Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Adresa pro stažení ČD Z1 v elektronické podobě:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Adresa pro stažení ČD Z1 v elektronické podobě:"— Transkript prezentace:

1 Adresa pro stažení ČD Z1 v elektronické podobě:
Seznam.cdrail.cz è Informační zdroje è Podpora uživatelů è Normis è Předpisy

2 Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah
dne: čj.: / 2007 Účinnost od

3 Značky a zkratky DU Doplňující ustanovení k předpisu
EMZ (3f) Elektromagnetický zámek (třífázový) EVZ Elektrický výměnový zámek HIS Hlídač izolačního stavu KÚ Kolejový úsek PCN Počítač náprav PHS Pohyblivý hrot (pohyblivé hroty) srdcovky RC Rušení cesty ZT Závěrová tabulka

4 4. Pro SZZ nebo TZZ, jehož popis a obsluha není v předpisu ČD Z1 a v jeho přílohách uvedena, ale toto zařízení je zavedeno a schváleno, se vydá Typové rozšíření k ustanovení předpisu ČD Z1 (dále jen „Typové rozšíření“). 5. Pro SZZ nebo TZZ, jehož popis nebo obsluha je odchylná od předpisu ČD Z1, musí být vydáno Doplňující ustanovení k předpisu ČD Z1 (dále jen „DU“). DU vydá určená organizační složka (dále jen „OS“) podle podkladů dodaných OS, která zajišťuje údržbu zabezpečovacího zařízení (dále jen „udržující OS“). 6. Nově vybudované zabezpečovací zařízení (dále jen „ZZ“) smí být uvedeno do provozu až tehdy, je-li jeho obsluha v souladu s ustanoveními předpisu ČD Z1 a jeho příloh. Obdobně musí být postupováno i u provozovaného ZZ, na kterém byla provedena změna závislostí (např. doplnění nových indikačních nebo ovládacích prvků).

5 27. Vnitřní prvek ZZ se považuje za střežený, může-li jej obsluhující zaměstnanec sledovat a chránit proti neoprávněnému zásahu (prvek pod dohledem). Chránit vnitřní prvek ZZ proti neoprávněnému zásahu může i jiný zaměstnanec určený v ZDD. 62. ZZ smí obsluhovat jen odborně způsobilý zaměstnanec ve službě. Zaměstnanec, který nesplňuje podmínky odborné způsobilosti, smí obsluhovat ZZ jen pod dozorem odborně způsobilého zaměstnance. Obslužné úkony směřující k odvrácení hrozícího nebezpečí smí provést i jiný zaměstnanec.

6 68. Výhybky nebo výkolejky musí obsluhující zaměstnanec alespoň jednou za směnu přestavit. Toto ustanovení se netýká: a) ručně přestavovaných výhybek a výkolejek; b) výhybek a výkolejek, které jsou podle „ZT“ nebo podle „Tabulky uzamčení výhybek“ v základní poloze uzamčeny nebo zapevněny. 70. Je-li nutno znemožnit obsluhu ovládacího prvku ZZ (při výlukách, poruchách, rozříznutí výhybky, při zajištění pohyblivých částí výhybky přenosnými výměnovými zámky apod.), musí obsluhující zaměstnanec tento ovládací prvek označit nebo zajistit v určené poloze upamatovávací pomůckou. Tato upamatovávací pomůcka musí být schválena vedoucím udržující OS. Písemný souhlas s popisem nebo vzorem schválené upamatovávací pomůcky musí být uložen u vedoucího udržující i obsluhující OS.

7 91. Může-li obsluhující zaměstnanec uvést ZZ do stavu (činnosti), který je uveden v předpisu ČD Z1, v jeho přílohách, v Typovém rozšíření nebo v DU (např. kontrolou polohy ovládacího prvku, prohlídkou zařízení v kolejišti, odstraněním vnějšího vlivu a opakováním obsluhy, provedením stanoveného obslužného úkonu), považuje tento stav za závadu na ZZ. 92. Nemůže-li obsluhující zaměstnanec uvést ZZ do stavu (činnosti), který je uveden v předpisu ČD Z1, v jeho přílohách, v Typovém rozšíření nebo v DU, považuje tento stav za poruchu ZZ. Obsluhující zaměstnanec považuje za poruchu ZZ i závadu, kterou odstranil stanoveným obslužným úkonem, ale tato závada se vyskytla opakovaně.

8

9 OBSLUHA 14. Obsluhující zaměstnanci postupují při stavění a při rušení vlakové cesty následovně:

10

11

12


Stáhnout ppt "Adresa pro stažení ČD Z1 v elektronické podobě:"

Podobné prezentace


Reklamy Google