Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ duben/květen 2013 duben/květen 2013 Marek Poustka 603 851 311724 109 307.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA STROJVEDOUCÍ duben/květen 2013 duben/květen 2013 Marek Poustka 603 851 311724 109 307."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA STROJVEDOUCÍ duben/květen 2013 duben/květen 2013 Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311724 109 307

2 Výprava vlaku

3  Každý dopravce musí svým předpisem stanovit postup pro doprovod vlaku před uvedením vlaku do pohybu, aby byla zachována bezpečnost při provozování drážní dopravy i členů doprovodu vlaku.

4 Každý výpravčí může vypravit vlak: - Hlavním návěstidlem (pokud se nejedná o návěstidlo skupinové) - Návěstí odjezd (výpravkou) - Písemným rozkazem - Ústně - Telekomunikačním zařízením

5  Pokud strojvedoucí vlaku nevidí na hlavní návěstidlo, může uvést vlak do pohybu jen, pokud zjistil, že hlavní návěstidlo dovoluje jízdu: - z návěstního opakovače, - samostatné předvěsti, - z předchozího návěstidla V ostatních případech pouze se svolením výpravčího.

6 POZOR  Pokud vlak: -změnil směr jízdy, -byl na kolej přistaven jako posun, -před původní vlak byla přidána další vozidla a mezi čelem vlaku a hl. návěstidlem je výhybka nebo PZZ může uvést vlak do pohybu: - pokud VZ informuje,že je dovolován hl.návěstidlem odjezd (žlutá,zelená,mezikruží) - na pokyn daným výpravčím (výpravka,RDST…) Na pokyn výpravčího musí čekat i když návěstidlo dovoluje jízdu,ale není kód VZ

7 Bezpečnost cestujících! Mohla-li však být odjezdem vlaku ohrožena bezpečnost cestujících u jiného vlaku (stojícího na vzdálenější koleji) a jeho strojvedoucí ani výpravčí strojvedoucímu neoznámil, že je jejich bezpečnost zajištěna, musí strojvedoucí vyčkat s odjezdem do odjezdu vlaku, u něhož by mohla být ohrožena bezpečnost cestujících, a do odchodu cestujících, jejichž bezpečnost by mohla být ohrožena, z kolejiště; Tam kde vypravuje vlaky výpravčí návěstí odjezd – stále odpovídá výpravčí za to, že vypraví nejprve vlak ze vzdálenější koleje a pak až vlak na koleji bližší. Případně zajistí výpravčí bezpečnost!

8  Návěst ODJEZD může dát výpravčí i v případě, že vlak je vypravován hlavním návěstidlem, ale je to účelné pro plynulost dopravy  (projíždějící vlak vjížděl na návěst Výstraha, PN apod. a strojvedoucí nevidí na hlavní - cestové,odjezdové - návěstidlo)

9  Odjezd / průjezd vlaku na RPN je možný pouze, pokud výpravčí vypravil vlak návěstí odjezd (výpravkou, tel,zařízením, písemným rozkazem, ústně)

10  Výpravčí může rozkaz k odjezdu odvolat a tím zakázat odjezd vlaku.  Například strojvedoucí po rozkazu k odjezdu oznámí, že má poruchu HV apod.  Písemný rozkaz k odjezdu lze odvolat pouze písemným rozkazem.

11  Mimořádné zastavení vlaku (čl.3074) se může nově nařídit i jen telekomunikačním zařízením. Výpravčí odpovídá za to, že hovor je nahráván. Pokud není, musí se vlak o mimořádném zastavení zpravit jiným způsobem. (písemným rozkazem, zastavením u hlavního návěstidla apod.)  O mimořádném zastavení/projíždění na nákladištích zpravuje strojvedoucího dopravce.

12 Mimořádné zastavení/projíždění v zastávkách (3076)  Soupravový, nákladní, lokomotivní nebo služební vlak, jedoucí pod číslem vlaku s přepravou cestujících, se o projíždění zastávek nezpravuje a pravidelné pobyty ve stanicích se považují za pobyty z dopravních důvodů  Soupravový vlak musí být ale zpraven o změně druhu vlaku!!! (Z … do … jedete jako soupravový vlak!)

13 Výprava a proces odjezdu

14 Výprava vlaku  Pokud vypravuje vlak výpravčí návěstí odjezd, může dát návěst odjezd i když ještě není ukončen nástup a výstup cestujících apod.  Obsluha vlaku již s výpravčím v rámci výpravy vlaku nijak nekooperuje, vše zprostředkovává strojvedoucí.

15 Po výpravě vlaku a před jeho uvedením do pohybu musí být proveden dopravcem „Proces odjezdu“ Proces odjezdu se NOVĚ provádí i pokud vlak zastaví na zastávce a nejsou centrálně zavírané dveře, nebo dojde k jejich odjištění

16 Povinnosti před odjezdem vlaku (čl.228)   Vedoucí obsluhy vlaku se přesvědčí, zda jsou členové obsluhy vlaku v plném počtu a jsou schopni výkonu služby. Připravenost celé obsluhy vlaku před odjezdem vlaku ohlásí strojvedoucímu.

17 Návěsti při odjezdu vlaku (čl.236-239)

18

19 Navěsti pro odjezd vlaku se nemusí dávat, pokud je možné dát návěst´ústně, nebo vnitřním komunikačním systémem soupravy. Návěst Souhlas k odjezdu se dává tak dlouho, dokud strojvedoucí nepotvrdí její převzetí, nebo se podle ní nezačne chovat.

20 Návěsti při odjezdu vlaku (čl.236-239) Návěst „Výzva k pohotovosti“ dává strojvedoucí vlaku nejdříve v čase pravidelného odjezdu. Obsluha vlaku může návěst „Výzva k pohotovosti“ opakovat.

21 Souhlas k odjezdu v oblouku (čl.260)  Pokud je dávána návěst souhlas k odjezdu na vnější straně oblouku: - strojvedoucí potvrdí převzetí návěsti „Souhlas k odjezdu“ - čeká 5 vteřin - uzavře centrálně zav.dveře (pokud má) - rozjede vlak

22 Používání zpětných zrcátek (čl.262) při návěstním styku pro odjezd vlaku je dovoleno, pokud je dodržen předpis SŽDC (za návěsti odpovídá ten kdo je dal i ten kdo je převzal) Těsně před rozjezdem vlaku strojvedoucí zkontroluje pohledem situaci na nástupišti. (tam kam může dohlédnout) Pokud nemá zrcátka/kamerový systém – musí pohledem z okna. Tato kontrola se neprovádí u vozidel s obtížným bočním výhledem (Pendolino)

23 Vlak bez obsluhy vlaku (čl.217)  Pokud vlak nemá centrálně uzavíratelné dveře a je třeba s ním jet bez vlakové čety, je to možné (do koncové stanice apod.)  Zaměstnanec určený základní přepravní dokumentací, nebo vl.četa od jiného vlaku (rozhodnutí dispečera osobní dopravy) zavře dveře daného vlaku a strojvedoucímu oznámí: „Dveře všech vozidel vlaku 19819 jsou uzavřeny. Poustka“ Strojvedoucí potvrdí hlášení: „Dveře všech vozidel vlaku 19819 jsou uzavřeny. Rozuměl Dvořák“ Strojvedoucí následně provede odjezd vlaku.

24 Písemné rozkazy

25  Vlaková četa může sepisovat písemné rozkazy pro strojvedoucího, pokud je to dáno předpisem ČD D2.  Vlaková četa zapisuje příkazy do rozkazu Pv. Rozkazy Pv na vyžádání dá strojvedoucí.

26 Písemné rozkazy (čl.345) Obsluha vlaku sepisuje pouze část 8 rozkazu Pv.  Části 1 až 7 se proškrtnou Proškrtne se:  „ŽST – číslo fonogramu“  „Převzal (příjmení, prac.zařazení) Do rubriky Příjmení výpravčího:  Zapíše zaměstnanec ČITELNĚ své příjmení, pracovní zařazení a podepíše se!

27 Centrální napájení vlaku (topení) na sřídavé trakční soustavě 25kV se použije topení 3kV pokud je třeba použít 1,5kV a tot není uvedeno v záhlaví příslušného TJŘ, nařídí dispečer osobní dopravy dát tuto informaci do vlakové dokumentace (POP) pokud tato informace vygenerovat POPem nelze, pak zapíše obsluha vlaku do rozkazu Pv – část 8 text: „Napájejte centrální napájení vlaku napětím 1,5 kV“

28 Posun dle ČD D2

29 POSUN (č.71,72) Posun bez posunové čety je vždy: - Jízda HV od vlaku/na vlak formou posunu - Objíždění souprav vlaku a to i v případě, že je k dispozici posunová četa Posun se soupravou vlaku provádí posunovač, pokud není k dispozici, pak vlaková četa. Při vlakové četě, je vedoucím posunové čety vedoucí obsluhy vlaku.

30 Zajišťovací prostředky proti ujetí (čl.74) musí být v ŽST. v dostatečném množství, jsou označeny názvem dopravce. Každý dopravce má svoje prostředky.

31 Odstavení soupravy při posunu  Pomocí odvětrání hlavního potrubí na max. 30 minut  Nejméně 2 vozidla (jedno nelze)

32 Mimořádnosti (pokud není k dispozici posunová četa) Dle ČD D2 příloha 3

33

34

35

36 Sestavení vlaku Dle ČD D2

37 Vozy lehké stavby (čl.113) - Řadí se za vozy normální stavby - Nesmí mít více než 65t - Musí mít zapnutou a správně účinkující brzdu Hmotnost jednoho dopravovaného HV vozidla nesmí být větší než 80t. Před vozidly normální stavby mohou být řazeny max. 3 vozy lehké stavby.

38 Vozy lehké stavby  Při zařazení vozů lehké stavby je tato informace uvedena ve vl.dokumentaci z POPu.  Pokud POP není/nelze použít, zpraví se strojvedoucí rozkazem Pv: Strojvedoucímu vedoucího HV: „V celé trati nepřekročte tažnou sílu 160 kN“ ; strojvedoucímu postrkového hnacího vozidla „V celé trati nepřekročte tažnou sílu 100 kN“ ; strojvedoucímu vloženého hnacího vozidla: "V celé trati nepřekročte tažnou sílu 200 kN"

39 Náběžník (čl. 114) Doprava náběžníků je v max.počtu 12 náprav

40 Postrk  Vlaková dokumentace z POPu se doručí na vedoucí HV  Opis vl.dokumentace z POPu na postrk  Pokud nelze vydat vl.dokumentace POPem pak vedoucí obsluhy vlaku sepíše rozkaz Pv: „Ze Zdic do Hořovic pojedete se zavěšeným postrkem“ „Ze Zdic do Hořovic pojedete jako nezavěšený postrk vlaku 9856.“

41 Vozidla přechodnosti „3“  Informace se vygeneruje POPem do vlakové dokumentace a předá se strojvedoucímu  Pokud nelze POPem, vedoucí obsluhy vlaku sepíše rozkaz Pv: „Ve vlaku je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3“

42 Překlenutí záchranné brzdy

43 Překlenutí záchranné brzdy (čl.283)  Strojvedoucí upozorní vl.rozhlasem: „POZOR, byla použita záchranná brzda, vlak zastaví na nejbližším vhodném místě.“ Vlaková četa musí podle ukazatelů ve vozech zjistit, kde ke stržení záchranné brzdy došlo a důvod. Obsluha vlaku neprodleně informuje strojvedoucího.

44 T E S T

45 Vyhodnocení testu

46 Vyhodnocení testu:  28 – b  29 – c  30 – b

47 Děkuji za pozornost  Marek Poustka  724 10 93 07  603 85 13 11  poustka@gmail.com

48 V Z O R


Stáhnout ppt "ŠKOLA STROJVEDOUCÍ duben/květen 2013 duben/květen 2013 Marek Poustka 603 851 311724 109 307."

Podobné prezentace


Reklamy Google