Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.cd.cz Železniční doprava a programovací období 2014-2020 Ing. Daniel Kurucz, MBA Předseda představenstva a generální ředitel Českých drah, a.s. Žofínské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.cd.cz Železniční doprava a programovací období 2014-2020 Ing. Daniel Kurucz, MBA Předseda představenstva a generální ředitel Českých drah, a.s. Žofínské."— Transkript prezentace:

1 www.cd.cz Železniční doprava a programovací období 2014-2020 Ing. Daniel Kurucz, MBA Předseda představenstva a generální ředitel Českých drah, a.s. Žofínské fórum, Praha, 22. května 2014

2 www.cd.cz Postavení ČD na železničním trhu Žofínské fórum, Praha, 22. května 2014Strana 2  Regionální, dálková a mezinárodní železniční osobní doprava (ČD, a.s.)  Komplexní zajištění železniční nákladní dopravy po celé Evropě (ČD Cargo)  ICT podpora železničním dopravcům a správcům infrastruktury (ČD Telematika, ČD IS)  Komplexní opravárenství v oblasti železničních kolejových vozidel a železniční infrastruktury (DPOV)  Zkušebnictví, výzkum a vývoj v oblasti železniční dopravy (VUŽ)  Doplňkové služby, developerské projekty  ČD jako železniční dopravce první volby pro cestující, objednatele i zákazníky  Konkurenceschopná, zákaznicky orientovaná a neztrátová společnost s pevnou pozicí v železničním sektoru  Zaměření na klíčové elementy úspěchu (zejména v osobní dopravě): → Orientace na zákazníka a snaha zkvalitňovat nabízené služby → Obnova vozidlového parku (existuje strategie obnovy ŽKV do roku 2030) → Implementace moderních technologií pro odbavování cestujících Služby Vize

3 www.cd.cz Na čem se pracuje, resp. co chystají ČD v nejbližší době Žofínské fórum, Praha, 22. května 2014Strana 3 Vytvoření strategie skupiny ČD

4 www.cd.cz Cílový stav osobní dopravy ČD z pohledu ŽKV Žofínské fórum, Praha, 22. května 2014Strana 4  Standardizace kvality vozby na linkách dle standardů 21. století a požadavků cestujících  Pořízení nových vozidel pro dálkovou a regionální dopravu v rozmezí let 2015 – 2024 (resp. 2030)  Minimalizace počtu řad vozidel, které ČD budou provozovat a udržovat  Likvidace maximálního množství kvalitativně nevyhovujících zastaralých vozů  Minimalizace a optimalizace počtu údržbářských pracovišť  Snížení provozních nákladů  Financování → z vlastních zdrojů do výše odpisů + maximální využití dotačních titulů  V uplynulých letech se investovalo hlavně regionálně, nyní chceme zkvalitnit i vnitrostátní dálkovou dopravu (modernizace, nová vozidla) ! Obnova vozidel generuje vyšší náklady dopravce ! → oprávněný požadavek na zvýšení kompenzace na vlaky v ZVS → vyšší finanční nároky na veřejné rozpočty Strategie obnovy železničních kolejových vozidel (ŽKV) 2014 – 2030

5 www.cd.cz Žofínské fórum, Praha, 22. května 2014Strana 5 ROP – Pořízení železničních kolejových vozidel Vlastní zdroje 4 515,99 mil. Kč Dotace z EU 2 887,61 mil. Kč Shrnutí programového období 2007 – 20131/2 RegioSpider RegioPanter RegioNova CityElefant RegioShark

6 www.cd.cz Shrnutí programového období 2007 – 20132/2 Žofínské fórum, Praha, 22. května 2014Strana 6 OPD I v současnosti Vlastní zdroje 4.515, 99 mil. Kč Dotace z EU 2.887, 61 mil. Kč  Možnost dočerpání dotací z OPD I  V přípravě projekty pro linky splňující požadavky pro notifikaci v rámci programu OPD I → Z pohledu programu OPD I se jedná o tzv. „malé“ projekty (projekty s celkovou hodnotou do 1,1 mld. Kč), které by v případě realizace umožnily pořídit pro vybrané linky nová moderní vozidla s finanční podporou až 40%. → např. linka Praha – Děčín (až 7 jednotek a až 5 z nich by mohlo být pořízeno v „malém“ projektu) → vhodné pro jednotky jsou dále např. linky Praha – Česká Třebová - Brno, Brno – Břeclav – Olomouc nebo Praha – Ústí nad Labem – Cheb  Podmínky pro dočerpaní dotací z OPD 1 na pořízení ŽKV  Nutná změna OPD I  Notifikace veřejné podpory pro příjemce

7 www.cd.cz Programové období 2014 – 2020 Žofínské fórum, Praha, 22. května 2014Strana 7 OPD II 2014+ Vlastní zdroje 4.515, 99 mil. Kč Dotace z EU 2.887, 61 mil. Kč  Míra příspěvku až 85 %  Alokace na celé rozpočtové období pro prioritní osu 1 „Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu“  Evropská komise doporučuje dát finanční prioritu především železniční dopravě (zejména v oblasti dobudování TEN-T) a udržitelné městské mobilitě  Předpokládaný objem pro železnici do 40 až 50 mld. Kč  Specifické cíle pro prioritní osu 1 důležité pro ČD:  1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy  1.6 - Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku

8 www.cd.cz Co je dle mého názoru potřeba v železniční dopravě Žofínské fórum, Praha, 22. května 2014Strana 8  Zajištění kvality a kapacity dráhy v současné době (zejména Praha – Ostrava)  Optimalizace tratí dle potřeby a kvality (např. Liberec – Tanvald)  Vize do budoucnosti:  VRT alespoň do kříže na osách Hamburk – Berlín – Praha – Vídeň, resp. Warszawa – Ostrava – Praha – München (potažmo Strasbourg)  S rychlostí alespoň 200 km/h (nebo 230-250 km/h)  Ostatní vnitrostátní trati 160 km/h  Idea reálného propojení Evropy s Asií po železnici by měla nabrat obrátky  Možnost konkurovat námořní dopravě, minimálně časem  4. železniční balíček  Holding ano či ne → viz na modely v Rakousku či Německu, nebo např. na aktuální situaci ve Francii  Rozhodnutí Evropského parlamentu celkem zásadně mění představy Evropské komise.  Existuje dopravní strategie do r. 2050  Vysoká kapitálová náročnost → dlouhá návratnost → nutnost dlouhodobé jistoty financování Prioritní oblasti k řešení

9 www.cd.cz Témata k diskuzi Žofínské fórum, Praha, 22. května 2014Strana 9 Prioritní oblasti k řešení

10 www.cd.cz České dráhy, a. s. Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1 www.cd.cz Ing. Daniel Kurucz, MBA Předseda představenstva a generální ředitel Českých drah, a. s. Strana 10Žofínské fórum, Praha, 22. května 2014


Stáhnout ppt "Www.cd.cz Železniční doprava a programovací období 2014-2020 Ing. Daniel Kurucz, MBA Předseda představenstva a generální ředitel Českých drah, a.s. Žofínské."

Podobné prezentace


Reklamy Google