Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LZA Liniový zabezpečovač s automatickým vedením vlaků metra

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LZA Liniový zabezpečovač s automatickým vedením vlaků metra"— Transkript prezentace:

1

2 LZA Liniový zabezpečovač s automatickým vedením vlaků metra
AŽD Praha LZA Liniový zabezpečovač s automatickým vedením vlaků metra Ing. Zdeněk Chrdle Generální ředitel AŽD Praha s.r.o.

3 dovolte, abych vás v krátkém vstupu
AŽD Praha 3 Dámy a pánové, dovolte, abych vás v krátkém vstupu seznámil s elektronickým zabezpečovacím a automatizačním zařízením, kterým jsou řízeny vlaky na trati A pražského metra.

4 Liniový Zabezpečovač s Automatickým vedením vlaků.
AŽD Praha 4 Jedná se o systém s typovým označením LZA, což znamená: Liniový Zabezpečovač s Automatickým vedením vlaků. Dodavatelem je česká společnost AŽD Praha s.r.o.

5 AŽD Praha 5 Naše nabídka zvítězila v roce v konkurenci předních světových výrobců v mezinárodní soutěži vypsané Dopravním podnikem hl. m. Prahy.

6 AŽD Praha 6

7 Systém LZA je tvořen dvěma subsystémy:
AŽD Praha 7 Systém LZA je tvořen dvěma subsystémy: vlakovým zabezpečovačem - ATP (Automatic Train Protection) typu SOP-2P – zajišťuje bezpečnost provozu automatickým vedením vlaku – ATO (Automatic Train Operation) typu ACBM-3 – zajišťuje automatizaci řízení jízdy vlaku a dalších funkcí Takto koncipovaný (ATP/ATO) systém představuje rozvinutý řídící systém třídy ATC (Automatic Train Control). Systém je vybaven společným datovým kanálem, jímž jsou přenášena data ze stacionárních zařízení z tratě na vozidla.

8 AŽD Praha Vlakový zabezpečovač
8 Vlakový zabezpečovač Jeho základním úkolem je stanovení přípustné rychlosti v jednotlivých úsecích v závislosti na: – provozní situaci – poloze vlaků – poloze návěstidel a tlakových uzávěrů – traťových rychlostech Stacionární část – je umístěna mimo vlakovou soupravu – soustava počítačů vypočítává maximální přípustnou rychlost pro jednotlivé úseky trati – přenosové smyčky v kolejišti zajišťují přenos informací do mobilní části

9 AŽD Praha 9

10 AŽD Praha 10 Mobilní část – je umístěna na vlakových soupravách – zajišťuje příjem a vyhodnocení informací – vytváří signály potřebné pro brzdo- vou soustavu a další zařízení vlaku

11 AŽD Praha Provozní režimy
11 Provozní režimy Jízda vlaku probíhá v jednom z provozních režimů, který volí strojvedoucí: N – strojvedoucí řídí vlak tak, jakoby nebyl vybaven vlakovým zabezpečovačem RTB (režim tlačítek bdělosti) – vlakový zabezpečovač kontroluje nepřekročení bezpečné rychlosti stanovené Dopravním podnikem (30 km/hod) RVZ (režim vlakového zabezpečovače) – vlak řídí strojvedoucí – vlakový zabezpečovač kontroluje nepřekročení rychlosti, směr jízdy a po zastavení povoluje otevření dveří na správné straně nástupiště

12 AŽD Praha 12 RAV (režim automatického vedení vlaku) – základní režim jízdy vlaku po trati – vlak je řízen zcela automaticky pouze systémem LZA (SOP-2P + ACBM3) – strojvedoucí pouze zavírá dveře a povoluje rozjezd vlaku RBO (režim bezobslužného obratu) – vlak je řízen zcela automaticky pouze systémem LZA – strojvedoucí není ve vlaku přítomen

13 AŽD Praha Postup omezení rychlosti
13 Postup omezení rychlosti při překročení její kontrolované hranice: 1. krok < než 2 km/hod - automatické vypnutí pohonu 2. krok ≥ 2 km/hod - aktivuje se provozní brzda 3. krok je-li její účinek - aktivuje se nouzová nedostatečný pneumatická brzda Tím je zajištěno, že rychlost vlaku na konci úseku je menší než kontrolovaná rychlost v následujícím úseku. K zastavení vlaku při překročení kontrolované rychlosti vede až 3. krok – systém výrazně omezuje zbytečné brzdění do zastavení a zvyšuje komfort a plynulost jízdy vlaku.

14 Automatické vedení vlaku
AŽD Praha 14 Automatické vedení vlaku Hlavním úkolem subsystému ACBM3 je přenést významnou část regulačních zásahů ze subjektivně pracujícího strojvedoucího na exaktně pracující stroj. Hlavní výhody – plynulá jízda – minimální odchylky od jízdního řádu – minimální spotřeba trakční energie – přesné zastavování vlaku v určených místech – plná automatizace ovládání dveří a dalších vozidlových systémů

15 AŽD Praha Bezobslužný obrat
15 Bezobslužný obrat Jedná se o nejsložitější manipulaci vlaku v provozu Postup – po předpisových úkonech strojvedoucí vystoupí z vlaku a odešle jej do obratu – další jízda vlaku již probíhá bez přítomnosti strojvedoucího ve vlaku – vlak se rozjede a zastaví na konci obratové koleje – systém připraví vlak pro jízdu označeným směrem – po postavení návěstidla na volno se vlak rozjede – zastaví se na předepsaném místě s přesností ± 15 cm – strojvedoucí nastoupí, otevře dveře pro cestující a po vykonání předepsaných úkonů odjede na trať dle jízdního řádu. Bezobslužný obrat bude uveden do provozu ještě v tomto roce.

16 AŽD Praha Rozsah díla a některé další parametry
16 Rozsah díla a některé další parametry vybudovaného systému LZA Zařízením LZA je vybaveno: – 1,8 km zkušební trati a 12 km trati A – 25 vlakových souprav 8171M + prototyp Způsob přenosu informací na vlak: – nepřetržitý pomocí smyček Přesnost regulace rychlosti ±0,5 km/hod Přesnost dodržení jízdní doby 0/+3 s Minimální interval za sebou jedoucích vlaků 90 s Počet tras uložených v mapě trati až 8 Počet stanic na jedné trati až 50

17 AŽD Praha Přesnost zastavení ve stanici (typicky) ±15 cm
17 Přesnost zastavení ve stanici (typicky) ±15 cm – hodnota požadovaná v zadání soutěže ±50 cm – za mimořádně vysokou přesnost je ve světě považována hodnota ±30 cm

18 AŽD Praha Postup výstavby 01/2001 zahájení prací
18 Postup výstavby 01/2001 zahájení prací 08/2002 povodeň zničila více než 25% instalovaného zařízení LZA 12/2002 částečná obnova povodní zničeného zařízení 02/2003 obnoveno zničené zařízení LZA 03/2003 společnost AŽD Praha provedla obnovu a zprovoznění veškerého zabezpečovacího zařízení ve všech stanicích zasažených povodní na tratích A, B a C 11/2003 na základě souhlasu Drážního úřadu a Magistrátu hl. m. Prahy byl zahájen zkušební provoz bez cestujících na trati A

19 AŽD Praha 19 02/2004 po úspěšném vykonání předepsaných zkoušek ( ) byl na trati A zahájen provoz s cestujícími 06/2005 úspěšná kolaudace díla * o 1 rok dříve než předpokládal původní harmonogram – pokud započítáme zdržení způsobené povodněmi byl termín požadovaný v soutěži zkrácen o více než 18 měsíců 06/2006 původní termín ukončení díla

20 AŽD Praha 20

21 AŽD Praha 21 Závěrem LZA provozovaný na trati A je po doplnění infrastruktury trati (zejména oddělení cestujících od pohybujícího se vlaku ve stanici) schopen automatického provozu bez strojvedoucích.

22 AŽD Praha Společnost AŽD Praha
22 Společnost AŽD Praha si váží korektního přístupu Magistrátu hl.m. Prahy, Dopravního podniku hl. m. Prahy a. s., schvalovacích orgánů Drážního úřadu, Slezské univerzity Katowice a ČVUT, Fakulty dopravní, jakož i provozních pracovníků pražského metra. Zdůrazňuji, že jen díky tomuto přístupu bylo možné dokončit dílo o jeden rok před plánovaným termínem. Česká společnost AŽD Praha s.r.o. dokázala, že je schopná nadstandardním způsobem splnit požadavky zadavatele a obstát v konkurenci renomovaných světových firem.

23 AŽD Praha


Stáhnout ppt "LZA Liniový zabezpečovač s automatickým vedením vlaků metra"

Podobné prezentace


Reklamy Google