Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Speciální vozidla Dle předpisu SŽDC (ČD) S8 pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Speciální vozidla Dle předpisu SŽDC (ČD) S8 pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel."— Transkript prezentace:

1 Speciální vozidla Dle předpisu SŽDC (ČD) S8 pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel

2 Co jsou speciální vozidla? §Drážní vozidla jsou dopravní prostředky závislé při svém pohybu na stanovené součásti dráhy (kolej, trolej, lano…); drážním vozidlem není vozidlo pro technologickou obsluhu výroby, provozované na zvlášť k tomu vyhrazených kolejích vlečky. §Železniční kolejová vozidla jsou drážní vozidla nesená a vedená při svém pohybu železniční kolejí

3 Co jsou speciální vozidla? Speciální vozidla (SV) jsou železniční kolejová vozidla konstruovaná pro údržbu, opravy a rekonstrukce dráhy nebo pro kontrolu stavu dráhy, technologickou přepravu materiálu a osob a odstraňování následků nehod a mimořádných událostí.

4 Co speciální vozidla nejsou? §Lehké kolejové prostředky jsou přenosné stroje při práci zpravidla ručně tažené nebo tlačené po koleji

5 Co musí SV mít §Schválení typu je rozhodnutí drážního správního úřadu na základě splnění tech. podmínek, provedených typových zkoušek a výsledků zkušebního provozu §Průkaz způsobilosti drážního vozidla je doklad o prokázání tech. způsobilosti shodou se schváleným typem §Povolení k provozu vydává se na 1 rok §Povolení k technologickému využití stanovením podmínek v předpisu SŽDC (ČD) S8/3

6 Dělení SV §Speciální hnací vozidla (SHV) §Speciální tažená vozidla (STV)

7 Speciální hnací vozidla §SV s vlastním pohonem o jmenovité hmotnosti vyšší než 20 t nebo s vlastním pohonem umožňujícím vozidlu rychlost vyšší než 10 km/h bez ohledu na hmotnost. §Dělí se na: l pouze kolejová s táhlovým a narážecím ústrojím normální stavby (ASP, UK 25/18) bez táhlového a narážecího ústrojí normální stavby (MUV 69) l dvoucestná vozidla l SHV zvláštní konstrukce (PKP 25/20)

8 Speciální tažená vozidla §SV nevybavená vlastním pohonem §Dělí se na: l STV s táhlovým a narážecím ústrojím normální stavby (SDK II, PSE, SČ) l STV bez táhlového a narážecího ústrojí normální stavby, speciální podvozky (PV, ZPK 56) l SV s vlastním pojezdem nesplňující náležitosti SHV (Minima)

9 Kolejové jeřáby §Odpovídají speciálním hnacím vozidlům §Nehodové jeřábové jednotky §Speciální předpis pro provoz, údržbu a opravy SŽDC (ČD) V1

10 Podmínky §pro provoz stanovuje předpis SŽDC (ČD) D2/81 §pro technologické využití stanovuje předpis SŽDC (ČD) S8/3 §počet členů obsluhy stanoví SŽDC (ČD) S8/3 §pokud obsluhu tvoří více než 1 osoba musí být stanoven vedoucí stroje (u strojů pro práci na TV je stanoven vedoucí práce podle ČSN, EN, SŽDC (ČD) D2 nebo SŽDC (ČD) D7/2)

11 Práce SV §Za bezpečnost obsluhy SV i pomocných zaměstnanců z hlediska provozu a za uvedení koleje do provozuschopného stavu po ukončení práce odpovídá vedoucí práce §vedoucí stroje se řídí jeho pokyny

12 Vedoucí stroje odpovídá za §technický stav, provozuschopnost a údržbu SV §správnou obsluhu SV §dodržení předepsané technologie a práce a bezpečnosti provozu §bezpečnost obsluhy při práci, údržbě a opravách §kvalitu provedené práce a splnění pracovních příkazů §používání OOPP všemi zaměstnanci §vedení knihy předávky §vybavení SV

13 Na dvou-(více-)kolejné trati §je povinen nahlásit vedoucímu práce, že stroj bude při práci zasahovat do průjezdného průřezu sousední koleje §zahájit práci až po zajištění informování o jízdách vlaků po sousední koleji (nebo její vyloučení) §odpovídá za včasné odstranění pracovních částí z průjezdného průřezu sousední koleje

14 Provoz §SV se smí používat jen k účelům určeným §prorážení závějí je zakázáno, pokud SV k tomuto účelu není přímo určeno §přeprava osob na SV jen se souhlasem vedoucího stroje §při přesunu SV musí být všechny pracovní části zajištěny v přepravní poloze §dtto pro vozové jeřáby

15 Dvoucestná vozidla §stavební stroje nebo silniční vozidla vybavená zařízením (kolejovými adaptéry), které umožňuje jejich pohyb po kolejích; zpravidla s vlastním pohonem §ve smyslu předpisů se za dvoucestné považuje vozidlo, jehož kolejové adaptéry jsou v pracovní (činné) poloze, jinak se jedná o pracovní stroj

16 Kolejové adaptéry §ty části dvoucestného vozidla nebo SHV zvláštní konstrukce, které doplňují kolový (případně plazový) pojezd pro bezpečné vedení vozidla kolejí §mohou to být i hnací/hnané nápravy nebo podvozky, pokud je jimi dvoucestné vozidlo vybaveno

17 Pokud pneumatiky přesahují průjezdný průřez, musí být strojník seznámen s překážkami, musí je přejíždět se zvednutými pneumatikami nebo pod kontrolou rychlostí max. 5 km/h (pokud pneumatiky zajišťují i brždění, musí se stále alespoň jedna náprava dotýkat kolejnice)

18 Další podrobnosti viz předpis SŽDC (ČD) S8 předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel


Stáhnout ppt "Speciální vozidla Dle předpisu SŽDC (ČD) S8 pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel."

Podobné prezentace


Reklamy Google