Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představuje se vám Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představuje se vám Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 Představuje se vám Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

2 Současný a výhledový stav železniční tratě 322
(Frýdek-Místek – Český Těšín) Středoškolská odborná činnost Zpracoval: Roman Karczmarczyk Vedoucí práce: Marie Verčimáková

3 Úvod Dle mého uvážení rozhodl jsem se zpracovat trať 322 a její budoucí vývoj v následujících letech. Z důvodů výstavby korejského automobilového závodu Hyundai Motor Manufacturing Chech (HMMC) dojde k velkému rozvoji této tratě. Trať projde celkovou modernizaci na typ tratě republikového významu. Bude celkově elektrifikovaná, tím dojde k zekologičtění dopravy v daném úseků a také její traťová rychlost bude navržená na 100 km/h s místními omezeními. Korejská firma považuje za strategické dopravní spojení se sesterskou automobilkou Kia v Žilině odkud se má dovážet podstatná většina automobilových součástek do závodu v Nošovicích.

4 Současný stav V roce 1984 byla provedená poslední zásadní úprava. V nynější době se v traťových úsecích i ve stanicích provádí pouze údržbová činnost, která zajišťuje provoz ve stávajícím rozsahu. Současná trať urychleně potřebuje generální rekonstrukci, nýbrž už se stává, že v určitých mezistaničních úsecích musí být zavedeny pomalé jízdy z důvodů hnití dřevěných pražců, uvolňovaní kolejnic a špatného stavu přejezdu, mostů a propustků. Trať je nyní provozována jako trať regionální se základní obslužností osobními vlaky v hodinovém taktu. Je zde nezávislá trakce, osobní vlaky jsou vedeny motorovým vozem řady 810 a přípojnými vozy BDtax. Železniční stanice Hnojník a Dobrá u F.M. jsou obsluhovány dvěma páry manipulačních vlaků.

5 Žst. Dobrá u Frýdku-Místku (současný stav)

6 Žst. Dobrá u Frýdku Místku osobní nádraží (navrhovaný stav)

7 Žst. Dobrá u Frýdku Místku nákladní nádraží (navrhovaný stav)

8 Dopravní technologie v žst Dobrá u Frýdku Místku nákladní nádraží
Nákladní nádraží je výhodně oboustranně napojeno do trati Český Těšín – Hnojník a je tak připraveno na příjem nákladních vlaků z obou směrů. K dispozici budou čtyři dopravní koleje užitečných délek od 638 do 675 metrů, což jsou dostatečné délky, neboť podle neoficielních informací má mít vlečkové kolejiště automobilky užitečné délky do 600 metrů. Nákladní vlaky pojedou v elektrické trakci do dopravny Nošovice, kde jízdu ukončí a elektrická lokomotiva odstoupí od vlaku do kusé odstavné koleje. Poněvadž vlečkové kolejiště PZ Nošovice nebude zatrolejováno musí na soupravu nastoupit lokomotiva nezávislé trakce a soupravu za pomoci výtažné koleje délky 330 metrů přestavit po dvou částech na vlečkové kolejiště, nebo provést posun do spojovací koleje směr Dobrá u F.M. s celou soupravou vlaku, což bude možné, neboť mezi jízdami osobních vlaků v taktu 60 minut budou časové přestávky 30 a 20 minut a to je čas na takový posun dostačující. Proto je také navrženo spojení dopraven Dobrá u F.M. osobní nádraží a nákladní nádraží do jedné stanice tak, aby se jednalo o posun ve stanici a ne na traťové koleji. Nevýhodou jsou sklonové poměry trati v těchto místech, které dosahují hodnoty 17, 8 a 15 promile při stoupání směrem do nákladního nádraží, kdežto výtažná kolej bude vyrovnána do sklonů maximálně 9 promile.

9 Ve stanici je počítáno s jednou posunující lokomotivou
Ve stanici je počítáno s jednou posunující lokomotivou. Po příjezdu nákladního vlaku v elektrické trakci na jednu z kolejí č.103 až 109 vlaková lokomotiva odstoupí na odstavnou kolej č.103a, 103b nebo obrátí přímo na vlak výchozí, případně odjede ze stanice jako lokomotivní vlak. Následně proběhne technické a přepravní odbavení vlaku. Po jeho ukončení najede na vlak posunující lokomotiva nezávislé trakce. Souprava je nyní vytažena buď v celé délce za pomoci koleje č.90, nebo podle dopravní situace na trati je tažena do výtažné koleje v délce do 360 metrů a přestavena na spojovací kolej č.N1 a dále sunuta na vlečku automobilky. Při posunu do výtažné koleje bude souprava na vlečku přistavena ve dvou částech. Obdobný postup bude i při vytahování souprav z vlečkového kolejiště tažením přímo do koleje č.90 a jejich sunutím zpět na koleje č.103 až 109, nebo tažením ve dvou částech do výtažné koleje č.109a a sunutím zpět na koleje č.103,109. Na těchto kolejích pak proběhne dokončení sestavy vlaku a jeho technické i přepravní odbavení před odjezdem. Kromě základního přestavování souprav mezi obvodem ŽST Dobrá u F.M. nákladní nádraží a vlečkovým kolejištěm půjde o další drobný posun při sestavě výchozích vlaků, vyřazování správkových vozů a zařazování náhradních vozů do soupravy, posun s prázdnými vozy apod. Na tento účel bude využíváno pomocné stavědlo pro posun do výtažné koleje.

10 Žst. Hnojník

11 Žst. Hnojník (navrhovaný stav)

12 Dopravní technologie v žst Hnojník
Počet dopravních kolejí je shodný v současném i navrhovaném stavu. Koleje č.1,3 jsou určeny pro vlaky osobní dopravy, které se zde pravidelně křižují, kolej č.2 je pro vlaky nákladní s délkou soupravy nepřesahující 220 metrů. Vlaky osobní dopravy od Frýdku-Místku budou pravidelně vjíždět na kolej č.1 čímž svou jízdou nekříží přechod pro cestující na nástupiště. Vlaky od Hnojníku pojedou pravidelně na kolej č.3 tak, že hnací vozidlo zastaví před přechodem pro cestující. Nákladní vlaky z/do PZ Nošovice budou vzájemně křižovat na kolejích č.1a,3a za podmínky, že minimálně jeden nákladní vlak musí kolej uvolnit před jízdou vlaku osobního, což bude vždy možné při hodinovém taktu vlaků osobní dopravy. Nebude-li kolej č.3a obsazena nákladním vlakem, bude využívána pravidelně jízdou osobního vlaku na směru jízdy Český Těšín – Frýdek- Místek, kde vlak využije rychlosti 80 km/hod odbočné výhybky č.1 a plynule projede touto rychlostí po koleji č.3a až do koleje č.3. Využito tak bude částečného „zdvoukolejnění“ trati čímž se zkrátí pravidelné křižování osobních vlaků ve stanici Hnojník.

13 Žst. Ropice (navrhovaný stav)

14 Dopravní technologie v žst Ropice
Stanice má jen dvě dopravní koleje délky 270 metrů s určením pro mimořádné křižování dvou osobních vlaků nebo osobního a nákladního vlaku. Vlaky osobní dopravy od Frýdku-Místku budou pravidelně vjíždět na kolej č.1 čímž svou jízdou nekříží přechod pro cestující na nástupiště. Vlaky od Českého Těšína pojedou při křižování pravidelně na kolej č.3 tak, že hnací vozidlo zastaví před přechodem pro cestující. Nepůjde-li o křižování pojedou rovněž po koleji č.1. Nákladní vlaky z/do PZ Nošovice pojedou vždy po koleji č.1, při mimořádném křižování s osobním vlakem pojede tento na kolej č.3. Poněvadž na trati bude intenzivní postrková služba, bude stanice využívána i pro změnu sledu lokomotivních vlaků.

15 Žst. Český Těšín

16 Žst. Český Těšín (navrhovaný stav)

17 Dopravní technologie v žst Český Těšín
Dopravní technologie na hlavním kolejišti nedozná výrazných změn v dopravě vlaků po koridorové trati a v práci seřaďovacího obvodu. Prodloužením Frýdeckého kolejiště zaniká jeho přímé napojení na svážný pahrbek. Obsluha nákladkové a vykládkové koleje komerčního obvodu č.146 a dalších kolejí č.142,144 bude nově prováděna přes výtažnou kolej č.110a. Křížem přes výtažnou kolej č.110a budou rovněž prováděny odjezdy a vjezdy nákladních vlaků od/do Třince po traťové koleji č.2 pro průmyslovou zónu Nošovice. Vlaky budou provádět úvraťové jízdy na kolejích č.134, a a případně na koleji č.140 podle délky vlaku. Zde budou také přidávány postrkové nebo přípřežní lokomotivy u vlaků se zátěží nad normativ hmotnosti směr Hnojník, která je pro lokomotivy řady 163 S 800 tun. Vlaky jedoucí z PZ Nošovice na západ pojedou rovněž po jmenovaných kolejích a dále průjezdem přes osobní nádraží po kolejích č.6,8 směr Louky nad Olší, Albrechtice u Č.T. případně směr PKP. Končící a výchozí osobní vlaky od/do Frýdku-Místku budou přednostně odbavovány na kusé koleji č.138b s nástupištěm délky 100 metrů. Cílem je minimalizovat obsazení kolejí č.6,8 osobního nádraží přes které jednou nákladní vlaky z kolejí č.106 až 124 směr západ a nově také nákladní vlaky z/do PZ Nošovice směr západ. Pro rychlý odstup a nástup souprav osobních vlaků na koleje č.6,8 je navrženo zatrolejování koleje č.132 v délce 250 metrů na straně osobního nádraží.

18 Výhledový stav tratě 322 Stávající jednokolejná železniční trať bude stavbou uvedena do optimalizovaného stavu což je úprava směrových a sklonových poměrů a výměna železničního svršku a sanace železničního spodku. Výše zmíněna trať bude také v celé délce elektrifikována. Tím budou zlepšeny jízdní parametry trati, komfort pro cestující a bude také zvýšena její přepravní kapacita. Přechod trati do elektrické trakce sníží ekologickou zátěž od železniční dopravy. V rámci tohoto projektu bude také provedeno zkapacitnění této trati z důvodu výrazného zvýšení přepravních nároků jak v nákladní tak v osobní dopravě a nevyhovujícího současného stavu železnice. Navrhované technické řešení optimalizace trati umožní zvýšení traťové rychlosti na 100 km/hod. Trať je stejně jako ve stávajícím stavu navržena jednokolejná, k rozšíření dojde v místě žst. Hnojník – Nákladní nádraží na 2 koleje a rovněž tak v nové žst. Ropice v místě bývalé zastávky Ropice, bude zbudována navíc jedna výtažná kolej. Předmětem stavby je rekonstrukce trati v úseku od žst. Frýdek-Místek (mimo) po km 320,329 v Českém Těšíně směrem na Chotěbuz a po km 317, 296 směrem na Třinec (staničení tratě Petrovice u Karviné st. Hr. – Dětmarovice) a celková délka optimalizovaného úseku činí cca 19 km.

19 Situační plán navrhované stavby M 1:20 000

20 Zdůvodnění nezbytnosti stavby
V návaznosti na záměr vybudovat v katastru obce Nošovice významnou průmyslovou zónu přijala vláda České Republiky vládní usnesení č.550. Toto vládní usnesení určuje rozsah zkapacitnění dopravní infrastruktury navazující na činnost PZ. Jedním z prvků této infrastruktury je rovněž trať Frýdek-Místek – Český Těšín. V současnosti je trať Frýdek-Místek – Český Těšín evidována jako trať regionální. V zastávkové osobní dopravě jsou provozovány lehké motorové soupravy, nákladní dopravu představují manipulační vlaky omezené délky a hmotnosti. Se zahájením výroby v areálu průmyslové zóny nastane od roku 2009 požadavek navýšení kapacity tratě z hlediska osobní a především nákladní dopravy. Areál PZ Nošovice bude obsloužen dlouhými ucelenými nákladními vlaky v elektrické trakci. Návoz zaměstnanců výrobního areálu bude představovat zahuštění vlaků osobní dopravy ve špičce. Tyto výkony zajistí v budoucnu pantografické jednotky. Pro uvedené přepravní nároky je kapacita stávající trati nedostačující. V případě, že by železniční infrastruktura nebyla k datu zahájení výroby v PZ Nošovice připravena pokrýt požadované přepravní nároky, hrozí nebezpečí, že průmyslové podniky v průmyslové zóně si zajistí zásobování po silniční síti. Toto jejich rozhodnutí by mohlo být nezvratné a mělo by mj. velmi negativní dopad na kvalitu životního prostředí v širokém okolí.

21 Zabezpečovací zařízení
Ovládané dopravny tj. Dobrá u Frýdku-Místku osobní nádraží, Dobrá u Frýdku-Místku nákladní nádraží, Hnojník a Ropice budou vybaveny staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie a dálkově budou řízeny prostřednictvím DOZ dispečerem z jednotného obslužného pracoviště (JOP) ze stanice Český Těšín. Pro případ poruchy zařízení DOZ bude v jednotlivých dopravnách umístěno nouzové ovládání - pult nouzových obsluh nebo JOP. Stavědlové ústředny budou přednostně zřízeny po adaptaci ve stávajících výpravních budovách, v případě nové dopravny v nové budově. Zde bude umístěno technologické zařízení SZZ, TZZ, staničních PZS a DOZ. Technologie SZZ bude doplněna diagnostikou včetně přenosového zařízení, prostřednictvím kterého budou data přenášena a dále ukládána do diagnostického serveru. Hlavní napájení zařízení bude provedeno z trakčního vedení 3kV. Náhradním zdrojem budou baterie a měniče napájecího systému SZZ nebo napájení z veřejné sítě. Hlavní návěstidla budou světelná s rychlostní návěstní soustavou. Vjezdová a odjezdová návěstidla budou s přivolávací návěstí. Samostatná seřaďovací návěstidla budou umístěna tak, aby zabezpečený posun přes všechny ústředně přestavované výhybky byl řízen návěstidly. Mezistaniční oddíly budou vybaveny traťovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie typu AH (dle délky mezistaničního úseku bez, nebo s oddílovými návěstidly) s počítači náprav. TZZ budou ovládána z JOP dispečera a JOP vstupních dopraven. Nouzově z jednotlivých pultů nouzových obsluh. Technologie TZZ bude napájena z rozvodu zajištěné sítě SZZ. V traťové koleji mezi vjezdovými návěstidly nebo vjezdovými návěstidly a hradlem budou zřízeny počítací body, ze kterých bude vyhodnocována volnost jednotlivých úseků.

22 Navrhované rychlosti Traťová rychlost bude 100 km/hod s místními omezeními podle směrových poměrů tratě. Klasické soupravy s nedostatkem převýšení I<130 mm 111,583 km km/hod 111,800 km km/hod 112,395 km 100 km/hod 117,233 km km/hod 117,556 km 100 km/hod 123,156 km km/hod 123,675 km 100 km/hod 128,654 km km/hod 129,027 km km/hod 129,329 km 100 km/hod 131,680 km km/hod 132,303 km km/hod 134,989 km km/hod 137,564 km km/hod Klasické soupravy s nedostatkem převýšení I<100 mm 111,583 km km/hod 111,800 km km/hod 111,956 km km/hod 117,233 km km/hod 119,554 km 100 km/hod 123,156 km km/hod 128,16 km 100 km/hod 128,654 km km/hod 129,027 km km/hod 131,68 km km/hod 132,303 km km/hod 134,989 km km/hod Traťová spojka Ropice – Třinec je navržena v celé délce na rychlost 60 km/hod

23 Graf rychlosti Frýdek Místek – Dobrá u Frýdku Místku

24 Graf rychlosti Dobrá u Frýdku Místku – Český Těšín

25 GVD Jízdy vlaků budou organizovány podle výhledového GVD. Vlaky budou prováženy v opakující se periodě, která bude určována potřebami osobní dopravy zajišťované mezi stanicemi Český Těšín-Frýdek-Místek osobními vlaky v taktu 60 minut a třikrát denně v taktu 30 minut při střídání ranní a odpolední směny. Ve výhledovém GVD zastavují osobní vlaky i v nové zastávce Nošovice. Dodržen je požadavek na křižování osobních vlaků ve stanici Hnojník z důvodu přípojů na autobusovou dopravu. i když další křižování osobních vlaků až ve stanici Český Těšín vychází velmi těsně při taktu 30 minut.

26 Výřez výhledového GVD

27 Porovnání pravidelných jízdních dob současného a navrhovaného stavu
Propočítány byly pravidelné jízdní doby na navrhovaný stav pro osobní vlaky s třívozovou elektrickou jednotkou řady 460, pro nákladní vlak jsou stanoveny na lokomotivu stejnosměrné trakce řady 163 se zatížením S 800 tun.

28 zkrácení jízdní doby směr jízdy Frýdek-Místek – Český Těšín
současný stav směr jízdy Český Těšín-Frýdek-Místek současný stav směr jízdy Český Těšín-Frýdek-Místek navrhovaný stav směr jízdy Frýdek-Místek –Český Těšín navrhovaný stav zkrácení jízdní doby u osobního vlaku o 9,5 min. zkrácení jízdní doby u nákladního vlaku o 11 min. zkrácení jízdní doby u osobního vlaku o 8,5 min. zkrácení jízdní doby u nákladního vlaku o 9,5 min.

29 Závěr Modernizaci a optimalizaci tratě dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti v oblasti těšínských Beskyd. Také zde bude brán velký zřetel na ekologii dopravy jelikož podstatná většina objemu přepravy zboží z nošovické automobilky Hyundai bude převážená po železnici, tímto by se měla snížit zátěž nákladní automobilové dopravy na páteřní síť silnic v regionu. Rekonstrukci se hlavně také zvýši kultura cestování, jelikož všechny nádražní prostory budou zrekonstruovány a nasazeny pantografické jednotky řady 460, později se uvažuje ve vytížených časech i o jednotkách řady 471 „CityElefant“, ve kterých je již standardem první třída.

30 Děkují za pozornost


Stáhnout ppt "Představuje se vám Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google