Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní konference DOPRAVA BEZ BARIÉR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní konference DOPRAVA BEZ BARIÉR"— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní konference DOPRAVA BEZ BARIÉR
(Praha, 26. – 27. května 2005 Šermířský sál Úřadu vlády ) „Jak doprava plní podmínky bezbariérovosti? “ Ing. Miroslav Vančura, CSc.

2 Okruhy problematiky Strategické dokumenty, legislativa Stavby Vozidla
Přístupnost veřejných budov Návrhy řešení

3 NOVÁ DOPRAVNÍ POLITIKA
Tři strategické cíle dopravy:     ekonomický – provádět dopravu s co nejmenšími (společenskými) náklady      ekologický – provádět dopravu tak, aby okolnímu prostředí škodila co možná nejméně     sociální – provádět dopravu tak, aby společnosti přinášela maximální možné efekty (uspokojování potřeb, zaměstnanost) při minimalizaci negativních vlivů na společnost i jedince (zdraví, bezpečnost dopravy)

4 DOPRAVNÍ POLITIKA Priority dopravní politiky
Dosažení vhodné dělby mezi druhy dopravy zajištěním rovných podmínek na dopravním trhu. Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury. Zajištění financování v sektoru dopravy. Zvýšení bezpečnosti dopravy. Podpora rozvoje dopravy v regionech. Všechny uvedené priority a z nich vycházející specifické cíle a opatření respektují obecné zásady, které mají průřezový charakter: Zavádění výsledků výzkumu a vývoje, nových progresivních technologií včetně inteligentních dopravních systémů a služeb (telematiky) Rovnost šancí a sociální politika Zachování konkurenceschopnosti českých dopravců v podmínkách otevřeného trhu Omezování vlivů dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví v souladu s principy udržitelného rozvoje

5 DOPRAVNÍ POLITIKA Zkvalitnění přepravních služeb pro uživatele
Opatření precizovat minimální standard služeb ve veřejné osobní dopravě jako podmínku pro výběr dopravce pro zajišťování základní dopravní obslužnosti území nově nastavit práva cestujících na přepravu ve stanovené kvalitě včetně úpravy kompenzačních náhrad v případě nehody při výběru dopravce na provozování osobní dopravy ve veřejném zájmu stanovit jako samostatné kritérium ekonomickou stabilitu dopravce a schopnost dopravce poskytovat služby ve stanovené kvalitě z pohledu uživatele vytvářet podmínky pro zpřístupnění všech druhů veřejné přepravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace výrazně zkvalitnit informovanost uživatele jak v osobní tak v nákladní přepravě vybudováním komplexní informační sítě

6 DOPRAVNÍ POLITIKA Financování obnovy dopravních prostředků Opatření:
zajistit program pro poskytování příspěvků na obnovu vozidlového parku z veřejných rozpočtů v souladu s právem ES všem dopravcům zajišťujícím přepravu ve veřejném zájmu nediskriminačně, podle stejných zásad, se zaměřením na vozidla s alternativním pohonem při tvorbě programu pro poskytování příspěvku na obnovu vozidlového parku zvýhodnit dopravní prostředky splňující ekologické požadavky a požadavky pro přístup zdravotně postiženým a starším občanům

7 DOPRAVNÍ POLITIKA SOUHRN HLAVNÍCH ÚKOLŮ
vytvářet podmínky pro fyzickou i finanční přístupnost k dopravě pro všechny skupiny obyvatelstva vytvářet podmínky pro zpřístupnění všech druhů veřejné přepravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace

8 NOVÁ DOPRAVNÍ POLITIKA
Handicapované osoby a doprava Ministerstvo dopravy bude ...podporovat nákupy vozidel nízkopodlažních nebo vybavených plošinou umožňující nástup tělesně postižených osob. V rámci SFDI bude podporovat programy zaměřené zpřístupnění dopravy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Zajistí úpravu programu pro vyhledávání spojení ... nevidomým a jinak těžce zrakově postiženým občanům.

9 Další úkoly: Průběžné doplňování legislativy Zavádění nových předpisů do praxe a kontrola jejich plnění. Podpora Organizací zdravotně postižených Zajištění vyšší kvality dopravy pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace postupným odstraňováním architektonických bariér Rozvoj a doplnění statistického sledování Podpora vývoje a následné využívání speciálních taxi

10 STAVBY a ZAŘÍZENÍ Výtahy Rampy, schodišťové plošiny Přechody
Vodící drážky Drsné pochozí povrchy

11

12

13 VOZIDLA Autobusy – nízkopodlažní konstrukce se zvedací plošinou
Tramvaje – částečně nízkopodlažní Přístup k železnici

14

15

16 PŘÍSTUPNOST VEŘEJNÝCH BUDOV
Jaká je současná situace? Kdo prohrál? Kdo vyhrál?

17

18 NÁVRHY ŘEŠENÍ Lidská obsluha Stavební opatření Strojní zařízení

19

20

21

22

23 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Mezinárodní konference DOPRAVA BEZ BARIÉR"

Podobné prezentace


Reklamy Google