 25.-26.2004 České dráhy, a.s., www.cd.cz, info@cd.cz ERTMS Vybavení kolejových vozidel systémy u ČD, a. s. Zavádění systému ETCS na kolejová vozidla •Zařízením ETCS úrovně 2 jsou standardně vybavovány jednotky řady 680 •Z iniciativy VÚŽ byla lokomotiva řady 124 vybavena plnou palubní výstrojí ETCS úrovně 1 pro experimentální práce na ŽZO ve Velimi •V rámci pilotního projektu ETCS budou vybavena palubními částmi ETCS úrovně 2 tři kolejová vozidla (2 hnací vozidla a 1 EMJ 471)

14 Význam ERTMS/ETCS pro ČD v evropském kontextu Aplikace ERTMS/ETCS v ČR, Pardubice 25.-26.2004 České dráhy, a.s., www.cd.cz, info@cd.cz ERTMS Vybavení kolejových vozidel systémy u ČD, a. s. Zavádění systému ETCS na kolejová vozidla •Palubní částí ETCS budou vybavena všechna nově pořizovaná hnací nebo řídící kolejová vozidla ČD, a. s., jako povinná součást dodávky •V závislosti na možných změnách přístupových podmínek na tratě sousedících železnic budou palubním systémem ETCS dále vybavena i vozidla stávajícího parku, přejíždějící na tratě těchto železnic •Po vyhodnocení pilotního projektu ETCS bude rozhodnuto o vybavování stávajících hnacích vozidel, především řady 151 a 362

15 Význam ERTMS/ETCS pro ČD v evropském kontextu Aplikace ERTMS/ETCS v ČR, Pardubice 25.-26.2004 České dráhy, a.s., www.cd.cz, info@cd.cz Význam ERTMS pro ČD a. s. 1.Zvýšení úrovně bezpečnosti jízdy vlaků 2.Zvýšení rychlosti a propustnosti železniční dopravy 3.Efektivní řízení dopravy 4.Zachování ekonomicky významné pozice v tranzitní dopravě 5.Spolufinancování železniční infrastruktury ze zdrojů EU 6.Splnění podmínek interoperability 7.Přístup našich vozidel na síť sousedních železnic 8.Využití GSM-R pro další aplikace

16 Význam ERTMS/ETCS pro ČD v evropském kontextu Aplikace ERTMS/ETCS v ČR, Pardubice 25.-26.2004 České dráhy, a.s., www.cd.cz, info@cd.cz Závěr •Zavádění jednotného řídícího a zabezpečovacího systému ERTMS/ETCS v celoevropské železniční síti je jednou z důležitých podmínek k vytvoření moderní, rychlé a bezpečné železniční dopravy v evropském dopravním systému •ČD, a. s. budou důsledně uplatňovat požadavky TSI ERTMS pro systémy řízení a zabezpečení provozu při zadávání zakázek na nová kolejová vozidla •ČD, a. s. budou podporovat implementaci ERTMS/ETCS i v rámci technického rozvoje v koordinaci se SŽDC a O130 MD

17 Význam ERTMS/ETCS pro ČD v evropském kontextu Aplikace ERTMS/ETCS v ČR, Pardubice 25.-26.2004 České dráhy, a.s., www.cd.cz, info@cd.cz Kontakt ČESKÉ DRÁHY, a. s. Nábř. L. Svobody 12 110 15 Praha 1 www.cd.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Význam ERTMS/ETCS pro ČD v evropském kontextu Aplikace ERTMS/ETCS v ČR, Pardubice 25.-26.2004 České dráhy, a.s., VÝZNAM ERTMS/ETCS."

Podobné prezentace


Reklamy Google