Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. OBSLUHA Elektromechanického staničního zabezpečovacího zařízení (ve smyslu „Předpisu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. OBSLUHA Elektromechanického staničního zabezpečovacího zařízení (ve smyslu „Předpisu."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. OBSLUHA Elektromechanického staničního zabezpečovacího zařízení (ve smyslu „Předpisu pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení - ČD Z1, příloha 3, kapitola II“)

2 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Tato zařízení se zpravidla používají v dopravnách se složitějšími dopravními poměry nebo s většími vzdálenostmi mezi obslužnými pracovišti výpravčího a signalisty Obsluhující zaměstnanci postupují při stavění vjezdové nebo odjezdové vlakové cesty podle úkonů uvedených dále

3 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Dopravní kancelář řídící přístrojpohled do kolejiště stanice Výpravčí

4 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Stavědlo výhybkářský přístrojpohled na zhlaví stanice Signalista

5 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Výpravčí (řídící přístroj) určí vjezdovou nebo odjezdovou kolej tím, že: přestaví posuvný knoflík na určenou kolej Úkon č. 1 Posuvný knoflík v základní poloze ve výřezu 0

6 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Výpravčí (řídící přístroj) určí vjezdovou nebo odjezdovou kolej tím, že: přestaví posuvný knoflík na určenou kolej Úkon č. 1 Posuvný knoflík v přestavené poloze ve výřezu na kolej č. 2

7 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Signalista nekoná Úkon č. 1

8 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Výpravčí (řídící přístroj) určí směr jízdy vlaku tím, že: přeloží směrový závěrník do polohy proti směru jízdy Úkon č. 2 Směrový závěrník v základní poloze

9 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Výpravčí (řídící přístroj) určí směr jízdy vlaku tím, že: přeloží směrový závěrník do polohy proti směru jízdy Úkon č. 2 Směrový závěrníku v přeložené poloze proti směru jízdy vlaku

10 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Signalista nekoná Úkon č. 2

11 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Výpravčí (řídící přístroj) nařídí obsluhu SZZ pro přípravu vlakové cesty tím, že:uvolní signalistovi příslušné návěstní hradlo Úkon č. 3 Návěstní hradlo vjezdového návěstidla L od Babína (červená clonka) Přeřadné hradlo od Babína (bílá clonka)

12 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Výpravčí (řídící přístroj) nařídí obsluhu SZZ pro přípravu vlakové cesty tím, že:uvolní signalistovi příslušné návěstní hradlo Úkon č. 3 Návěstní hradlo vjezdového návěstidla L od Babína (bílá clonka) Přeřadné hradlo od Babína (černá clonka)

13 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Signalista (výhybkářský přístroj) uvolní se příslušné návěstní hradlo Úkon č. 3 Návěstní hradlo vjezdového návěstidla L od Babína (červená clonka) Hradlová zarážka od Babína (černá clonka)

14 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Signalista (výhybkářský přístroj) uvolní se příslušné návěstní hradlo Úkon č. 3 Návěstní hradlo vjezdového návěstidla L od Babína (bílá clonka) Hradlová zarážka od Babína (černá clonka)

15 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Výpravčí (řídící přístroj) dá zvonkové znamení „Výzva k obsluze“ Úkon č. 3 Zvonkové zařízení před obsluhou

16 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Výpravčí (řídící přístroj) dá zvonkové znamení „Výzva k obsluze“ Úkon č. 3 Zvonkové zařízení při obsluze

17 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Signalista (výhybkářský přístroj) zazní zvonkové znamení „Výzva k obsluze“ Úkon č. 3 Zvonkové zařízení – klapka hradlového zvonku, včetně čísla určené koleje na kolejovém číselníku

18 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Signalista (výhybkářský přístroj) provede kontrolu údajů o nařízené vlakové cestě tím, že:po kontrole, že číslo koleje v kolejovém číselníku souhlasí s číslem koleje určené výpravčím a že příslušné návěstní hradlo je uvolněno, dá zvonkové znamení „Potvrzení výzvy k obsluze“ Úkon č. 4 Číslo 2 na kolejovém číselníku

19 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Signalista (výhybkářský přístroj) provede kontrolu údajů o nařízené vlakové cestě tím, že:po kontrole, že číslo koleje v kolejovém číselníku souhlasí s číslem koleje určené výpravčím a že příslušné návěstní hradlo je uvolněno, dá zvonkové znamení „Potvrzení výzvy k obsluze“ Úkon č. 4 Uvolněné návěstní hradlo

20 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Signalista (výhybkářský přístroj) provede kontrolu údajů o nařízené vlakové cestě tím, že:po kontrole, že číslo koleje v kolejovém číselníku souhlasí s číslem koleje určené výpravčím a že příslušné návěstní hradlo je uvolněno, dá zvonkové znamení „Potvrzení výzvy k obsluze“ Úkon č. 4 Zvonkové zařízení při obsluze

21 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Výpravčí (řídící přístroj) zazní zvonkové znamení „Potvrzení výzvy k obsluze“ Úkon č. 4 Zvonkové zařízení

22 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Signalista (výhybkářský přístroj) postaví vlakovou cestu tím, že:přestaví ovládací prvky SZZ do polohy podle štítku u kolejového číselníku Úkon č. 5 Štítek u kolejového číselníku

23 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Signalista (výhybkářský přístroj) postaví vlakovou cestu tím, že:přestaví ovládací prvky SZZ do polohy podle štítku u kolejového číselníku Úkon č. 5 Stavěcí páky v přestavené poloze na kolej č. 2

24 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Signalista (výhybkářský přístroj) postaví vlakovou cestu tím, že:přestaví ovládací prvky SZZ do polohy podle štítku u kolejového číselníku Úkon č. 5 Výhybkový manipulátor – výměna č. 6 postavena přímým směrem

25 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Výpravčí nekoná Úkon č. 5

26 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Signalista (výhybkářský přístroj) provede mechanickou kontrolu správného postavení vlakové cesty tím, že:přeloží kolejový závěrník určené koleje do příslušné polohy. Úkon č. 6 Kolejový závěrník v základní poloze

27 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Signalista (výhybkářský přístroj) provede mechanickou kontrolu správného postavení vlakové cesty tím, že:přeloží kolejový závěrník určené koleje do příslušné polohy. Úkon č. 6 Kolejový závěrník v přeložené poloze na kolej č. 2

28 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Výpravčí nekoná Úkon č. 6

29 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Signalista (výhybkářský přístroj) elektricky zapevní prvky SZZ tím, že:uzavře příslušný závěr výměn. Úkon č. 7 Závěr výměn od/do Babína v základní poloze (bílá clonka)

30 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Signalista (výhybkářský přístroj) elektricky zapevní prvky SZZ tím, že:uzavře příslušný závěr výměn. Úkon č. 7 Závěr výměn od/do Babína v poloze na kolej č. 2 (zelená clonka)

31 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Výpravčí (řídící přístroj) je indikováno zapevnění ovládacích prvků SZZ (závěr vlakové cesty) Úkon č. 7 Závěr výměn od/do Babína v základní poloze (bílá clonka)

32 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Výpravčí (řídící přístroj) je indikováno zapevnění ovládacích prvků SZZ (závěr vlakové cesty) Úkon č. 7 Závěr výměn od/do Babína (zelená clonka)

33 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Signalista (výhybkářský přístroj) dovolí jízdu vlaku tím, že:přestaví ovládací prvek příslušného hlavního návěstidla do polohy, při které se na tomto návěstidle rozsvítí návěst dovolující jízdu Úkon č. 8 Návěstní klička v základní poloze

34 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Signalista (výhybkářský přístroj) dovolí jízdu vlaku tím, že:přestaví ovládací prvek příslušného hlavního návěstidla do polohy, při které se na tomto návěstidle rozsvítí návěst dovolující jízdu Úkon č. 8 Návěstní klička v přeložené poloze

35 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Signalista (výhybkářský přístroj) dovolí jízdu vlaku tím, že:přestaví ovládací prvek příslušného hlavního návěstidla do polohy, při které se na tomto návěstidle rozsvítí návěst dovolující jízdu Úkon č. 8 Indikační deska vjezdové návěstidlo L a předvěst PřL od Babína v základní poloze

36 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Signalista (výhybkářský přístroj) dovolí jízdu vlaku tím, že:přestaví ovládací prvek příslušného hlavního návěstidla do polohy, při které se na tomto návěstidle rozsvítí návěst dovolující jízdu Úkon č. 8 Indikační deska vjezdové návěstidlo L a předvěst PřL od Babína v poloze dovolující jízdu

37 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Signalista (výhybkářský přístroj) dovolí jízdu vlaku tím, že:přestaví ovládací prvek příslušného hlavního návěstidla do polohy, při které se na tomto návěstidle rozsvítí návěst dovolující jízdu Úkon č. 8 Vjezdové návěstidlo L (návěst „Stůj“), předvěst PřL (návěst „Výstraha“)

38 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Signalista (výhybkářský přístroj) dovolí jízdu vlaku tím, že:přestaví ovládací prvek příslušného hlavního návěstidla do polohy, při které se na tomto návěstidle rozsvítí návěst dovolující jízdu Úkon č. 8 Vjezdové návěstidlo L (návěst „Rychlost 40 km.h -1 a výstraha“) předvěst PřL (návěst „Očekávejte rychlost 40 km.h -1 “)

39 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Výpravčí (řídící přístroj) na indikační desce se rozsvítí příslušná indikační světla Úkon č. 8 Indikační deska – vjezdové návěstidlo L a předvěst PřL od Babína v základní poloze

40 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Výpravčí (řídící přístroj) na indikační desce se rozsvítí příslušná indikační světla Úkon č. 8 Indikační deska – vjezdové návěstidlo L a předvěst PřL od Babína v poloze dovolující jízdu

41 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Jízda vlaku Úkon č. 9 Jízda vlaku

42 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Jízda vlaku (výhybkářský přístroj) přitažení hradlového relé Úkon č. 9 Vstup vlaku na IK

43 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Jízda vlaku (výhybkářský přístroj) přitažení hradlového relé Úkon č. 9 Hradlové relé v základní poloze (bílá clonka)

44 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Jízda vlaku (výhybkářský přístroj) přitažení hradlového relé Úkon č. 9 Hradlové relé přitažené (červená clonka)

45 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Výpravčí (řídící přístroj) vybavení přeřadného hradla jízdou vlaku a následně hradlové zarážky na příslušném stavědle Úkon č. 10 Přeřadné hradlo (černá clonka)

46 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Výpravčí (řídící přístroj) vybavení přeřadného hradla jízdou vlaku a následně hradlové zarážky na příslušném stavědle Úkon č. 10 Přeřadné hradlo (bílá clonka)

47 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Jízda vlaku (výhybkářský přístroj) uvolnění hradlové zarážky Úkon č. 10 Hradlová zarážka (černá clonka)

48 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Jízda vlaku (výhybkářský přístroj) uvolnění hradlové zarážky Úkon č. 10 Hradlová zarážka (bílá clonka)

49 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Jízda vlaku (řídící přístroj) na indikační desce se změní příslušná indikační světla Úkon č. 11 Indikační deska – vjezdové návěstidlo L a předvěst PřL od Babína v poloze dovolující jízdu

50 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Jízda vlaku (řídící přístroj) na indikační desce se změní příslušná indikační světla Úkon č. 11 Indikační deska – vjezdové návěstidlo L a předvěst PřL od Babína v základní poloze

51 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Jízda vlaku (výhybkářský přístroj) na indikační desce se změní příslušná indikační světla Úkon č. 11 Indikační deska – vjezdové návěstidlo L a předvěst PřL od Babína v poloze dovolující jízdu

52 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Jízda vlaku (výhybkářský přístroj) na indikační desce se změní příslušná indikační světla Úkon č. 11 Indikační deska – vjezdové návěstidlo L a předvěst PřL od Babína v základní poloze

53 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Jízda vlaku (výhybkářský přístroj) odpadnutí hradlového relé Úkon č. 12 Uvolnění IK vlakem

54 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Jízda vlaku (výhybkářský přístroj) odpadnutí hradlového relé Úkon č. 12 Hradlové relé přitažené (červená clonka)

55 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Jízda vlaku (výhybkářský přístroj) odpadnutí hradlového relé Úkon č. 12 Hradlové relé v základní poloze (bílá clonka)

56 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Signalista (výhybkářský přístroj) vrátí ovládací prvky předvěsti a hlavního návěstidla do základní polohy Úkon č. 13 Návěstní klička v přeložené poloze

57 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Signalista (výhybkářský přístroj) vrátí ovládací prvky předvěsti a hlavního návěstidla do základní polohy Úkon č. 13 Návěstní klička v základní poloze

58 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Výpravčí nekoná Úkon č. 13

59 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Signalista (výhybkářský přístroj) oznámí výpravčímu, že jsou splněny podmínky pro zrušení vlakové cesty tím, že:uzavře návěstní hradlo spolu s hradlovou zarážkou Úkon č. 14 Návěstní hradlo vjezdového návěstidla L od Babína (bílá clonka) Hradlová zarážka od Babína (bílá clonka)

60 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Signalista (výhybkářský přístroj) oznámí výpravčímu, že jsou splněny podmínky pro zrušení vlakové cesty tím, že:uzavře návěstní hradlo spolu s hradlovou zarážkou Úkon č. 14 Návěstní hradlo vjezdového návěstidla L od Babína (červená clonka) Hradlová zarážka od Babína (černá clonka)

61 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Výpravčí (řídící přístroj) uvolní se hradlová zarážka a návěstní hradlo se uzavře Úkon č. 14 Návěstní hradlo vjezdového návěstidla L od Babína (bílá clonka) Přeřadné hradlo od Babína (černá clonka)

62 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Výpravčí (řídící přístroj) uvolní se hradlová zarážka a návěstní hradlo se uzavře Úkon č. 14 Návěstní hradlo vjezdového návěstidla L od Babína (červená clonka) Přeřadné hradlo od Babína (bílá clonka)

63 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Výpravčí (řídící přístroj) dá příkaz ke zrušení vlakové cesty tím, že:uvolní signalistovi příslušný závěr výměn Úkon č. 15 Závěr výměn od/do Babína (zelená clonka)

64 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Výpravčí (řídící přístroj) dá příkaz ke zrušení vlakové cesty tím, že:uvolní signalistovi příslušný závěr výměn Úkon č. 15 Závěr výměn od/do Babína v základní poloze (bílá clonka)

65 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Signalista (výhybkářský přístroj) uvolní se příslušný závěr výměn Úkon č. 15 Závěr výměn od/do Babína (zelená clonka)

66 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Signalista (výhybkářský přístroj) uvolní se příslušný závěr výměn Úkon č. 15 Závěr výměn od/do Babína v základní poloze (bílá clonka)

67 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Výpravčí (řídící přístroj) uvede SZZ do základní polohy tím, že:přeloží směrový závěrník do základní polohy Úkon č. 16 Směrový závěrník v poloze směřující proti směru jízdy vlaku

68 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Výpravčí (řídící přístroj) uvede SZZ do základní polohy tím, že:přeloží směrový závěrník do základní polohy Úkon č. 16 Směrový závěrník v základní poloze

69 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Signalista (výhybkářský přístroj) přeloží kolejový závěrník do základní polohy Úkon č. 16 Kolejový závěrník v poloze směřující na kolej č. 2

70 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Signalista (výhybkářský přístroj) přeloží kolejový závěrník do základní polohy Úkon č. 16 Kolejový závěrník v základní poloze (číslo v kolejovém číselníku zmizí)

71 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Výpravčí (řídící přístroj) přestaví posuvný knoflík do základní polohy Úkon č. 17 Posuvný knoflík ve výřezu v přestavené poloze na kolej č. 2

72 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Výpravčí (řídící přístroj) přestaví posuvný knoflík do základní polohy Úkon č. 17 Posuvný knoflík v základní poloze ve výřezu 0

73 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Signalista (výhybkářský přístroj) přestaví všechny ovládací prvky SZZ do základní polohy Úkon č. 17 Výhybkový manipulátor – výměna č. 6 postavena přímým směrem

74 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Signalista (výhybkářský přístroj) přestaví všechny ovládací prvky SZZ do základní polohy Úkon č. 17 Stavěcí páky v přestavené poloze na kolej č. 2

75 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Signalista (výhybkářský přístroj) přestaví všechny ovládací prvky SZZ do základní polohy Úkon č. 17 Stavěcí páky v základní poloze

76 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Dopravní kancelář řídící přístrojpohled do kolejiště stanice Výpravčí

77 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Stavědlo výhybkářský přístrojpohled na zhlaví stanice Signalista


Stáhnout ppt "Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. OBSLUHA Elektromechanického staničního zabezpečovacího zařízení (ve smyslu „Předpisu."

Podobné prezentace


Reklamy Google