Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Žďár nad Sázavou, 22. 5. 2012 Dopravní plán Ústeckého.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Žďár nad Sázavou, 22. 5. 2012 Dopravní plán Ústeckého."— Transkript prezentace:

1 Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Žďár nad Sázavou, 22. 5. 2012 Dopravní plán Ústeckého kraje na léta 2012 – 2016 a jeho aplikace Ing. Jakub Jeřábek – vedoucí oddělení dopravní obslužnosti

2 Dokument „Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje“  1. Úvod a současný stav  2. Plán dopravní obslužnosti (hlavní témata)  3. Doplnění plánu dopravní obslužnosti (doplňková témata)  4. Finanční a smluvní řešení Žďár nad Sázavou, 22. 5. 2012 snímek 2 Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství

3 Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Plán dopravní obslužnosti cíle ve veřejné dopravě Dopravní obslužnost: Dopravní obslužností se rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu. Není specifikováno: -přepravní cíle -čekací doby -počty přestupů -počty spojení -množství lidí se shodným cílem a účelem cesty -docházkové vzdálenosti …ani další parametry dopravních služeb … Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Klasifikace linek – přepravní cíle § Žďár nad Sázavou, 22. 5. 2012 snímek 3 Toto jsme chtěli stanovit…

4 Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Obsluha území definování parametrů obsluhy  Výnosy z jízdného nepokrývají náklady  Sdružení přepravních požadavků a potřeb – hromadnost Hranice pro obsluhu obce / místní části: -nejméně 35 trvale žijících obyvatel a zároveň výměna alespoň 5 cestujících/den -nad 100 obyvatel – alespoň 4 páry spojů Docházková vzdálenost (standard): -500 m Obsluha železničních zastávek: -do 1000 m od hranice zástavby -výměna alespoň 10 cestujících/den (anebo 20, pokud je obec/místní část obsloužena i linkovou dopravou) Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Klasifikace linek – přepravní cíle Žďár nad Sázavou, 22. 5. 2012 snímek 4

5 Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Definování typů linek Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Definování typů linek Železnice Autobusy páteřní obslužné páteřní obslužné I. kategorie Žďár nad Sázavou, 22. 5. 2012 snímek 5

6 Žďár nad Sázavou, 22. 5. 2012 snímek 6 Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Páteřní linky  Přepravně silné radiální směry  Spoje objednávány v pravidelném taktu  Základní interval 60 min během občanského dne  Vložené/posilové spoje v ranní a odpolední špičce Železnice  Zatížení alespoň 1000 cestujících/pracovní den na většině profilu  Víkendová obsluha – interval 60-120 min Autobusy  Zatížení alespoň 500 cestujících/pracovní den na většině profilu  Víkendová obsluha – interval 120-240 min Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Klasifikace linek

7 Žďár nad Sázavou, 22. 5. 2012 snímek 7 Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Obslužné linky Železnice  Alespoň 300 cestujících/pracovní den na většině profilu  Interval 120 min, špičky 60 min, víkend 120-240 min Autobusy  I. kat. – spojení měst/obsluha obcí/místních částí o celkovém počtu alespoň 1000 trvale žijících obyvatel (…), 8-12 párů v pracovní dny, špička 60 min, víkend min 3 p.  II. kat. - obsluha obcí/místních částí o celkovém počtu 500 - 1000 trvale žijících obyvatel (…), 4-8 párů v pracovní dny, preferován takt, je-li to účelné, víkend bez obsluhy  III. kat - obsluha obcí/místních částí do  500 obyvatel (…), 4-6 párů v pracovní dny, víkend bez obsluhy Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Klasifikace linek

8 Žďár nad Sázavou, 22. 5. 2012 snímek 8 Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Účel zavedení standardů - shrnutí  Zavedení jednotných pravidel  Odstranění nesouměřitelností  Rovnoměrné podchycení srovnatelných přepravních vztahů  Maximalizace profitu pro cestující (v rámci disponibilních prostředků musí co nejvíce obyvatel / cestujících obdržet kvalitní přepravní službu)  Efektivní vynakládání krajských prostředků na veřejnou dopravu  Zlepšení dostupnosti měst a obcí kraje Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Úvod

9 Smluvní zajištění Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Úvod a současný stav  autobusy a vlaky  celkem 12 dopravců  autobusy do 31.12.2014  železnice do 31.12.2019 Žďár nad Sázavou, 22. 5. 2012 snímek 9

10 Ústí nad Labem, 1. 12. 2011 snímek 10 Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Finanční a smluvní řešení Další smluvní období autobusy: 2015 - 2024  definování oblastí soutěží v kraji

11 Ústí nad Labem, 1. 12. 2011 snímek 11 Finanční a smluvní řešení Etapy soutěží, zakázky se stejným začátkem

12 Záměr optimalizace dopravy v oblasti Kadaň- Žatec  Postup v souladu s Plánem dopravní obslužnosti ÚK  1. oblast optimalizovaná dle schváleného dopravního plánu  Linkové vedení a frekvence spojů přizpůsobit očekávané poptávce a zohlednit velikost sídel  Zpravidelnění dopravy, jednotnější trasy, pravidelné intervaly, síťové návaznosti  Omezení dopravy do menších sídel se zohledněním současného vytížení  Zefektivnit provoz nasazením menšího počtu vozidel  Příprava na vypsání zakázky na roky 2015 až 2024 Žďár nad Sázavou, 22. 5. 2012 snímek 12 Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Optimalizace Kadaň - Žatec

13 Krok 1 – posouzení obyvatelstva v území Žďár nad Sázavou, 22. 5. 2012 snímek 13 Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Optimalizace Kadaň - Žatec

14 Krok 2 – návrh páteřních a obslužných linek I. kat. Žďár nad Sázavou, 22. 5. 2012 snímek 14 Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství 589 - 2738 obyv. 747 - 1395 obyv. 606 - 546 obyv. Počty obyvatel na linkách: Optimalizace Kadaň - Žatec

15 Další postup při přípravě jízdních řádů  Krok 3 – průzkum současného obsazení spojů  Krok 4 – návrh systémových taktových poloh a síťových vazeb  Krok 5 – doladění JŘ, počty spojů, rozsahu Žďár nad Sázavou, 22. 5. 2012 snímek 15 Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Optimalizace Kadaň - Žatec

16 Závěr optimalizace – příprava pro soutěž  Roční rozsah dopravy v oblasti Kadaň – Žatec  dnes 1.216 tis. km  návrh 1.237 tis. km (+21 tis. km)  Dnešní cena dopravního výkonu v oblasti 33,51 Kč/km  Nový provoz navržen na 15 autobusů  průměrný roční proběh vozu cca 82.5 tis. km  Dobrý předpoklad pro přípravu VŘ na dlouhodobou zakázku  Nejedná se tedy o kroky s cílem primárně ušetřit finance ze strany Ústeckého kraje, ale o zefektivnění provozu.  Úspora však může být díky větší efektivitě a soutěži výsledkem Žďár nad Sázavou, 22. 5. 2012 snímek 16 Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Optimalizace Kadaň - Žatec

17 Děkuji za pozornost Žďár nad Sázavou, 22. 5. 2012 snímek 17 Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství


Stáhnout ppt "Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Žďár nad Sázavou, 22. 5. 2012 Dopravní plán Ústeckého."

Podobné prezentace


Reklamy Google