Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Těžiště varianty přestavby železničního uzlu Brno

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Těžiště varianty přestavby železničního uzlu Brno"— Transkript prezentace:

1 Těžiště varianty přestavby železničního uzlu Brno
Harald Buschbacher Zvýšení efektivnosti železniční dopravy: nižší náklady pro zhuštění a zkvalitnění příměstské a regionální dopravy v Jihomoravském kraji Těžiště varianty přestavby železničního uzlu Brno

2 Definice úkolu v rámci disertaci
Hlavní úkol disertaci: srovnávání variant jízdního řádu a provozu: Propojení hlavních a vedlejších tratí Obslužnost zastávek v příměstské dopravě Zapojení příměstské dopravy do města Časové přizpůsobení přepravní kapacity

3 Definice úkolu v rámci disertaci
Souvislost s problematikou železničního uzlu Brno: Návrh zjednodušené přestavby hlavního nádraží, umožněna zavedením vlakotramvají jako varianta jízdního řádu a provozu

4 Kolejová infrastruktura v Brně
Konfigurace železniční sítě uvnitř města Poloha hlavního nádraží Vlakotramvaj ? Severojižní diametr ? Vysokorychlostní tratě ?

5 Přestavba železničního uzlu Brno
Současný stav Dosud diskutované varianty Přesun hlavního nádraží Novostavba v centru Zjednodušená přestavba s vlakotramvají

6 Současný stav

7 Současný stav

8 Současný stav - problémy
Nedostatečná kapacita hlavního nádraží omezení rozsah kolejišti neoptimální konfigurace kolejí zastaralé zabezpečovací zařízení Chybějící provozní zázemí (odstavné nádraží) Kolizní body a zajížďky Velké a hodnotné plochy ve městě zablokované železničními tratěmi a zařízeními Budovy neodpovídají žádoucí kultuře cestování

9 Současný stav znemožňuje:
Zhuštění příměstské dopravy Zkvalitnění příměstské dopravy Optimalizace taktové dopravy Bezbariérovost Kultura cestování Urbanistický rozvoj města z centra na Jih

10 Přesun hlavního nádraží
Přestavba železničního uzlu

11 Přesun hlavního nádraží
Návrh hlavního nádraží

12 Novostavba nádraží v centru
Přestavba železničního uzlu

13 Novostavba nádraží v centru
Návrh hlavního nádraží

14 Vlakotramvaj v Brně

15 Vlakotramvaj v Brně Řešení závleků

16 Vlakotramvaj v Brně Ulehčení hlavního nádraží

17 Vlakotramvaj v Brně Princip: Rychlíky a spěšné vlaky po železnici
Předměstské zástavkové vlaky jako vlakotramvaje Dostatečné kapacity tram-train-souprav Kratší oběhy, menší potřeba souprav

18 Vlakotramvaj v Brně Princip: Rychlíky a spěšné vlaky po železnici
Předměstské zástavkové vlaky jako vlakotramvaje Dostatečné kapacity tram-train-souprav Kratší oběhy, menší potřeba souprav Uplatnění tohoto principu na tratích 250, 260 a 300 Na trati 340 jen vlakotramvaje v krátkém intervalu Na tratích 240/244 jen konvenční železniční vlaky

19 Zjednodušená přestavba
Přestavba železničního uzlu Doplnění místa novostavby hlavního nádraží Zrušení nákladního průtahu (nákladní vlaky přes hlavní nádraží)

20 Zjednodušená přestavba
Současné kolejiště hlavního nádraží

21 Zjednodušená přestavba
Přestavěné kolejiště hlavního nádraží

22 Zjednodušená přestavba
Přestavěné kolejiště hlavního nádraží

23 Zjednodušená přestavba
Další podvarianty: Nákladové koleje uprostřed kolejiště Sedm průjezdných kolejí V případě delších úvraťových dob úvrať v Maloměřicích nebo Horních Heršpicích Další zvýšení propustnosti Vlakotramvaj možná na méně tratích

24 Zjednodušená přestavba
Urbanistický návrh: Zabalení kolejišti protihlukovými zdi a částečně průchozím zastřešení Přemostění pro pěší a tramvaj z městských hradeb přes jižní zhlaví do nové městské čtvrti

25 Zjednodušená přestavba
Urbanistický návrh ( Varianta 1 )

26 Zjednodušená přestavba
Urbanistický návrh ( Varianta 2 )

27 Severojižní diametr Mimoúrovňová trať přes město
Výhledový záměr města a kraje Různé uvažované varianty: Tramvajový diametr Železniční diametr Zaústění trati 250 (sever) a 300 (jih) Nebo i 250 a 240/244 (jih)

28 Severojižní diametr s vlakotramvajemi a zjednodušenou přestavbou hlavního nádraží: Umožnění provozu vlakotramvají v soupravách se třemi nebo čtyřmi jednotkami Kratší podpovrchový úsek v centru Více vjezdů a výjezdů Použitelný pro vlakotramvaje i pro tramvaje Nižší stavební náklady, dřívější výstavba

29 Severojižní diametr Dosud uvažované trasy diametru

30 Severojižní diametr Možné podpovrchové úseky pro vlakotramvaje

31 Vysokorychlostní tratě
Velký význam pro přestavbu železničního uzlu: Přesun hlavního nádraží: úvrať na relaci Praha – Vídeň Novostavba v centru: zvláštní podzemní nástupiště, úvrať jen Vídeň – Ostrava Pravděpodobnost a časový horizont realizace ? Problematika úvrati ucelených vysokorychlostních jednotek ?

32 Metodika odhadu nákladů zjednodušené přestavby železničního uzlu Brno
Odhad podle propočtů jiných variant Odpadají náklady vynechaných částí Snížené náklady díky menšímu rozsahu částí staveb Odhad dle délky úseků a počtu kolejí Odhad dle stavebních položek

33 Výsledky II – náklady variant přestavby železničního uzlu
Krátký časový horizont (cca. 2017)

34 Výsledky II – náklady variant přestavby železničního uzlu
Střední časový horizont

35 Výsledky II – náklady variant přestavby železničního uzlu
Dlouhý časový horizont („Výhled“)

36 Varianty přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží v Brně
Ostatní výhody a nedostatky variant: Spolehlivost provozu (včetně fáze výstavby) Atraktivnost pro cestující Podmínky pro urbanistický rozvoj Podmínky pro pozdější projekt „Severojižní diametr“

37 Varianty přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží v Brně
Výhody přesunu hlavního nádraží: Známý, osvědčený železniční provoz s vysokou přepravní kapacitou, výstavba nového nádraží mimo provoz Odstranění jednoho průtahu hned, volný rozvoj nové městské čtvrti Severojižní diametr spíše železničního typu, to znamená rychlý a spolehlivý provoz

38 Varianty přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží v Brně
Výhody novostavby nádraží v centru: Známý, osvědčený železniční provoz s vysokou přepravní kapacitou Výborná dostupnost jak pěšky, tak i městskou dopravou Nové budovy nádraží včetně obchodních ploch jako impuls pro rozvoj nové čtvrti Severojižní diametr spíše železničního typu, to znamená rychlý a spolehlivý provoz

39 Varianty přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží v Brně
Výhody varianty zjednodušené přestavby: Méně náročná přestavba znamená menší rušení provozu Nejlepší dostupnost nádraží jak pěšky, tak i městskou dopravou, méně přestupů Odstranění jednoho průtahu a Komárovské spojky hned, přemostění a zastřešení nádraží spojuje centrum a novou čtvrť Vlakotramvajová varianta severojižního diametru: Dřívější výstavba, kratší intervaly a méně přestupů

40 Spolufinancování přestavby železničního uzlu Brno z evropských fondů ?
Varianta s přesunem nejpřipravenější pro programové období 2007 – 2013 Proto městem současně preferovaná varianta Chybějící variantní posouzení ekonomické efektivnosti

41 Doporučení Podrobnější hodnocení vlakotramvají a zjednodušené přestavby železničního uzlu: Spolehlivé modelování frekvencí cestujících Podrobnější stavební dokumentace a ověřování proveditelnosti Podrobnější odhad stavebních nákladů Překrývání místa propojení protilehlých linek příměstské dopravy

42 Děkuji za pozornost Zdroje mapových podkladů a obrázků: ShoCart (Mapa ČR online, Mapa města Brna), (ortofotomapa), občanská koalice „nádraží v centru“, Alstom


Stáhnout ppt "Těžiště varianty přestavby železničního uzlu Brno"

Podobné prezentace


Reklamy Google