Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektromechanického staničního zabezpečovacího zařízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektromechanického staničního zabezpečovacího zařízení"— Transkript prezentace:

1 Elektromechanického staničního zabezpečovacího zařízení
OBSLUHA Elektromechanického staničního zabezpečovacího zařízení (ve smyslu „Předpisu pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení - ČD Z1, příloha 3, kapitola II“)

2 Tato zařízení se zpravidla používají v dopravnách se složitějšími dopravními poměry nebo s většími vzdálenostmi mezi obslužnými pracovišti výpravčího a signalisty Obsluhující zaměstnanci postupují při stavění vjezdové nebo odjezdové vlakové cesty podle úkonů uvedených dále

3 řídící přístroj pohled do kolejiště stanice
Výpravčí Dopravní kancelář řídící přístroj pohled do kolejiště stanice

4 výhybkářský přístroj pohled na zhlaví stanice
Signalista Stavědlo výhybkářský přístroj pohled na zhlaví stanice

5 Posuvný knoflík v základní poloze ve výřezu 0
Úkon č. 1 Výpravčí (řídící přístroj) určí vjezdovou nebo odjezdovou kolej tím, že: přestaví posuvný knoflík na určenou kolej Posuvný knoflík v základní poloze ve výřezu 0

6 Posuvný knoflík v přestavené poloze ve výřezu na kolej č. 2
Úkon č. 1 Výpravčí (řídící přístroj) určí vjezdovou nebo odjezdovou kolej tím, že: přestaví posuvný knoflík na určenou kolej Posuvný knoflík v přestavené poloze ve výřezu na kolej č. 2

7 Úkon č. 1 Signalista nekoná

8 Směrový závěrník v základní poloze
Úkon č. 2 Výpravčí (řídící přístroj) určí směr jízdy vlaku tím, že: přeloží směrový závěrník do polohy proti směru jízdy Směrový závěrník v základní poloze

9 Směrový závěrníku v přeložené poloze proti směru jízdy vlaku
Úkon č. 2 Výpravčí (řídící přístroj) určí směr jízdy vlaku tím, že: přeloží směrový závěrník do polohy proti směru jízdy Směrový závěrníku v přeložené poloze proti směru jízdy vlaku

10 Úkon č. 2 Signalista nekoná

11 Úkon č. 3 Výpravčí (řídící přístroj) nařídí obsluhu SZZ pro přípravu vlakové cesty tím, že: uvolní signalistovi příslušné návěstní hradlo Návěstní hradlo vjezdového návěstidla L od Babína (červená clonka) Přeřadné hradlo od Babína (bílá clonka)

12 Úkon č. 3 Výpravčí (řídící přístroj) nařídí obsluhu SZZ pro přípravu vlakové cesty tím, že: uvolní signalistovi příslušné návěstní hradlo Návěstní hradlo vjezdového návěstidla L od Babína (bílá clonka) Přeřadné hradlo od Babína (černá clonka)

13 Úkon č. 3 Signalista (výhybkářský přístroj) uvolní se příslušné návěstní hradlo Návěstní hradlo vjezdového návěstidla L od Babína (červená clonka) Hradlová zarážka od Babína (černá clonka)

14 Úkon č. 3 Signalista (výhybkářský přístroj) uvolní se příslušné návěstní hradlo Návěstní hradlo vjezdového návěstidla L od Babína (bílá clonka) Hradlová zarážka od Babína (černá clonka)

15 Zvonkové zařízení před obsluhou
Úkon č. 3 Výpravčí (řídící přístroj) dá zvonkové znamení „Výzva k obsluze“ Zvonkové zařízení před obsluhou

16 Zvonkové zařízení při obsluze
Úkon č. 3 Výpravčí (řídící přístroj) dá zvonkové znamení „Výzva k obsluze“ Zvonkové zařízení při obsluze

17 Úkon č. 3 Signalista (výhybkářský přístroj) zazní zvonkové znamení „Výzva k obsluze“ Zvonkové zařízení – klapka hradlového zvonku, včetně čísla určené koleje na kolejovém číselníku

18 Číslo 2 na kolejovém číselníku
Úkon č. 4 Signalista (výhybkářský přístroj) provede kontrolu údajů o nařízené vlakové cestě tím, že: po kontrole, že číslo koleje v kolejovém číselníku souhlasí s číslem koleje určené výpravčím a že příslušné návěstní hradlo je uvolněno, dá zvonkové znamení „Potvrzení výzvy k obsluze“ Číslo 2 na kolejovém číselníku

19 Uvolněné návěstní hradlo
Úkon č. 4 Signalista (výhybkářský přístroj) provede kontrolu údajů o nařízené vlakové cestě tím, že: po kontrole, že číslo koleje v kolejovém číselníku souhlasí s číslem koleje určené výpravčím a že příslušné návěstní hradlo je uvolněno, dá zvonkové znamení „Potvrzení výzvy k obsluze“ Uvolněné návěstní hradlo

20 Zvonkové zařízení při obsluze
Úkon č. 4 Signalista (výhybkářský přístroj) provede kontrolu údajů o nařízené vlakové cestě tím, že: po kontrole, že číslo koleje v kolejovém číselníku souhlasí s číslem koleje určené výpravčím a že příslušné návěstní hradlo je uvolněno, dá zvonkové znamení „Potvrzení výzvy k obsluze“ Zvonkové zařízení při obsluze

21 Úkon č. 4 Výpravčí (řídící přístroj) zazní zvonkové znamení „Potvrzení výzvy k obsluze“ Zvonkové zařízení

22 Štítek u kolejového číselníku
Úkon č. 5 Signalista (výhybkářský přístroj) postaví vlakovou cestu tím, že: přestaví ovládací prvky SZZ do polohy podle štítku u kolejového číselníku Štítek u kolejového číselníku

23 Stavěcí páky v přestavené poloze na kolej č. 2
Úkon č. 5 Signalista (výhybkářský přístroj) postaví vlakovou cestu tím, že: přestaví ovládací prvky SZZ do polohy podle štítku u kolejového číselníku Stavěcí páky v přestavené poloze na kolej č. 2

24 Výhybkový manipulátor – výměna č. 6 postavena přímým směrem
Úkon č. 5 Signalista (výhybkářský přístroj) postaví vlakovou cestu tím, že: přestaví ovládací prvky SZZ do polohy podle štítku u kolejového číselníku Výhybkový manipulátor – výměna č. 6 postavena přímým směrem

25 Úkon č. 5 Výpravčí nekoná

26 Kolejový závěrník v základní poloze
Úkon č. 6 Signalista (výhybkářský přístroj) provede mechanickou kontrolu správného postavení vlakové cesty tím, že: přeloží kolejový závěrník určené koleje do příslušné polohy. Kolejový závěrník v základní poloze

27 Kolejový závěrník v přeložené poloze na kolej č. 2
Úkon č. 6 Signalista (výhybkářský přístroj) provede mechanickou kontrolu správného postavení vlakové cesty tím, že: přeloží kolejový závěrník určené koleje do příslušné polohy. Kolejový závěrník v přeložené poloze na kolej č. 2

28 Úkon č. 6 Výpravčí nekoná

29 Závěr výměn od/do Babína v základní poloze (bílá clonka)
Úkon č. 7 Signalista (výhybkářský přístroj) elektricky zapevní prvky SZZ tím, že: uzavře příslušný závěr výměn. Závěr výměn od/do Babína v základní poloze (bílá clonka)

30 Závěr výměn od/do Babína v poloze na kolej č. 2 (zelená clonka)
Úkon č. 7 Signalista (výhybkářský přístroj) elektricky zapevní prvky SZZ tím, že: uzavře příslušný závěr výměn. Závěr výměn od/do Babína v poloze na kolej č. 2 (zelená clonka)

31 Závěr výměn od/do Babína v základní poloze (bílá clonka)
Úkon č. 7 Výpravčí (řídící přístroj) je indikováno zapevnění ovládacích prvků SZZ (závěr vlakové cesty) Závěr výměn od/do Babína v základní poloze (bílá clonka)

32 Závěr výměn od/do Babína (zelená clonka)
Úkon č. 7 Výpravčí (řídící přístroj) je indikováno zapevnění ovládacích prvků SZZ (závěr vlakové cesty) Závěr výměn od/do Babína (zelená clonka)

33 Návěstní klička v základní poloze
Úkon č. 8 Signalista (výhybkářský přístroj) dovolí jízdu vlaku tím, že: přestaví ovládací prvek příslušného hlavního návěstidla do polohy, při které se na tomto návěstidle rozsvítí návěst dovolující jízdu Návěstní klička v základní poloze

34 Návěstní klička v přeložené poloze
Úkon č. 8 Signalista (výhybkářský přístroj) dovolí jízdu vlaku tím, že: přestaví ovládací prvek příslušného hlavního návěstidla do polohy, při které se na tomto návěstidle rozsvítí návěst dovolující jízdu Návěstní klička v přeložené poloze

35 vjezdové návěstidlo L a předvěst PřL od Babína v základní poloze
Úkon č. 8 Signalista (výhybkářský přístroj) dovolí jízdu vlaku tím, že: přestaví ovládací prvek příslušného hlavního návěstidla do polohy, při které se na tomto návěstidle rozsvítí návěst dovolující jízdu Indikační deska vjezdové návěstidlo L a předvěst PřL od Babína v základní poloze

36 Úkon č. 8 Signalista (výhybkářský přístroj) dovolí jízdu vlaku tím, že: přestaví ovládací prvek příslušného hlavního návěstidla do polohy, při které se na tomto návěstidle rozsvítí návěst dovolující jízdu Indikační deska vjezdové návěstidlo L a předvěst PřL od Babína v poloze dovolující jízdu

37 Úkon č. 8 Signalista (výhybkářský přístroj) dovolí jízdu vlaku tím, že: přestaví ovládací prvek příslušného hlavního návěstidla do polohy, při které se na tomto návěstidle rozsvítí návěst dovolující jízdu Vjezdové návěstidlo L (návěst „Stůj“), předvěst PřL (návěst „Výstraha“)

38 Úkon č. 8 Signalista (výhybkářský přístroj) dovolí jízdu vlaku tím, že: přestaví ovládací prvek příslušného hlavního návěstidla do polohy, při které se na tomto návěstidle rozsvítí návěst dovolující jízdu Vjezdové návěstidlo L (návěst „Rychlost 40 km.h-1 a výstraha“) předvěst PřL (návěst „Očekávejte rychlost 40 km.h-1“)

39 Úkon č. 8 Výpravčí (řídící přístroj) na indikační desce se rozsvítí příslušná indikační světla Indikační deska – vjezdové návěstidlo L a předvěst PřL od Babína v základní poloze

40 Úkon č. 8 Výpravčí (řídící přístroj) na indikační desce se rozsvítí příslušná indikační světla Indikační deska – vjezdové návěstidlo L a předvěst PřL od Babína v poloze dovolující jízdu

41 Úkon č. 9 Jízda vlaku Jízda vlaku

42 Úkon č. 9 Jízda vlaku (výhybkářský přístroj) přitažení hradlového relé
Vstup vlaku na IK

43 Hradlové relé v základní poloze (bílá clonka)
Úkon č. 9 Jízda vlaku (výhybkářský přístroj) přitažení hradlového relé Hradlové relé v základní poloze (bílá clonka)

44 Hradlové relé přitažené (červená clonka)
Úkon č. 9 Jízda vlaku (výhybkářský přístroj) přitažení hradlového relé Hradlové relé přitažené (červená clonka)

45 Přeřadné hradlo (černá clonka)
Úkon č. 10 Výpravčí (řídící přístroj) vybavení přeřadného hradla jízdou vlaku a následně hradlové zarážky na příslušném stavědle Přeřadné hradlo (černá clonka)

46 Přeřadné hradlo (bílá clonka)
Úkon č. 10 Výpravčí (řídící přístroj) vybavení přeřadného hradla jízdou vlaku a následně hradlové zarážky na příslušném stavědle Přeřadné hradlo (bílá clonka)

47 Hradlová zarážka (černá clonka)
Úkon č. 10 Jízda vlaku (výhybkářský přístroj) uvolnění hradlové zarážky Hradlová zarážka (černá clonka)

48 Hradlová zarážka (bílá clonka)
Úkon č. 10 Jízda vlaku (výhybkářský přístroj) uvolnění hradlové zarážky Hradlová zarážka (bílá clonka)

49 Úkon č. 11 Jízda vlaku (řídící přístroj) na indikační desce se změní příslušná indikační světla Indikační deska – vjezdové návěstidlo L a předvěst PřL od Babína v poloze dovolující jízdu

50 Úkon č. 11 Jízda vlaku (řídící přístroj) na indikační desce se změní příslušná indikační světla Indikační deska – vjezdové návěstidlo L a předvěst PřL od Babína v základní poloze

51 Úkon č. 11 Jízda vlaku (výhybkářský přístroj) na indikační desce se změní příslušná indikační světla Indikační deska – vjezdové návěstidlo L a předvěst PřL od Babína v poloze dovolující jízdu

52 Úkon č. 11 Jízda vlaku (výhybkářský přístroj) na indikační desce se změní příslušná indikační světla Indikační deska – vjezdové návěstidlo L a předvěst PřL od Babína v základní poloze

53 Úkon č. 12 Jízda vlaku (výhybkářský přístroj) odpadnutí hradlového relé Uvolnění IK vlakem

54 Hradlové relé přitažené (červená clonka)
Úkon č. 12 Jízda vlaku (výhybkářský přístroj) odpadnutí hradlového relé Hradlové relé přitažené (červená clonka)

55 Hradlové relé v základní poloze (bílá clonka)
Úkon č. 12 Jízda vlaku (výhybkářský přístroj) odpadnutí hradlového relé Hradlové relé v základní poloze (bílá clonka)

56 Návěstní klička v přeložené poloze
Úkon č. 13 Signalista (výhybkářský přístroj) vrátí ovládací prvky předvěsti a hlavního návěstidla do základní polohy Návěstní klička v přeložené poloze

57 Návěstní klička v základní poloze
Úkon č. 13 Signalista (výhybkářský přístroj) vrátí ovládací prvky předvěsti a hlavního návěstidla do základní polohy Návěstní klička v základní poloze

58 Úkon č. 13 Výpravčí nekoná

59 Úkon č. 14 Signalista (výhybkářský přístroj) oznámí výpravčímu, že jsou splněny podmínky pro zrušení vlakové cesty tím, že: uzavře návěstní hradlo spolu s hradlovou zarážkou Návěstní hradlo vjezdového návěstidla L od Babína (bílá clonka) Hradlová zarážka od Babína (bílá clonka)

60 Úkon č. 14 Signalista (výhybkářský přístroj) oznámí výpravčímu, že jsou splněny podmínky pro zrušení vlakové cesty tím, že: uzavře návěstní hradlo spolu s hradlovou zarážkou Návěstní hradlo vjezdového návěstidla L od Babína (červená clonka) Hradlová zarážka od Babína (černá clonka)

61 Úkon č. 14 Výpravčí (řídící přístroj) uvolní se hradlová zarážka a návěstní hradlo se uzavře Návěstní hradlo vjezdového návěstidla L od Babína (bílá clonka) Přeřadné hradlo od Babína (černá clonka)

62 Úkon č. 14 Výpravčí (řídící přístroj) uvolní se hradlová zarážka a návěstní hradlo se uzavře Návěstní hradlo vjezdového návěstidla L od Babína (červená clonka) Přeřadné hradlo od Babína (bílá clonka)

63 Závěr výměn od/do Babína (zelená clonka)
Úkon č. 15 Výpravčí (řídící přístroj) dá příkaz ke zrušení vlakové cesty tím, že: uvolní signalistovi příslušný závěr výměn Závěr výměn od/do Babína (zelená clonka)

64 Závěr výměn od/do Babína v základní poloze (bílá clonka)
Úkon č. 15 Výpravčí (řídící přístroj) dá příkaz ke zrušení vlakové cesty tím, že: uvolní signalistovi příslušný závěr výměn Závěr výměn od/do Babína v základní poloze (bílá clonka)

65 Závěr výměn od/do Babína (zelená clonka)
Úkon č. 15 Signalista (výhybkářský přístroj) uvolní se příslušný závěr výměn Závěr výměn od/do Babína (zelená clonka)

66 Závěr výměn od/do Babína v základní poloze (bílá clonka)
Úkon č. 15 Signalista (výhybkářský přístroj) uvolní se příslušný závěr výměn Závěr výměn od/do Babína v základní poloze (bílá clonka)

67 Směrový závěrník v poloze směřující proti směru jízdy vlaku
Úkon č. 16 Výpravčí (řídící přístroj) uvede SZZ do základní polohy tím, že: přeloží směrový závěrník do základní polohy Směrový závěrník v poloze směřující proti směru jízdy vlaku

68 Směrový závěrník v základní poloze
Úkon č. 16 Výpravčí (řídící přístroj) uvede SZZ do základní polohy tím, že: přeloží směrový závěrník do základní polohy Směrový závěrník v základní poloze

69 Kolejový závěrník v poloze směřující na kolej č. 2
Úkon č. 16 Signalista (výhybkářský přístroj) přeloží kolejový závěrník do základní polohy Kolejový závěrník v poloze směřující na kolej č. 2

70 Úkon č. 16 Signalista (výhybkářský přístroj) přeloží kolejový závěrník do základní polohy Kolejový závěrník v základní poloze (číslo v kolejovém číselníku zmizí)

71 Posuvný knoflík ve výřezu v přestavené poloze na kolej č. 2
Úkon č. 17 Výpravčí (řídící přístroj) přestaví posuvný knoflík do základní polohy Posuvný knoflík ve výřezu v přestavené poloze na kolej č. 2

72 Posuvný knoflík v základní poloze ve výřezu 0
Úkon č. 17 Výpravčí (řídící přístroj) přestaví posuvný knoflík do základní polohy Posuvný knoflík v základní poloze ve výřezu 0

73 Výhybkový manipulátor – výměna č. 6 postavena přímým směrem
Úkon č. 17 Signalista (výhybkářský přístroj) přestaví všechny ovládací prvky SZZ do základní polohy Výhybkový manipulátor – výměna č. 6 postavena přímým směrem

74 Stavěcí páky v přestavené poloze na kolej č. 2
Úkon č. 17 Signalista (výhybkářský přístroj) přestaví všechny ovládací prvky SZZ do základní polohy Stavěcí páky v přestavené poloze na kolej č. 2

75 Stavěcí páky v základní poloze
Úkon č. 17 Signalista (výhybkářský přístroj) přestaví všechny ovládací prvky SZZ do základní polohy Stavěcí páky v základní poloze

76 řídící přístroj pohled do kolejiště stanice
Výpravčí Dopravní kancelář řídící přístroj pohled do kolejiště stanice

77 výhybkářský přístroj pohled na zhlaví stanice
Signalista Stavědlo výhybkářský přístroj pohled na zhlaví stanice


Stáhnout ppt "Elektromechanického staničního zabezpečovacího zařízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google