Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Poučný list č. 7/2006 k mimořádné události ČD A1 srážka vlaků Pn 65213 a Rn 55430 v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Poučný list č. 7/2006 k mimořádné události ČD A1 srážka vlaků Pn 65213 a Rn 55430 v."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Poučný list č. 7/2006 k mimořádné události ČD A1 srážka vlaků Pn 65213 a Rn 55430 v ŽST Pečky - Předmětný traťový úsek není zapojen v systému DOZ - (upraveno pro výukové účely)

2 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Dne 15. 6. 2006 ve 6:06 hodin došlo v ŽST Pečky k mimořádné události kategorie A1 ve smyslu zákona o dráhách - srážce vlaku Pn 65213 s vlakem Rn 55430, při které celková vzniklá škoda dosáhla 3 619 546 Kč, z toho na železniční infrastruktuře 2 323 762 Kč a na drážních vozidlech 1 295 784 Kč.

3 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. ŽST Pečky je vybavena staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie s počítačovým ovládáním jednotného obslužného pracoviště (JOP). Ve všech mezistaničních úsecích je zabezpečovací zařízení 3. kategorie – trojznaký obousměrný automatický blok.

4 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Vlak Pn 65213 jel ze směru ŽST Poříčany a byl výchozí ze ŽST Praha-Malešice s určením do pohraniční přechodové stanice Kúty (Slovenská republika).

5 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Vlak Pn 65213 měl 13 ložených drážních vozidel, délku 247 metrů, počet náprav 52, hmotnost 844 tun, včetně HV 929 tun, brzdící váhu 416 tun, brzdící váhu, včetně HV 440 tun, předepsaná brzdící procenta 43, a skutečná brzdící procenta 47,3. Vlak byl veden HV 230.080-4 z DKV Praha.

6 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Vlak Rn 55430 stál v ŽST Pečky na 1. SK a byl výchozí ze ŽST Břeclav s určením do ŽST Praha-Libeň.

7 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Vlak Rn 55430 měl 26 drážních vozidel, délku 589 metrů, hmotnost 667 tun, počet náprav 92. Vlak byl veden HV 230.017-6 z DKV Praha.

8 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. V ŽST Pečky byla před vznikem mimořádné události dne 15. 6. 2006 následující dopravní situace:

9 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. V čase 5:51 hodin zastavil na 1. SK vlak Rn 55430.

10 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. V čase 5:51 hodin zastavil na 4. SK končící vlak Os 4921, jehož HV mělo soupravu objet a ze ŽST Pečky odjet jako výchozí vlak Os 4924 s pravidelným odjezdem v čase 6:22 hodin.

11 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. V čase 5:54 hodin projel po 3. SK vlak Pn 49417.

12 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. V čase 5:56 hodin zastavil na 3. SK vlak Os 4601.

13 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. V čase 5:57 hodin po vjezdu Os 4601 požádal výpravčí ŽST Pečky výpravčího ŽST Poříčany o souhlas pro jízdu vlaku Rn 55430, stojícího na 1. SK, do ŽST Poříčany po traťové koleji č.1 (proti správnému směru). Tuto žádost mu výpravčí ŽST Poříčany neschválil, protože se mu k jeho ŽST blížil vlak Pn 65213. Požadavek o udělení souhlasu byl zrušen v čase 5:59 hodin a v tomto čase také výpravčí v ŽST Poříčany postavil vlakovou cestu pro průjezd vlaku Pn 65213 do ŽST Pečky po 1. TK.

14 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. V čase 5:57 hodin postavena vlaková cesta pro odjezd vlaku Os 4601 ze 3. SK a vlak následně odjíždí.

15 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. V čase 6:00 hodin byl zahájen posun s HV od vlaku Os 4921 ze 4. SK směrem na velimské zhlaví.

16 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Následný posun s HV od vlaku Os 4921 na 3. SK.

17 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. V čase 6:01 hodin postavena vlaková cesta pro průjezd vlaku R 672 po 2.SK.

18 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. V čase 6:05 hodin vlak Pn 65213, přijíždějící po 1. TK od ŽST Poříčany, projel vjezdové návěstidlo 1S, když nezastavil před návěstí „Stůj“ a pokračoval v jízdě na 1. SK obsazenou stojícím vlakem Rn 55430.

19 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Tuto skutečnost zjistil výpravčí ŽST Pečky pohledem na obrazovku počítače a protože v tu dobu vjížděl do ŽST na 2. SK vlak R 672, vyběhl před dopravní kancelář a dával přijíždějícímu R 672 návěst „Stůj“ rukou. Vjezd vlaku Pn 65213 na 1. SK zpozoroval i strojvedoucí stojícího vlaku Rn 55430 a před srážkou ze svého HV vyskočil. Rovněž strojvedoucí HV, stojícího na 3. staniční koleji (od vlaku Os 4921 na vlak Os 4924), bezprostředně před srážkou ze svého HV vyskočil.

20 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Poté v čase 6:06 hodin došlo k čelní srážce vlaku Pn 65213 s vlakem Rn 55430.

21 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Po srážce bylo čelo HV vlaku Rn 55430 zatlačeno zpět o 102 metry. Strojvedoucí vjíždějícího R 672 zpozoroval za vjezdu do ŽST Pečky rozhoupání trakčního vedení, a proto ihned použil rychlobrzdu. Před místem srážky se mu s vlakem nepodařilo zastavit a při průjezdu kolem zdemolovaných HV došlo k poškození HV o ulomený nárazník.

22 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Po vzniku mimořádné události byla provedena prohlídka zabezpečovacího zařízení v ŽST Pečky. Z výsledků prohlídky vyplývá, že zabezpečovací zařízení je ve vyhovujícím provozně technickém stavu a v době mimořádné události vykazovalo správnou činnost a že vlaková cesta pro vjezd vlaku Pn 65213 na 1. SK nebyla postavena. Byla provedena prohlídka soupravy vlaku Pn 65213 zaměřená na stav a funkčnost brzdy. Z výsledků prohlídky vyplynulo, že vlak Pn 65213 byl dostatečně brzděn, brzdící účinek zajišťoval bezpečné zastavení vlaku na zábrzdnou vzdálenost.

23 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Z HV vlaku Pn 65213 byl vyjmut nepoškozený rychloměr, ze kterého byl odebrán rychloměrný proužek. Z registrovaných údajů bylo zjištěno, že cca 60 metrů za oddílovým návěstidlem 1-3656 (poslední návěstidlo automatického bloku před vjezdovým návěstidlem do ŽST Pečky) je registrováno rozsvícení červeného světla na návěstním opakovači při rychlosti vlaku 82 km/h, na dráze dalších 930 metrů vlak udržuje rovnoměrnou rychlost 82 km/h při stálém svícení červeného světla na návěstním opakovači. Uvedenou rychlostí vlak Pn 65213 jel ještě 100 metrů za vjezdovým návěstidlem 1S, v 6:06,5 hodin je registrován prudký pokles rychlosti až na hodnotu 51 km/h na dráze 620 metrů do místa srážky. Průběh rychlostní křivky v brzdné fázi i vypočtené zpomalení 0,26 m/s2 potvrzuje vyšší účinek brzdy než střední hodnota provozního brzdění při II. způsobu brzdění, kterým byl vlak Pn 63213 brzděn. Vlakový zabezpečovač byl v činnosti a strojvedoucím byl pravidelně obsluhován, včetně úseku od oddílového návěstidla 1-3656 až do místa srážky tak, že vyloučil samočinné zastavení vlaku. Stanovená rychlost vlaku 80 km/h byla překročena.

24 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Návěstní opakovač – opakuje návěst „Stůj“.

25 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Dále byl proveden rozbor technologie jízdy strojvedoucího mezi ŽST Úvaly a ŽST Pečky, při kterém bylo zjištěno, že v celém úseku jízdy s vlakem Pn 65213 strojvedoucí celkem 13. překročil stanovenou rychlost vlaku, v jednom případě dokonce o 15 km/h. V průběhu jízdy vlaku mezi ŽST Praha-Malešice – ŽST Pečky, kdy vlak Pn 65213 jel za vlakem Rn 44743, byly několikanásobně registrovány případy jízdy vlaku Pn 65213 do oddílu, v němž na návěstním opakovači HV svítilo červené světlo, aniž by strojvedoucí adekvátním způsobem reagoval použitím průběžné brzdy tak, aby bezpečně zastavil před návěstidlem s návěstí „Stůj“. Přitom ale v těchto úsecích pravidelně obsluhoval vlakový zabezpečovač.

26 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Byly provedeny zápisy se všemi zaměstnanci zúčastněnými na MU, kromě strojvedoucího Pn 65213, který do doby vydání vyhodnocení odmítl podat pověřenému zaměstnanci ČD a. s. k MU vysvětlení. Ve vyjádřeních všech ostatních zúčastněných zaměstnanců nebyly zjištěny žádné rozpory a plně odpovídají zjištěnému průběhu událostí v době vzniku MU.

27 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Strojvedoucí měl platný posudek o zdravotní způsobilosti k práci, maximální dovolená délka pracovní doby od nástupu na směnu do ukončení traťového výkonu nebyla překročena. S mimořádným prodloužením stanovené směny strojvedoucí souhlasil. Rovněž byl dodržen požadavek nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami. V době od 10. 6. 2006 až do 14. 6. 2006 neměl strojvedoucí žádnou směnu. Osobní situace, případný fyzický nebo psychický stres strojvedoucího nemohl být do data vydání vyhodnocení posouzen, protože strojvedoucí odmítl pověřené osobě podat vysvětlení k MU.

28 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Šetřením bylo prokázáno, že příčinou vzniku MU byla jízda vlaku Pn 65213 kolem návěsti „Stůj“ vjezdového návěstidla 1S. Odpovědnost za vznik mimořádné události má strojvedoucí vlaku Pn 65213, který při vedení vlaku neuposlechl včas pokynů při organizování a provozování drážní dopravy, vyjádřených návěstmi „Výstraha“ a „Stůj“ dávaných hlavními návěstidly a nezastavil vlak před návěstí „Stůj“.

29 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Strojvedoucí tím porušil ustanovení článku 9, 10, 120 předpisu ČD D1 – Předpisu pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy, ustanovení čl. 23c) předpisu ČD V2 - Předpisu pro lokomotivní čety a ustanovení čl. 361 předpisu ČD V15/I – Předpisu pro provoz a obsluhu brzdových zařízení kolejových vozidel.

30 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Citace uvedených článků: ČD D1, čl. 9, druhý odstavec: Pokynů při organizování a provozování drážní dopravy, vyjádřených návěstmi musí zaměstnanec včas uposlechnout … ČD D1, čl. 10, druhý odstavec: Zaměstnanec, kterému jsou návěsti určeny musí zajistit podmínky, aby návěsti mohl správně vnímat a řídit se jimi. ČD D1, čl. 120: Návěst „Stůj“ (červené světlo) zakazuje strojvedoucímu jízdu vlaku. Čelo jedoucího vlaku musí zastavit alespoň 10 m (odhadem) před hlavním návěstidlem … ČD V2, čl. 23c): Lokomotivní četa je zejména povinna: c) pozorovat za jízdy vlaku nebo posunu trať a kolejiště, včetně trakčního vedení a řídit se návěstmi ČD V15/I, čl. 361: Při správném účinkování průběžné brzdy musí strojvedoucí podle traťových podmínek, okamžité dopravní situace (vyjádřené návěstmi, radiotelefonním spojením apod.) a skutečné rychlosti vlaku (vozidla) zajistit … zastavení …

31 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

32 Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Výsledek MU se naštěstí obešel bez zranění, či úmrtí některé z osob, podílejících se na organizování a provozování drážní dopravy. Příčinou MU bylo jednoznačně selhání lidského činitele (strojvedoucího) výše uvedeným způsobem.


Stáhnout ppt "Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Poučný list č. 7/2006 k mimořádné události ČD A1 srážka vlaků Pn 65213 a Rn 55430 v."

Podobné prezentace


Reklamy Google