Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zvýšení efektivnosti železniční dopravy: nižší náklady pro zhuštění a zkvalitnění příměstské a regionální dopravy v Jihomoravském kraji Harald Buschbacher.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zvýšení efektivnosti železniční dopravy: nižší náklady pro zhuštění a zkvalitnění příměstské a regionální dopravy v Jihomoravském kraji Harald Buschbacher."— Transkript prezentace:

1 Zvýšení efektivnosti železniční dopravy: nižší náklady pro zhuštění a zkvalitnění příměstské a regionální dopravy v Jihomoravském kraji Harald Buschbacher Těžiště varianty přestavby železničního uzlu Brno

2 Definice úkolu v rámci disertaci Hlavní úkol disertaci: srovnávání variant jízdního řádu a provozu: •Propojení hlavních a vedlejších tratí •Obslužnost zastávek v příměstské dopravě •Zapojení příměstské dopravy do města •Časové přizpůsobení přepravní kapacity

3 Definice úkolu v rámci disertaci Souvislost s problematikou železničního uzlu Brno: •Návrh zjednodušené přestavby hlavního nádraží, •umožněna zavedením vlakotramvají jako varianta jízdního řádu a provozu

4 Kolejová infrastruktura v Brně •Konfigurace železniční sítě uvnitř města •Poloha hlavního nádraží •Vlakotramvaj ? •Severojižní diametr ? •Vysokorychlostní tratě ?

5 Přestavba železničního uzlu Brno •Současný stav •Dosud diskutované varianty –Přesun hlavního nádraží –Novostavba v centru •Zjednodušená přestavba s vlakotramvají

6 Současný stav

7

8 Současný stav - problémy •Nedostatečná kapacita hlavního nádraží –omezení rozsah kolejišti –neoptimální konfigurace kolejí –zastaralé zabezpečovací zařízení •Chybějící provozní zázemí (odstavné nádraží) •Kolizní body a zajížďky •Velké a hodnotné plochy ve městě zablokované železničními tratěmi a zařízeními •Budovy neodpovídají žádoucí kultuře cestování

9 Současný stav znemožňuje: •Zhuštění příměstské dopravy •Zkvalitnění příměstské dopravy –Optimalizace taktové dopravy –Bezbariérovost –Kultura cestování •Urbanistický rozvoj města z centra na Jih

10 Přesun hlavního nádraží Přestavba železničního uzlu

11 Přesun hlavního nádraží Návrh hlavního nádraží

12 Novostavba nádraží v centru Přestavba železničního uzlu

13 Novostavba nádraží v centru Návrh hlavního nádraží

14 Vlakotramvaj v Brně

15 Řešení závleků

16 Vlakotramvaj v Brně Ulehčení hlavního nádraží

17 Vlakotramvaj v Brně Princip: •Rychlíky a spěšné vlaky po železnici •Předměstské zástavkové vlaky jako vlakotramvaje  Dostatečné kapacity tram- train-souprav  Kratší oběhy, menší potřeba souprav

18 Vlakotramvaj v Brně Princip: •Rychlíky a spěšné vlaky po železnici •Předměstské zástavkové vlaky jako vlakotramvaje  Dostatečné kapacity tram- train-souprav  Kratší oběhy, menší potřeba souprav Uplatnění tohoto principu na tratích 250, 260 a 300 Na trati 340 jen vlakotramvaje v krátkém intervalu Na tratích 240/244 jen konvenční železniční vlaky

19 Zjednodušená přestavba Přestavba železničního uzlu  Doplnění místa novostavby hlavního nádraží  Zrušení nákladního průtahu (nákladní vlaky přes hlavní nádraží)

20 Zjednodušená přestavba Současné kolejiště hlavního nádraží

21 Zjednodušená přestavba Přestavěné kolejiště hlavního nádraží

22 Zjednodušená přestavba Přestavěné kolejiště hlavního nádraží

23 Zjednodušená přestavba Další podvarianty: •Nákladové koleje uprostřed kolejiště •Sedm průjezdných kolejí •V případě delších úvraťových dob úvrať v Maloměřicích nebo Horních Heršpicích  Další zvýšení propustnosti  Vlakotramvaj možná na méně tratích

24 Zjednodušená přestavba Urbanistický návrh: •Zabalení kolejišti protihlukovými zdi a částečně průchozím zastřešení •Přemostění pro pěší a tramvaj z městských hradeb přes jižní zhlaví do nové městské čtvrti

25 Zjednodušená přestavba Urbanistický návrh ( Varianta 1 )

26 Zjednodušená přestavba Urbanistický návrh ( Varianta 2 )

27 Severojižní diametr Mimoúrovňová trať přes město Výhledový záměr města a kraje Různé uvažované varianty: •Tramvajový diametr •Železniční diametr –Zaústění trati 250 (sever) a 300 (jih) –Nebo i 250 a 240/244 (jih)

28 Severojižní diametr s vlakotramvajemi a zjednodušenou přestavbou hlavního nádraží: •Umožnění provozu vlakotramvají v soupravách se třemi nebo čtyřmi jednotkami •Kratší podpovrchový úsek v centru •Více vjezdů a výjezdů •Použitelný pro vlakotramvaje i pro tramvaje •Nižší stavební náklady, dřívější výstavba

29 Severojižní diametr Dosud uvažované trasy diametru

30 Severojižní diametr Možné podpovrchové úseky pro vlakotramvaje

31 Vysokorychlostní tratě Velký význam pro přestavbu železničního uzlu: •Přesun hlavního nádraží: úvrať na relaci Praha – Vídeň •Novostavba v centru: zvláštní podzemní nástupiště, úvrať jen Vídeň – Ostrava Pravděpodobnost a časový horizont realizace ? Problematika úvrati ucelených vysokorychlostních jednotek ?

32 Metodika odhadu nákladů zjednodušené přestavby železničního uzlu Brno Odhad podle propočtů jiných variant •Odpadají náklady vynechaných částí •Snížené náklady díky menšímu rozsahu částí staveb –Odhad dle délky úseků a počtu kolejí –Odhad dle stavebních položek

33 Výsledky II – náklady variant přestavby železničního uzlu Krátký časový horizont (cca. 2017)

34 Výsledky II – náklady variant přestavby železničního uzlu Střední časový horizont

35 Výsledky II – náklady variant přestavby železničního uzlu Dlouhý časový horizont („Výhled“)

36 Varianty přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží v Brně Ostatní výhody a nedostatky variant: •Spolehlivost provozu (včetně fáze výstavby) •Atraktivnost pro cestující •Podmínky pro urbanistický rozvoj •Podmínky pro pozdější projekt „Severojižní diametr“

37 Varianty přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží v Brně Výhody přesunu hlavního nádraží: •Známý, osvědčený železniční provoz s vysokou přepravní kapacitou, výstavba nového nádraží mimo provoz •Odstranění jednoho průtahu hned, volný rozvoj nové městské čtvrti •Severojižní diametr spíše železničního typu, to znamená rychlý a spolehlivý provoz

38 Varianty přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží v Brně Výhody novostavby nádraží v centru: •Známý, osvědčený železniční provoz s vysokou přepravní kapacitou •Výborná dostupnost jak pěšky, tak i městskou dopravou •Nové budovy nádraží včetně obchodních ploch jako impuls pro rozvoj nové čtvrti •Severojižní diametr spíše železničního typu, to znamená rychlý a spolehlivý provoz

39 Varianty přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží v Brně Výhody varianty zjednodušené přestavby: •Méně náročná přestavba znamená menší rušení provozu •Nejlepší dostupnost nádraží jak pěšky, tak i městskou dopravou, méně přestupů •Odstranění jednoho průtahu a Komárovské spojky hned, přemostění a zastřešení nádraží spojuje centrum a novou čtvrť •Vlakotramvajová varianta severojižního diametru: Dřívější výstavba, kratší intervaly a méně přestupů

40 Spolufinancování přestavby železničního uzlu Brno z evropských fondů ? •Varianta s přesunem nejpřipravenější pro programové období 2007 – 2013  Proto městem současně preferovaná varianta  Chybějící variantní posouzení ekonomické efektivnosti

41 Doporučení •Podrobnější hodnocení vlakotramvají a zjednodušené přestavby železničního uzlu: –Spolehlivé modelování frekvencí cestujících –Podrobnější stavební dokumentace a ověřování proveditelnosti –Podrobnější odhad stavebních nákladů •Překrývání místa propojení protilehlých linek příměstské dopravy

42 Děkuji za pozornost Zdroje mapových podkladů a obrázků: ShoCart (Mapa ČR online, Mapa města Brna), www.mapy.cz (ortofotomapa), www.europointbrno.cz, občanská koalice „nádraží v centru“, Alstomwww.mapy.czwww.europointbrno.cz


Stáhnout ppt "Zvýšení efektivnosti železniční dopravy: nižší náklady pro zhuštění a zkvalitnění příměstské a regionální dopravy v Jihomoravském kraji Harald Buschbacher."

Podobné prezentace


Reklamy Google