Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ FUNKCE VOZIDLOVÉ ČÁSTI ERTMS/ETCS Pardubice, říjen 2004Aplikace ERTMS/ETCS v ČR AŽD Praha s.r.o Závod Technika, Výzkum a vývoj Pracoviště Brno,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ FUNKCE VOZIDLOVÉ ČÁSTI ERTMS/ETCS Pardubice, říjen 2004Aplikace ERTMS/ETCS v ČR AŽD Praha s.r.o Závod Technika, Výzkum a vývoj Pracoviště Brno,"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ FUNKCE VOZIDLOVÉ ČÁSTI ERTMS/ETCS Pardubice, říjen 2004Aplikace ERTMS/ETCS v ČR AŽD Praha s.r.o Závod Technika, Výzkum a vývoj Pracoviště Brno, Křižíkova 32 E-mail: horak.pavel@azd.cz Ing. Pavel Horák

2 ZÁKLADNÍ FUNKCE VOZIDLOVÉ ČÁSTI ERTMS/ETCS Pardubice, říjen 2004Aplikace ERTMS/ETCS v ČR  HLAVNÍ DŮVODY ZAVEDENÍ ETCS :  dosažení interoperability  zvýšení bezpečnosti  zvýšení výkonnosti  snížení nákladů  otevření trhu

3 ZÁKLADNÍ FUNKCE VOZIDLOVÉ ČÁSTI ERTMS/ETCS Pardubice, říjen 2004Aplikace ERTMS/ETCS v ČR  FILOSOFIE ŘEŠENÍ ETCS :  sjednocení definic funkcí, procedur, architektury a rozhraní jednotlivých subsystémů spojených s interoperabilitou  úplné a veřejně přístupné specifikace  zajištění interoperability vlakových i traťových komponentů nezávisle na dodavateli

4 ZÁKLADNÍ FUNKCE VOZIDLOVÉ ČÁSTI ERTMS/ETCS Pardubice, říjen 2004Aplikace ERTMS/ETCS v ČR  ZÁKLADNÍ PRINCIP DOHLEDU NAD JÍZDOU VLAKU :  regulérní jízda vlaku je možná pouze na základě obdrženého Povolení k jízdě - MA  každé Povolení k jízdě MA je adresné pouze pro daný vlak a je prostorově a časově omezeno  na základě MA, vlakových dat a dat o trati zajišťuje vlaková část ETCS dohled nad jízdou vlaku

5 ZÁKLADNÍ FUNKCE VOZIDLOVÉ ČÁSTI ERTMS/ETCS Pardubice, říjen 2004Aplikace ERTMS/ETCS v ČR  RYCHLOSTNÍ PROFIL :  Statický rychlostní profil SSP  Dočasné omezení rychlosti  Nejvíce omezující rychlostní profil MRSP  Dynamický rychlostní profil

6 ZÁKLADNÍ FUNKCE VOZIDLOVÉ ČÁSTI ERTMS/ETCS Pardubice, říjen 2004Aplikace ERTMS/ETCS v ČR  RYCHLOSTNÍ PROFIL :

7 ZÁKLADNÍ FUNKCE VOZIDLOVÉ ČÁSTI ERTMS/ETCS Pardubice, říjen 2004Aplikace ERTMS/ETCS v ČR  PROSTŘEDKY PŘENOSU MEZI TRAŤOVOU A VOZIDLOVOU ČÁSTÍ :  Baliza •Pevná •proměnná  GSM (-R)  smyčka

8 ZÁKLADNÍ FUNKCE VOZIDLOVÉ ČÁSTI ERTMS/ETCS Pardubice, říjen 2004Aplikace ERTMS/ETCS v ČR  HLAVNÍ SOUČÁSTI VOZIDLOVÉ ČÁSTI ETCS :  EVC – European Vital Computer  DMI – rozhraní ke strojvedoucímu  BTM, LTM – rozhraní k balizám, smyčkám  RTM – rozhraní k GSM-R  TIU, BIU – rozhraní k vlaku  Odometrie – měření rychlosti a vzdálenosti  JRU, DRU – záznamová jednotka

9 ZÁKLADNÍ FUNKCE VOZIDLOVÉ ČÁSTI ERTMS/ETCS Pardubice, říjen 2004Aplikace ERTMS/ETCS v ČR  HLAVNÍ SOUČÁSTI VOZIDLOVÉ ČÁSTI ETCS :

10 ZÁKLADNÍ FUNKCE VOZIDLOVÉ ČÁSTI ERTMS/ETCS Pardubice, říjen 2004Aplikace ERTMS/ETCS v ČR  APLIKAČNÍ ÚROVNĚ ETCS L1, L2, L3 :  definovány podle vztahu traťové a vozidlové části  směrem nahoru upgradovatelné  směrem dolů kompatibilní

11 ZÁKLADNÍ FUNKCE VOZIDLOVÉ ČÁSTI ERTMS/ETCS Pardubice, říjen 2004Aplikace ERTMS/ETCS v ČR  APLIKAČNÍ ÚROVEŇ ETCS L1 :  založena na dosavadní struktuře traťové části  přenos prostřednictvím balíz, případně smyček  v podstatě čistý bodový systém

12 ZÁKLADNÍ FUNKCE VOZIDLOVÉ ČÁSTI ERTMS/ETCS Pardubice, říjen 2004Aplikace ERTMS/ETCS v ČR  APLIKAČNÍ ÚROVEŇ ETCS L2 :  kontinuální přenos prostednictvím GSM-R  balízy pouze pro lokalizační referenci a přechody  RBC - nad dosavadní traťovou infrastrukturou  detekce volnosti trati/ celistvosti vlaku zůstává součástí traťové části

13 ZÁKLADNÍ FUNKCE VOZIDLOVÉ ČÁSTI ERTMS/ETCS Pardubice, říjen 2004Aplikace ERTMS/ETCS v ČR  APLIKAČNÍ ÚROVEŇ ETCS L3 :  zatím teoretická  detekce celistvosti vlaku zajišťuje vlak  pohyblivý blok

14 ZÁKLADNÍ FUNKCE VOZIDLOVÉ ČÁSTI ERTMS/ETCS Pardubice, říjen 2004Aplikace ERTMS/ETCS v ČR  HLAVNÍ PROVOZNÍ MÓDY :  FS – plný dohled  SR – zodpovědnost strojvedoucího  OS – na dohled  SH – posun  další

15 ZÁKLADNÍ FUNKCE VOZIDLOVÉ ČÁSTI ERTMS/ETCS Pardubice, říjen 2004Aplikace ERTMS/ETCS v ČR  MIGRACE NÁRODNÍHO SYSTÉMU K ETCS :  Dočasný smíšený provoz  Dlouhodobý smíšený provoz  STM  STM SE  STM SN  aplikační úroveň 0, STM

16 ZÁKLADNÍ FUNKCE VOZIDLOVÉ ČÁSTI ERTMS/ETCS Pardubice, říjen 2004Aplikace ERTMS/ETCS v ČR  PRAKTICKÉ PROVEDENÍ ETCS - EVC :  monolitická architektura

17 ZÁKLADNÍ FUNKCE VOZIDLOVÉ ČÁSTI ERTMS/ETCS Pardubice, říjen 2004Aplikace ERTMS/ETCS v ČR  PRAKTICKÉ PROVEDENÍ ETCS - EVC :  distribuovaná architektura

18 ZÁKLADNÍ FUNKCE VOZIDLOVÉ ČÁSTI ERTMS/ETCS Pardubice, říjen 2004Aplikace ERTMS/ETCS v ČR  PRAKTICKÉ PROVEDENÍ ETCS - BALÍZA :

19 ZÁKLADNÍ FUNKCE VOZIDLOVÉ ČÁSTI ERTMS/ETCS Pardubice, říjen 2004Aplikace ERTMS/ETCS v ČR  PRAKTICKÉ PROVEDENÍ ETCS - DMI :

20 ZÁKLADNÍ FUNKCE VOZIDLOVÉ ČÁSTI ERTMS/ETCS Pardubice, říjen 2004Aplikace ERTMS/ETCS v ČR  PRAKTICKÉ PROVEDENÍ ETCS - ODOMETRIE :

21 ZÁKLADNÍ FUNKCE VOZIDLOVÉ ČÁSTI ERTMS/ETCS Pardubice, říjen 2004Aplikace ERTMS/ETCS v ČR  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STM LS – vstupní předpoklady :  činnost v národním módu SN  implementace všech funkcí současného systému LS •přenos návěstní informace •rychlostní závislost povolujících znaků •ochrana proti nežádoucímu pohybu vlaku •kontrola bdělosti strojvedoucího  shodný vnější projev vůči strojvedoucímu

22 ZÁKLADNÍ FUNKCE VOZIDLOVÉ ČÁSTI ERTMS/ETCS Pardubice, říjen 2004Aplikace ERTMS/ETCS v ČR  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STM LS – základní bezpečnostní aspekty :  zobrazení vícepovolujícího znaku je nepřípustné  spuštění nouzové brzdy do 22 s od posledního projevu bdělosti strojvedoucího není-li výluka  spuštění nouzové brzdy do 10 s od skončení výluky bez obsluhy KB

23 ZÁKLADNÍ FUNKCE VOZIDLOVÉ ČÁSTI ERTMS/ETCS Pardubice, říjen 2004Aplikace ERTMS/ETCS v ČR  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STM LS - základní architektura :

24 ZÁKLADNÍ FUNKCE VOZIDLOVÉ ČÁSTI ERTMS/ETCS Pardubice, říjen 2004Aplikace ERTMS/ETCS v ČR  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STM LS – variantní řešení :

25 ZÁKLADNÍ FUNKCE VOZIDLOVÉ ČÁSTI ERTMS/ETCS Pardubice, říjen 2004Aplikace ERTMS/ETCS v ČR  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STM LS – koncepce vnitřního řešení :

26 ZÁKLADNÍ FUNKCE VOZIDLOVÉ ČÁSTI ERTMS/ETCS Pardubice, říjen 2004Aplikace ERTMS/ETCS v ČR  IMPLEMENTACE VOZIDLOVÉ ČÁSTI ETCS – řízení procesu :

27 ZÁKLADNÍ FUNKCE VOZIDLOVÉ ČÁSTI ERTMS/ETCS Pardubice, říjen 2004Aplikace ERTMS/ETCS v ČR  ZÁVĚR :  obsah – pouze základní idea  Možnost jiných řešení  nutnost širších a hlubších informací odborníků •provozovatele •údržby •orgánů činných v testovacím a schvalovacím procesu


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ FUNKCE VOZIDLOVÉ ČÁSTI ERTMS/ETCS Pardubice, říjen 2004Aplikace ERTMS/ETCS v ČR AŽD Praha s.r.o Závod Technika, Výzkum a vývoj Pracoviště Brno,"

Podobné prezentace


Reklamy Google