Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Železniční doprava a programovací období

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Železniční doprava a programovací období"— Transkript prezentace:

1 Železniční doprava a programovací období 2014-2020
Ing. Daniel Kurucz, MBA Předseda představenstva a generální ředitel Českých drah, a.s. Žofínské fórum, Praha, 22. května 2014

2 Postavení ČD na železničním trhu
Služby Regionální, dálková a mezinárodní železniční osobní doprava (ČD, a.s.) Komplexní zajištění železniční nákladní dopravy po celé Evropě (ČD Cargo) ICT podpora železničním dopravcům a správcům infrastruktury (ČD Telematika, ČD IS) Komplexní opravárenství v oblasti železničních kolejových vozidel a železniční infrastruktury (DPOV) Zkušebnictví, výzkum a vývoj v oblasti železniční dopravy (VUŽ) Doplňkové služby, developerské projekty ČD jako železniční dopravce první volby pro cestující, objednatele i zákazníky Konkurenceschopná, zákaznicky orientovaná a neztrátová společnost s pevnou pozicí v železničním sektoru Zaměření na klíčové elementy úspěchu (zejména v osobní dopravě): → Orientace na zákazníka a snaha zkvalitňovat nabízené služby → Obnova vozidlového parku (existuje strategie obnovy ŽKV do roku 2030) → Implementace moderních technologií pro odbavování cestujících Vize Žofínské fórum, Praha, 22. května 2014

3 Na čem se pracuje, resp. co chystají ČD v nejbližší době
Vytvoření strategie skupiny ČD Strategie obnovy ŽKV v osobní i nákladní dopravě Akcent na pro-zákaznický přístup Holdingová struktura skupiny ČD Projekt jednotného opravárenství Podpora vybraných dceřiných společností v jejich segmentu činnosti Prodej části závodu – neboli „převod nádraží na SŽDC“ Řešení problematiky tzv. „jednotlivých vozových zásilek“ v ČD Cargo Posílení businessu ČD v mezinárodní dopravě Výrazně vyšší aktivita v organizacích typu UIC, CER, OSŽD atd. s cílem prosazení zájmů ČD a potažmo České Republiky Aktivita v environmentální oblasti a společenské odpovědnosti (CSR) Firemní kultura ZKRÁTKA: CÍLEM JE UDĚLAT DO 4 LET ZE SKUPINY ČD MODERNĚ FUNGUJÍCÍ ŽELEZNIČNÍ HOLDING ČD - Můj dopravce první volby! First in Mind – First in Choice! Ke splnění naší strategie je nutná podpora ČR Žofínské fórum, Praha, 22. května 2014

4 Cílový stav osobní dopravy ČD z pohledu ŽKV
Strategie obnovy železničních kolejových vozidel (ŽKV) 2014 – 2030 Standardizace kvality vozby na linkách dle standardů 21. století a požadavků cestujících Pořízení nových vozidel pro dálkovou a regionální dopravu v rozmezí let 2015 – 2024 (resp. 2030) Minimalizace počtu řad vozidel, které ČD budou provozovat a udržovat Likvidace maximálního množství kvalitativně nevyhovujících zastaralých vozů Minimalizace a optimalizace počtu údržbářských pracovišť Snížení provozních nákladů Financování → z vlastních zdrojů do výše odpisů + maximální využití dotačních titulů V uplynulých letech se investovalo hlavně regionálně, nyní chceme zkvalitnit i vnitrostátní dálkovou dopravu (modernizace, nová vozidla) ! Obnova vozidel generuje vyšší náklady dopravce ! → oprávněný požadavek na zvýšení kompenzace na vlaky v ZVS → vyšší finanční nároky na veřejné rozpočty Průměrné stáří vozového parku 22, 06 let Žofínské fórum, Praha, 22. května 2014

5 Shrnutí programového období 2007 – 2013 1/2
ROP – Pořízení železničních kolejových vozidel 18 projektů ROP 88 nových a modernizovaných ŽKV Celková hodnota investic v ROP 7 403,60 mil. Kč Dotace z EU 2 887,61 mil. Kč 61 % 39 % Vlastní zdroje 4 515,99 mil. Kč RegioSpider RegioPanter RegioNova CityElefant RegioShark Název vozidla RegioSpider RegioNova RegioShark RegioPanter CityElefant Řada vozidla 840 841 814/914 844 650 640 440 471/971 Počet vozidel 14 11 22 4 3 12 8 Žofínské fórum, Praha, 22. května 2014

6 Shrnutí programového období 2007 – 2013 2/2
OPD I v současnosti Možnost dočerpání dotací z OPD I V přípravě projekty pro linky splňující požadavky pro notifikaci v rámci programu OPD I → Z pohledu programu OPD I se jedná o tzv. „malé“ projekty (projekty s celkovou hodnotou do 1,1 mld. Kč), které by v případě realizace umožnily pořídit pro vybrané linky nová moderní vozidla s finanční podporou až 40%. → např. linka Praha – Děčín (až 7 jednotek a až 5 z nich by mohlo být pořízeno v „malém“ projektu) → vhodné pro jednotky jsou dále např. linky Praha – Česká Třebová - Brno, Brno – Břeclav – Olomouc nebo Praha – Ústí nad Labem – Cheb Podmínky pro dočerpaní dotací z OPD 1 na pořízení ŽKV Nutná změna OPD I Notifikace veřejné podpory pro příjemce Dotace z EU 2.887, 61 mil. Kč Vlastní zdroje 4.515, 99 mil. Kč Žofínské fórum, Praha, 22. května 2014

7 Žofínské fórum, Praha, 22. května 2014
Programové období 2014 – 2020 OPD II 2014+ Míra příspěvku až 85 % Alokace na celé rozpočtové období pro prioritní osu 1 „Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu“ Evropská komise doporučuje dát finanční prioritu především železniční dopravě (zejména v oblasti dobudování TEN-T) a udržitelné městské mobilitě Předpokládaný objem pro železnici do 40 až 50 mld. Kč Specifické cíle pro prioritní osu 1 důležité pro ČD: 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy 1.6 - Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku Dotace z EU 2.887, 61 mil. Kč Vlastní zdroje 4.515, 99 mil. Kč Žofínské fórum, Praha, 22. května 2014

8 Co je dle mého názoru potřeba v železniční dopravě
Prioritní oblasti k řešení Zajištění kvality a kapacity dráhy v současné době (zejména Praha – Ostrava) Optimalizace tratí dle potřeby a kvality (např. Liberec – Tanvald) Vize do budoucnosti: VRT alespoň do kříže na osách Hamburk – Berlín – Praha – Vídeň, resp. Warszawa – Ostrava – Praha – München (potažmo Strasbourg) S rychlostí alespoň 200 km/h (nebo km/h) Ostatní vnitrostátní trati 160 km/h Idea reálného propojení Evropy s Asií po železnici by měla nabrat obrátky Možnost konkurovat námořní dopravě, minimálně časem 4. železniční balíček Holding ano či ne → viz na modely v Rakousku či Německu, nebo např. na aktuální situaci ve Francii Rozhodnutí Evropského parlamentu celkem zásadně mění představy Evropské komise. Existuje dopravní strategie do r. 2050 Vysoká kapitálová náročnost → dlouhá návratnost → nutnost dlouhodobé jistoty financování Žofínské fórum, Praha, 22. května 2014

9 ! Nutná aktivní spolupráce České republiky (MD, UOHS atd.) !
Témata k diskuzi Prioritní oblasti k řešení Schválení změny OPD I a notifikace veřejné podpory (riziko z prodlení, T: 6/14) Stanovení jasné dopravní politiky (a harmonogramu otevírání trhu) Diskriminace ČD resp. společností ze skupiny ČD z pohledu sektorového zadavatele Závazek financování ze strany objednatele (zvýšené odpisy a náklady) Rozsah poplatku za ŽDC resp. mýto na silnicích (rovné podmínky) Holdingové uspořádání skupiny ČD → Možnosti velkého holdingu? EK x EP Alokace prostředků z OPD II mezi železnici x silnici x vodu (ostatní) ! Nutná aktivní spolupráce České republiky (MD, UOHS atd.) ! Žofínské fórum, Praha, 22. května 2014

10 Žofínské fórum, Praha, 22. května 2014
Ing. Daniel Kurucz, MBA Předseda představenstva a generální ředitel Českých drah, a. s. Žofínské fórum, Praha, 22. května 2014


Stáhnout ppt "Železniční doprava a programovací období"

Podobné prezentace


Reklamy Google