Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální stav v oblasti interoperability

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální stav v oblasti interoperability"— Transkript prezentace:

1 Aktuální stav v oblasti interoperability
Ing. Jindřich Kušnír Ministerstvo dopravy

2 Směrnice o interoperabilitě
směrnice 96/48/ES + směrnice 2001/16/ES – novelizovány směrnicí 2004/50/ES pod pojmem interoperabilita rozumí „schopnost systému transevropské konvenční železniční dopravy umožňovat bezpečný a nepřerušovaný pohyb vlaků …“ definují strukturální a provozní subsystémy stanovují základní požadavky pro každý subsystém předpokládají přijetí TSI pro každý subsystém nebo jeho části stanoví povinnost splňovat TSI pro nové stavby, modernizované tratě i schvalovaná vozidla výjimky z povinnosti aplikace TSI – rozpracovanost projektu, ohrožení ekonomické životnosti projektu, obnova po nehodě nebo přírodní katastrofě

3 Postup tvorby TSI Evropská komise Mandát TSI – rozhodnutí / nařízení
Výbor pro interoperabilitu ERA TSI – návrh Základní parametry Úřední věstník ES publikace Členské státy notifikace Účinná TSI Přímá aplikovatelnost 6 měsíců

4 Účinné TSI pro vysokorychlostní železniční systém
HS TSI Právní předpis Revize Údržba (MAI) Rozhodnutí Komise č. 2002/730/ES z 30. května 2002 × Řízení a zabezpečení (CCS) Rozhodnutí Komise č. 2002/731/ES z 30. května 2002 ANO Infrastruktura (INF) Rozhodnutí Komise č. 2002/732/ES z 30. května 2002 Energie (ENE) Rozhodnutí Komise č. 2002/733/ES z 30. května 2002 Provoz (OPE) Rozhodnutí Komise č. 2002/734/ES z 30. května 2002 Kolejová vozidla (RST) Rozhodnutí Komise č. 2002/735/ES z 30. května 2002

5 Účinné TSI pro konvenční železniční systém
CR TSI Právní předpis Účinnost od Telematické aplikace v nákladní dopravě (TAF) Nařízení Komise č. 62/2006/ES z 23. prosince 2005 Kolejová vozidla – hluk (NOI) Rozhodnutí Komise č. 2006/66/ES ze dne 23. prosince 2005 Řízení a zabezpečení (CCS) Rozhodnutí Komise č. 2006/679/ES ze dne 28. března 2006 Kolejová vozidla – nákladní vozy (WAG) Rozhodnutí Komise č. 2006/861/ES ze dne 28. července 2006 Provoz a řízení dopravy (OPE) Rozhodnutí Komise č. 2006/920/ES ze dne 11. srpna 2006

6 Schválené TSI TSI bezpečnost v železničních tunelech (SRT)
TSI osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (PRM) společné pro vysokorychlostní i pro konvenční železniční systém anglické znění schváleno na zasedání Výboru pro interoperabilitu a bezpečnost dne nyní jsou obě TSI překládány do oficiálních jazyků EU česká verze bude k dispozici v 1. pololetí 2007

7 Připravované TSI pro konvenční železniční systém
TSI infrastruktura (INF) TSI energie (ENE) TSI telematické aplikace v osobní dopravě (TAP) TSI hnací vozidla a jednotky (LOC) TSI osobní vozy (CAR) v současnosti ERA vytváří základní parametry a předběžné návrhy jednotlivých TSI konečnou verzi TSI předloží ERA: TSI ENE: 2. čtvrtletí 2008 TSI INF: 3. čtvrtletí 2008 TSI TAP: 1. čtvrtletí 2009 TSI LOC + CAR: 3. čtvrtletí 2009

8 Připravovaná CR TSI ENE
návrh TSI obsahuje: definici subsystému a základní požadavky charakteristiku subsystému: funkční a technické specifikace, provozní pravidla, pravidla údržby, … rozhraní s ostatními subsystémy: vozidla, infrastruktura, řízení a zabezpečení, provoz a řízení dopravy a bezpečnost v tunelech cílová elektrizační soustava: ~ V 50 Hz musí být použita u nově elektrizovaných tratí akceptované elektrizační soustavy: ~ V 16 ⅔ Hz = V v případě existujících elektrizovaných sítí rozhodnutí závisí na členském státě zvláštní případy (FR a NL): možnost použití soustavy = V

9 Připravovaná CR TSI INF (1)
definuje subsystém a základní požadavky obsahuje charakteristiku subsystému: funkční a technické specifikace zavádí kategorie konvenčních tratí stanovuje základní parametry subsystému a hodnoty těchto parametrů pro všechny tratě společně nebo s rozlišením pro jednotlivé kategorie definuje rozhraní s ostatními subsystémy: vozidla, energie, řízení a zabezpečení, provoz a řízení dopravy a bezpečnost v tunelech

10 Připravovaná CR TSI INF (2)
čtyři kategorie konvenčních tratí IV-VII (kategorie I-III jsou vysokorychlostní) tratě dělí dále na vyhrazené pro osobní dopravu, nákladní dopravu a na tratě se smíšeným provozem Charakter provozu osobní (P) nákladní (F) smíšený (M) Páteřní trať TEN – novostavba (IV) IV-P IV-F IV-M Páteřní trať TEN – modernizovaná (V) V-P V-F V-M Ostatní trať TEN – novostavba (VI) VI-P VI-F VI-M Ostatní trať TEN – modernizovaná (VII) VII-P VII-F VII-M

11 Připravovaná CR TSI INF (3)
stanovuje technické parametry pro každou kategorii výjimky možné v případě geografických, environmentálních nebo jiných překážek Kategorie Ložná míra Tlak na nápravu Rychlost Délka vlaku VI-P GC 22,5 t 200 km/h 400 m VI-F 25,0 t 140 km/h 750 m VI-M V-P GB 160 km/h 300 m V-F 100 km/h 600 m V-M 500 m VII-P GA 20,0 t 120 km/h 250 m VII-F VII-M

12 Připravované CR TSI RST (LOC + CAR)
většina otázek je společná pro obě skupiny vozidel každá otázka bude řešena vždy jen v jedné TSI, aby nedocházelo k duplicitám budou definovány následující kategorie kolejových vozidel: vozidla provozovaná v nedělitelné sestavě vozidla provozovaná ve stanovené sestavě hnacích a tažených vozidel samostatná hnací vozidla samostatná tažená vozidla – osobní vozy analýza vazeb na vzájemné uznávání existujících hnacích vozidel analýza technických požadavků RIC a jejich použitelnosti pro TSI ve vazbě na základní požadavky

13 ERTMS v současnosti platí verze 2.3.0 (2.2.2 + subset 108)
v CR TSI CCS verze již obsažena v HS TSI CCS ve 4. čtvrtletí 2006 vydáno rozhodnutí Komise o změně přílohy A odstranění chyb Þ plnohodnotná verze 2.3.0 návrh na změnu přílohy A TSI CCS pro CR a HS přijetí v 1. čtvrtletí 2007 verze návrh specifikací do konce roku 2007 předpoklad účinnosti v roce 2010 kompatibilita s verzí 2.3.0, nutný pouze upgrade softwaru

14 Další otázky ve vztahu k interoperabilitě
Rámcový mandát pro ERA na aplikaci a revizi TSI revize TSI – přijatých i těch, které budou přijaty řešení otevřených bodů identifikace a odstraňování chyb implementační manuály výklad Specifikace pro registr kolejových vozidel národní registr kolejových vozidel (NVR) podle čl. 14 návrh rozhodnutí Komise přijetí předpokládáno v 1. polovině 2007

15 Bezpečnost železnic směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství nařízení Komise o společném evropském vzoru pro osvědčení o bezpečnosti … : schváleno na zasedání Výboru pro interoperabilitu česká verze k dispozici před oficiálním přijetím Komisí aktivity ERA: společné bezpečnostní metody (CSM) návrh doporučení pro 1. sadu CSM – k dispozici 5/2007 zahájeny diskuse o 2. sadě CSM proces vydávání osvědčení o bezpečnosti: část A – kritéria hodnocení systému zajišťování bezpečnosti (SMS) část B – harmonizace požadavků na část B

16 Nové návrhy v oblasti schvalování vozidel
Evropská komise zveřejnila návrhy změn/nahrazení čtyř předpisů cílem nové úpravy: posílení interoperability kolejových vozidel zajištění rovných a nediskriminačních podmínek pro uvádění vozidel do provozu zjednodušení a harmonizace národních postupů schvalování drážních vozidel hlavní myšlenky nové úpravy: zlepšení postupů schvalování vozidel sloučení obou směrnic o interoperabilitě do jedné úpravy technické části právního rámce interoperability

17 Nové návrhy v oblasti schvalování vozidel
návrh směrnice o interoperabilitě železnic Společenství, která nahradí směrnice 2001/16/ES a 96/48/ES návrh směrnice pozmeňující směrnici 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství návrh nařízení pozmeňující nařízení 881/2004/ES o Evropské agentuře pro železnice

18 Nové návrhy v oblasti schvalování vozidel
oblast působnosti v cílovém stavu na celou železniční síť Společenství doplněny definice držitele, zadavatele a projektu v pokročilé fázi vývoje posílení vzájemného uznávání schválení vozidel a možnost schvalovat řady vozů posouzení stavu ve vztahu k registrům a návrh harmonizace ze strany ERA možnost, aby technické přílohy TSI doplňovala ERA a nemusely být vydávány Evropskou komisí

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Aktuální stav v oblasti interoperability"

Podobné prezentace


Reklamy Google