Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní síť vysokorychlostních tratí v České republice Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní síť vysokorychlostních tratí v České republice Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy."— Transkript prezentace:

1 Základní síť vysokorychlostních tratí v České republice Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy

2 2 •mezinárodní konkurenceschopnost aneb Kudy se pojede nejen z Vídně do Berlína? atraktivita pro tranzit = finance EU na investice, uplatnění českých dopravců, lepší mezinárodní spojení •vnitrostátní konkurenceschopnost – rozvoj dálniční sítě vs. modernizace železničních koridorů; dálnice = novostavba v nové trase koridor = modernizace tratě (často) v původní stopě respektující řadu terénních překážek; nerovnocennost silniční a železniční infrastruktury •získání kapacity – přetrasováním (dálkových vlaků osobní dopravy) na novou infrastrukturu vzniká na původní infrastruktuře dodatečná kapacita – využití pro nákladní a příměstskou dopravu – řešení kongescí (Proč) potřebujeme VRT v ČR?

3 VRT a vysokorychlostní vozidla – proč jsou úspěšné?

4 4 Vývoj koncepce VRT v ČR •70. léta – první úvahy o VRT; cíl – získat kapacitu pro nákladní dopravu •90. léta – definovány základní směry VRT –vychází z tehdejších hlavních tranzitních směrů –výhradně nové tratě pro rychlost 300 km/h –dnes koridory VRT územně chráněny (ZÚR i územní plány sídel) •2009 - 12 – revize a aktualizace

5 5 Aktualizace koncepce VRT •úkol Politiky územního rozvoje – prověřit účelnost a reálnost, ekonomickou efektivnost a napojení na zahraničí •změna koncepce = flexibilní přístup –kombinace nových a modernizovaných tratí pro vyšší rychlosti, –možnost provozu konvenčních vlaků po VRT, –možnost etapizace při zvyšování maximální rychlosti, –zvýšení možnosti uplatnění českého průmyslu, –úspora finančních prostředků

6 6 Budovat či nebudovat VRT v ČR? • Bílá kniha EU – do roku 2030: 3x více km VRT než dnes (dnes cca 10 tis. km), –do roku 2050: základní síť evropských VRT • revize TEN-T –stanovení hlavních uzlů core network, které mají být propojeny.

7 Budovat či nebudovat VRT v ČR? •revize sítě TEN-T (2011) •primární úkol – propojit sídelní aglomerace s 1 000 000 a více obyvatel

8 8 Berlin - Praha - Brno - Wien/Budapest • tradiční směr v osobní i nákladní dopravě • kvalitní infrastruktura konvenční železniční sítě • Praha – Brno – zásadní význam pro mezinárodní i vnitrostátní relace, jádrový úsek celé sítě • Praha – Ústí nad Labem – Dresden – zrychlení osobní dopravy, kapacita pro nákladní dopravu • nové tratě v návrhu TEN-T • shoda se SRN o potřebnosti tohoto spojení, pokračování směr Berlin – Hamburg a Leipzig - Frankfurt

9 Berlin - Praha - Brno - Wien/Budapest •potřeba segregace dálkové dopravy od regionální a příměstské i nákladní – v silně provozně zatížených (převážně příměstských) úsecích → potřeba nových úseků •technické parametry úseku Dresden – Praha – Brno nedostatečné (zejm. rychlost) → potřeba nové rychlé tratě

10 Berlin - Praha - Brno - Wien/Budapest •vazba na iniciativu EU dle nařízení 913/2010/EU o prioritních nákladních koridorech •nákladní Orient koridor (č. 7) a napojení na koridor č. 8 směrem k Severnímu moři → potřeba nové tratě – výhledově problémy s kapacitou •Praha - Bratislava – silná úseková frekvence + napojení na PP 17 (VRT) Paris – Bratislava (– HU) •modernizace navazujících úseků v A a na SK pro rychlost 200 a více km/h •VRT Wien – (Bratislava) – Budapest

11 11 Wien - Brno - Ostrava - Warszawa • tradiční směr v osobní i nákladní dopravě • kvalitní infrastruktura konvenční železniční sítě • dominantní nákladní doprava, osobní podvázána nedostatečnou nabídkou dopravců • výhledově potřeba segregace –nákladní větev koridoru: Přerov – Břeclav –osobní dálková větev: Přerov – Brno – Břeclav – zajištění synergie s hlavním vnitrostátním osobním tahem Praha – Brno – Ostrava, součást koridoru Pobaltí – Warzawa – Wien – Itálie/Balkán (geograficky velmi atraktivní a snadno průchozí)

12 12 Wien - Brno - Ostrava - Warszawa 2020 - 30 • modernizace Brno – Přerov na 200 km/h • potřebná nová kapacita Přerov – Ostrava – Katowice = nová rychlá trať v návrhu TEN-T • vazba na rychlou trať Wien → Itálie a Katowice – Warszawa (CMK) - velmi rychlé spojení severu a SV Evropy s Itálií, příp. Balkánem

13 13 München - Praha - Wrocław - Warszawa •zcela nový směr – revize TEN-T, potenciál pro osobní i nákladní dopravu •v minulosti nebyl pojímán jako jeden tah •infrastruktura velmi špatná, místy neexistující

14 München - Praha - Wrocław - Warszawa •předpoklad modernizace na rychlost 200 km/h, smíšený provoz •v SRN se hledá vhodná podoba spojení Praha – München s potenciálem napojení ve směru Paris (PP 17) a přes Brenner do Itálie (nákladní i osobní doprava) •Praha – Wrocław - trasování přes Liberec nebo Hradec Králové •s Polskem podepsán Letter of Intent •v Polsku návaznost na VRT projekt Y Wwa – Wrocław/Poznań •návaznost na budoucí možný nákladní koridor Skandinávie – Szczecin – ČR – Rakousko – Itálie/Balkán 2020 - 30

15 15 Praha – Brno – Ostrava •nejsilnější vnitrostátní relace •obdoba D 1 (+ D 47) = VRT 1 + VRT 47 •souběh vnitrostátní a mezinárodní dopravy •řeší problém nedostatečné kapacity na stávající infrastruktuře

16 Aktuální stav přípravy VRT v ČR •probíhají jednání s DE, AT, PL, SK a HU •zpracováno alternativní vedení některých tras – cíl: maximalizace přínosů i pro nákladní, příměstskou a ostatní dálkovou dopravu •zpracován provozní koncept – zasazení VRT do systému taktové dopravy •prověření ekonomiky projektu VRT v ČR včetně aktualizace přepravních proudů - aktuální úkol

17 Předpokládaná etapizace výstavby VRT •1.etapa: výjezdy VRT z městských aglomerací Prahy, Brna, Ostravy, jinak konvenční železnice •přeshraniční úseky ČR – Bavorsko, ČR – Sasko a ČR – Polsko •vozidla pro rychlost cca 200 km/h •2. etapa: páteřní VRT v ČR pro významná spojení (Praha – regiony do 3 hodin) •vozidla pro rychlost 200 km/h a více

18 Předpokládaná etapizace výstavby VRT •3.etapa: ČR plnohodnotnou součástí celoevropského systému VRT, který zabezpečuje energeticky i environmentálně šetrnou a udržitelnou mobilitu občanů EU v širší Evropě a Euroasijském prostoru = ČR propojena VRT s okolními státy ve všech relevantních směrech

19 Děkuji za pozornost Ing. Jindřich Kušnír jindrich.kusnir@mdcr.cz


Stáhnout ppt "Základní síť vysokorychlostních tratí v České republice Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy."

Podobné prezentace


Reklamy Google