Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

24. října 2004 1 Technické řešení stacionární části systému ERTMS/ETCS v úrovni L1, L2, LC.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "24. října 2004 1 Technické řešení stacionární části systému ERTMS/ETCS v úrovni L1, L2, LC."— Transkript prezentace:

1 24. října 2004 1 Technické řešení stacionární části systému ERTMS/ETCS v úrovni L1, L2, LC

2 24. října 2004 2 Úvod - pojmy ERTMS= European Railway Traffic Management Systém evropský systém řízení železničního provozu ETCS = European Train Control System jednotný evropský systém zabezpečení vlakové dopravy EIRENE = European Integrated Railway radio Enhanced Network funkční a systémové specifikace jednotné rádiové sítě vedoucí k GSM-R

3 24. října 2004 3 Zajištění INTEROPERABILITY: Schopnost zajistit bezpečný a nepřerušený pohyb vlaků, které splňují požadované parametry, v rámci evropského železničního prostoru. Zvýšení bezpečnosti: Trvalá kontrola rychlosti. Vyloučení vlivu lidského činitele. Proč ERTMS/ETCS v ČR

4 24. října 2004 4 Vlastnosti vlaku Povolení k jízdě Data o trati Skutečná aktuální rychlost vlaku Základní princip systému ETCS Informace strojvedoucímu Brzdění provozní Brzdění nouzové Nejvíce omezující profil Statické rychlostní profily Dynam rychlostní profil Porovnání

5 24. října 2004 5 ERTMS/ETCS Základní rozdělení: mobilní část stacionární část Eurobalisa LEU lineside electronic unit Euroloop Radio infill unit RBC (+ Euroradio)

6 24. října 2004 6 Eurobalisa + LEU prostředek bodového přenosu informací ze stacionární části na část mobilní kontaktní délka je cca 1m napájení je zajištěno z projíždějící mobilní části pevná balísa předává fixní informace uložené přímo v její elektronické části (BEU Balise Electronic Unit) přepínatelná balísa disponuje možností změny přenášených dat, a to prostřednictvím LEU Informace pro vlak LEUBalísa Napájení Vzduchová mezera

7 24. října 2004 7 RBC + Eurorádio RBC je procesorový elektronický systém, který získává informace z: - infrastrukturních vnějších zabezpečovacích zařízení a - komunikace s mobilní částí řízených vlaků Úloha RBC: vypracovává zprávy zasílané prostřednictvím komunikační sítě GSM-R na řízené vlaky vstupující nebo pohybující se v oblasti vybavené ETCS L2, resp. L3. Hlavním obsahem těchto zpráv je poskytovat MA, tj. povolit bezpečný pohyb vlaků po železniční infrastruktuře. Z pohledu požadavků na interoperabilitu je nezbytná jednotnost procesu výměny dat mezi RBC a mobilní částí systému ETCS různých výrobců.

8 24. října 2004 8 Komponenty stacionární části Eurobalisa LEU Euroloop

9 24. října 2004 9 Stacionární část ETCS Eurobalísa Euroloop L1 LEU Mobilní část ETCS Rádiová komunikační síť GSM-R pevná síť GSM-R mobilní část L STM STM Národní systém VZZ Konvenční zabezpečovací zařízení (SZZ, TZZ, PZZ)DOZ Stacionární část systému ETCS L1 Rádio in-fill unit L2, L3, LC RBC 2 RBC 1

10 24. října 2004 10 Aplikační úrovně ETCS ÚroveňDefinice L0Stacionární část ERTMS/ETCS není vybudována, resp. je ve fázi ověřování, stacionární část národního vlakového zabezpečovacího zařízení není instalován. LSTMStacionární část národního vlakového zabezpečovacího zařízení je instalována a jeho informací využívá mobilní část ERTMS/ETCS prostřednictvím STM (Specific Transmission Module). L1Stacionární část ERTMS/ETCS L1 tvoří pevné a prostřednictvím LEU přepínatelné eurobalísy, dále může být vybavena eurosmyčkami, resp. rádiovým doplňkovým obvodem. L2Stacionární část ERTMS/ETCS L2 tvoří pevné eurobalísy a RBC komunikující prostřednictvím přenosové sítě GSM-R s vlaky v řízené oblasti, funkce lokalizace vlaku i kontrolu jeho integrity provádí vnější zabezpečovací systémy. L3Vybavení stacionární části ERTMS/ETCS L3 je podobné úrovni L2, v této úrovni přebírá funkci lokalizace vlaku a kontrolu jeho integrity mobilní část ERTMS/ETCS. LCVybavení stacionární části ERTMS/ETCS se předpokládá funkčně podobné jako v úrovni L3, přičemž počet pevných eurobalís by měly být minimalizován (současně se zvažuje možnost použití satelitní navigace jako mezilehlých referenční lokalizačních bodů).

11 24. října 2004 11 BF Vnější zabezpečovací systémy (SZZ, TZZ) LEU BP Rádio in- fill unit 1. aplikační úroveň ETCS Kontrola volnosti Kontrola stavu venkovních prvků Stavění a rušení jízdních cest Euroloop

12 24. října 2004 12 Shrnutí: Provoz zabezpečuje a řídí stávající zabezpečovací zařízení ETCS L1 = bodový VZZ jako nadstavba nad stávající ZZ návěstidla musí zůstat v činnosti Vybavení traťové části ETCS L1: fixní balísy přepínatelné balísy ovládané LEU možnost doplnění infill prostředků (euroloop a infill radio unit) Hlavní funkce stacionární části ETCS L1: vymezení MA podle informací vnějších zabezpečovacích zařízení bodový přenos MA na mobilní část ERTMS/ETCS bodový přenos fixních informací o trati na mobilní část ERTMS/ETCS 1. aplikační úroveň ETCS

13 24. října 2004 13 Konvenční zabezpečovací systémy (SZZ, TZZ) BF RBCGSM-R Eurorádio Kontrola volnosti Kontrola stavu venkovních prvků Stavění a rušení jízdních cest Přiřazení rychlostních profilů jízdním cestám Zašifrování zpráv, distribuce na vlaky 2. aplikační úroveň ETCS

14 24. října 2004 14 Shrnutí: Provoz zabezpečuje a řídí stávající zabezpečovací zařízení ETCS L2 = liniový jednosměrný přenos informací prostřednictvím GSM-R, VZZ jako nadstavba nad stávající ZZ návěstidla na trati se nemusí budovat Vybavení stacionární části ETCS L2 RBC (+Eurorádio) pro obousměrnou komunikaci (Fixní) Eurobalísy Hlavní funkce stacionární části ETCS L2 identifikuje každý konkrétní vlak vybavený ERTMS/ETCS L2 v dané oblasti, sleduje pohyb každého vlaku, na základě informací z konvenčního zabezpečovacího zařízení stanovuje povolení k jízdě (MA) samostatně pro každý vlak, předává povolení k jízdě a popis příslušné části tratě samostatně pro každý vlak, zajišťuje přechod vlaku mezi sousedními RBC. 2. aplikační úroveň ETCS

15 24. října 2004 15 Konvenční zabezpečovací systémy (SZZ, TZZ) RBC RBC + zabezpečovací zařízení Kontrola volnosti Kontrola stavu venkovních prvků Stavění a rušení jízdních cest Přiřazení rychlostních profilů jízdním cestám Kontrola polohy a integrity vlaku BF GSM-R Zašifrování zpráv, distribuce na vlaky 3. aplikační úroveň ETCS Eurorádio

16 24. října 2004 16 Shrnutí: Nový komplexní systém sdružující funkce RBC a konvenčních ZZ nepředpokládá se použití návěstidel Vybavení stacionární část ETCS L3: RBC Eurorádio pro obousměrnou komunikaci Eurobalísy Hlavní funkce stacionární části ETCS L3: identifikuje každý konkrétní vlak vybavený ERTMS/ETCS L3 v dané oblasti, sleduje pohyb každého vlaku v oblasti řízené jedním RBC, staví a ruší jízdní cesty na základě informací získávaných z vlaku, stanovuje povolení k jízdě (MA) samostatně pro každý vlak, povolení k jízdě a popis příslušné části tratě předává samostatně pro každý vlak, zajišťuje přechod vlaku mezi dvěma RBC. 3. aplikační úroveň ETCS

17 24. října 2004 17 STM úroveň ETCS Konvenční zabezpečovací systémy (SZZ, TZZ) Kontrola volnosti Kontrola stavu venkovních prvků Stavění a rušení jízdních cest STM ETCS L STM ETCS L2 BF

18 24. října 2004 18 LC úroveň ETCS Systém ERTM/ETCS LC by se měl skládat z následujících částí: mobilní část ERTMS/ETCS (Kompatibilní s L2 a L3) komunikační systém GSM-R řídící dopravní centrum TCC ovladače venkovních prvků OC (Object Controller) Funkce TCC: poskytuje podporu obsluhujícímu zaměstnanci a řídí pohyb vlaků a posunujících dílů v řízené oblasti, obsahuje funkce stavědla v potřebném rozsahu má integrovány funkce RBC (pevný a pohyblivý blok L3) disponuje funkcemi DOZ řídí vlaky na trati i ve stanici v obou směrech bez jakýchkoli restrikcí OC jsou bezpečná rozhraní mezi TCC a venkovními prvky jako jsou přestavníky, výkolejky, přejezdy, elektromagnetické zámky, místní obslužná pracoviště a další speciální prvky. Možnosti komunikace mezi TCC a OC: po existujících pevných vedeních variantně se předpokládá použití radiové sítě GSM-R

19 24. října 2004 19 AŽD PRAHA, s.r.o. Žirovnická 2 106 17 Praha 10 Tel.: +420 2 67287 223 visnovsky.karel@azd.cz http://www.azd.cz Děkuji za pozornost Ing. Karel Višnovský AŽD PRAHA, s.r.o. Žirovnická 2 106 17 Praha 10 Tel.: +420 2 67287 223 visnovsky.karel@azd.cz http://www.azd.cz


Stáhnout ppt "24. října 2004 1 Technické řešení stacionární části systému ERTMS/ETCS v úrovni L1, L2, LC."

Podobné prezentace


Reklamy Google