Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo dopravy 1 Rozvojové záměry na železnici Ing. Jindřich Kušnír Ministerstvo dopravy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo dopravy 1 Rozvojové záměry na železnici Ing. Jindřich Kušnír Ministerstvo dopravy."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo dopravy 1 Rozvojové záměry na železnici Ing. Jindřich Kušnír Ministerstvo dopravy

2 2 Důvody modernizace železniční infrastruktury ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY •zvýšení rychlosti přepravy a nabídky spojů •železnice jako páteř systému veřejné dopravy •železnice jako ekologický druh dopravy •odlehčení zátěže ostatních druhů dopravy POTENCIÁL ROZVOJE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY •rychlá dálková doprava  taktová doprava, max. rychlost 160-200 km/h •příměstská doprava  taktová doprava, interval ve špičce 30, ev. 15 min •rychlá meziregionální doprava  taktová doprava, max. rychlost 120-160 km/h •nákladní doprava  segregace od osobní dopravy, vyšší nosnost tratí NÁROKY NA INFRASTRUKTURU: TRAŤOVÁ RYCHLOST + KAPACITA POTŘEBA ZÁSADNÍ MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY

3 Ministerstvo dopravy 3 Taktová doprava CÍLE •zkvalitnění a zatraktivnění nabídky veřejné dopravy •přiblížení časové dostupnosti veřejné dopravy dopravě individuální •zjednodušení a zpravidelnění fungování veřejné dopravy z hlediska cestujících •zlepšení a stabilizace přípojových vazeb •optimální využití infrastruktury, vozidel, personálu PRINCIPY FUNGOVÁNÍ •pravidelný interval mezi spoji (zpravidla 2 h nebo 1 h; příměstská doprava ve špičkách ½ h nebo ¼ h) •definování přestupních uzlů mezi jednotlivými linkami •potřeba dosažení systémových jízdních dob mezi přestupními uzly •jednotná osa symetrie u všech linek  přípojové vazby v obou směrech SPECIFICKÉ NÁROKY NA INFRASTRUKTURU •vyšší počet vlaků  nároky na kapacitu tratí (křižování, předjíždění) •zajištění přestupů v uzlech  nároky na kapacitu uzlů (počty nástupištních hran, mimoúrovňová křížení tratí v uzlech) •dosažení systémových jízdních dob mezi uzly  nároky na traťovou rychlost

4 Ministerstvo dopravy 4 Modernizace tranzitních železničních koridorů dokončeno v realizaci / v přípravě

5 Ministerstvo dopravy 5 III. koridor 40 % •v úseku Praha – Plzeň budou realizovány 2 rozsáhlé přeložky Praha – Beroun a Ejpovice – Plzeň v trase budoucí vysokorychlostní tratě •v úseku Plzeň – Cheb optimalizace tratě ve stávající stopě, částečné zdvoukolejnění •v úseku Dětmarovice – Mosty u Jablunkova optimalizace stávající tratě, vazba na propojení průmyslových zón Nošovice a Žilina III. koridor: úsek Praha – Cheb PRAHA PLZEŇ CHEB EJPOVICE BEROUN

6 Ministerstvo dopravy 6 IV. koridor PrahaBenešovTáborVeselí nadČeské u PrahyLužnicíBudějovice •v úseku Praha – Benešov u Prahy optimalizace tratě ve stávající stopě •v úseku Benešov u Prahy – České Budějovice modernizace tratě s rozsáhlými přeložkami •v úseku České Budějovice – Horní Dvořiště optimalizace tratě ve stávající stopě 23 %

7 Ministerstvo dopravy 7 Modernizace tratě Brno – Přerov •součást prioritního evropského projektu č. 23B •spojnice krajských měst Brno – Ostrava, Brno – Olomouc, Brno – Zlín •jedna z nejzatíženějších tratí v dálkové i příměstské osobní dopravě •budoucí součást vysokorychlostního spojení Praha – Brno – Ostrava •v současnosti jednokolejná trať s maximální rychlostí 90-100 km/h – omezující z hlediska kapacity i rychlosti  potřeba zdvoukolejnění a modernizace tratě – zvýšení kapacity a prověření zvýšení traťové rychlosti na 200-230 km/h

8 Ministerstvo dopravy 8 Spojení Praha – Bavorsko: současnost •dálkové spojení z ČR směrem na západ pouze přes Dresden •ve směru do Bavorska železniční spojení není konkurenceschopné •velké území s vysokou koncentrací obyvatel a hospodářských aktivit v SRN i v dalších zemích není dosažitelné železniční dopravou •ve směru do Bavorska probíhá modernizace III. koridoru, to však není z hlediska výhledových potřeb dostačující dálkové spojení bez dálkového spojení  potřeba řešit koncepci rychlého železničního spojení Praha – Bavorsko

9 Ministerstvo dopravy 9 Spojení Praha – Bavorsko: budoucnost 42 %35 % •návaznost na modernizaci III. koridoru v úseku Praha – Plzeň •prověřován záměr modernizace tratě Plzeň – Domažlice – Regensburg na rychlost 160-200 km/h •v Regensburgu napojení na dálkovou síť směr München a Nürnberg •možnost uspokojení širších vazeb z ČR do západní a jihozápadní Evropy a z Bavorska přes ČR do Polska

10 Ministerstvo dopravy 10 Spojení Praha – Linz (– Koper): 2. etapa •návaznost na modernizaci IV. koridoru •výhledově v úsecích Praha – Benešov u Prahy a České Budějovice – Horní Dvořiště nedostatek kapacity •navíc se jedná o úseky s propadem rychlosti  prověřována výstavba nových tratí v těchto úsecích •nová trať Praha – Bystřice u Benešova: vysokorychlostní parametry, bude prověřeno také pokračování jako VRT do Brna •nová trať České Budějovice – Horní Dvořiště: maximální rychlost 200 km/h, náhrada současné jednokolejné tratě

11 Ministerstvo dopravy 11 Další projekty OSTATNÍ DÁLKOVÉ TRATĚ •postupná modernizace ostatních tratí sítě TEN-T •cíl Dopravní politiky – napojení všech krajů na páteřní železniční síť •propojení krajských měst a dalších významných aglomerací rychlou taktovou dopravou REGIONÁLNÍ PROJEKTY •rozvoj příměstské dopravy v aglomeracích: –zkapacitnění tratí –elektrizace  tvorba ucelených vozebních ramen v elektrické trakci –budování nových zastávek •rozvoj přeshraničního spojení

12 Ministerstvo dopravy 12 Vysokorychlostní tratě (VRT) – důvody výstavby •zabránění tomu, aby se ČR stala „periferií“ uprostřed Evropy (reakce na budování kvalitní infrastruktury v sousedních zemích)  zapojení ČR do evropského systému VRT •rychlejší propojení jednotlivých regionů v ČR •zvýšení konkurenceschopnosti železnice a nabídka atraktivní, bezpečné a ekologické alternativy k individuální automobilové a letecké dopravě •uvolnění kapacit stávající železniční sítě pro rozvíjející se příměstskou a nákladní dopravu

13 Ministerstvo dopravy 13 VRT– evropský kontext

14 Ministerstvo dopravy 14 VRT – aktuální stav •základní směry budoucí výstavby VRT jsou již stanoveny a i nadále zůstávají v platnosti: –Dresden – Praha – Brno – Břeclav –Praha – Plzeň – Bavorsko –Brno – Ostrava •úkol z Politiky územního rozvoje do konce roku 2008 prověřit účelnost a reálnost územní ochrany VRT •v současnosti probíhá aktualizace koncepce s cílem porovnat stávající koncepci s alternativními návrhy •výsledkem bude upřesnění parametrů jednotlivých tras a požadavků na územní ochranu koridorů VRT

15 Ministerstvo dopravy 15 VRT – současná koncepce modernizace (do 230 km/h) novostavba (300-350 km/h)

16 Ministerstvo dopravy 16 VRT – alternativní koncepce modernizace (do 230 km/h) novostavba (300-350 km/h)

17 Ministerstvo dopravy 17 VRT – druhy provozovaných vlaků InterCityExpres (ICE) •maximální rychlost 350 km/h •vedeny téměř výhradně po VRT •tvoří páteřní systém •obsluhují pouze významná sídla InterCity (IC) •maximální rychlost 200-230 km/h •z VRT přecházejí na ostatní tratě •doplňují síť ICE •rychlé dálkové spojení krajů Rychlé příměstské vlaky •maximální rychlost 140-160 km/h •využití příměstských úseků VRT •rychlá regionální doprava v rámci aglomerace Nákladní vlaky •maximální rychlost 120 km/h •využití VRT zejména v sedlech a v noci •zpravidla pouze vybrané druhy nákladních vlaků

18 Ministerstvo dopravy 18 VRT – linkové vedení DRESDEN DĚČÍN ÚSTÍ NAD LABEM PRAHAPARDUBICE OLOMOUC OSTRAVA ZLÍN BŘECLAV BRNO JIHLAVA ČESKÉ BUDĚJOVICE CHEB ŽILINA PLZEŇ IC / EC ICE

19 Ministerstvo dopravy 19 Příklady jízdních dob MEZINÁRODNÍ RELACE Praha – Dresden1 h Praha – Berlin3 h Praha – Nürnberg3 ¼ h Praha – München3 ½ h Praha – Wien2 ¼ h Praha – Bratislava2 ½ h Praha – Katowice3 h VNITROSTÁTNÍ RELACE Praha – Brno1 h Praha – Ostrava2 h Praha – Plzeň¾ h Praha – Ústí n. L.¾ h Praha – Chomutov1 ½ h Praha – Jihlava1 h Brno – Jihlava½ h * uvedené jízdní doby jsou orientační, konkrétní hodnoty budou známy po upřesnění parametrů jednotlivých tras

20 Ministerstvo dopravy 20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ministerstvo dopravy 1 Rozvojové záměry na železnici Ing. Jindřich Kušnír Ministerstvo dopravy."

Podobné prezentace


Reklamy Google