Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Lenka Dvořáková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast: Tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby Téma: Slohové rozvrstvení slovní zásoby Ročník: 1. – 4. Datum vytvoření: říjen 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CJL Anotace: Stylové rozvrstvení jazykových a syntaktických prostředků, prostředky stylově neutrální, prostředky stylově příznakové a stylistické využití synonym. Digitální učební materiál je určen pro žáky technických oborů. Výuka tématu Slovní zásoba a tvoření slov se stává názornější a přehlednější.V digitální podobě je možné využít struktury Smart Artu nejen k výkladu, ale i k interaktivnímu ověření znalostí žáků. Využití všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich aktivitu. Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Při závěrečném opakování je použito animací. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad a ověřování znalostí v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k opakování ke společné části maturitní zkoušky, případně k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem. Kontrolní otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Slohové rozvrstvení slovní zásoby

3 Slohové rozvrstvení jazykových prostředků
Prostředky bezpříznakové Stylistické využití synonym příznakové Prostředky bezpříznakové, prostředky příznakové a stylistické využití synonym vzájemně tvoří slohové rozvrstvení slovní zásoby.

4 Slohové rozvrstvení jazykových prostředků
prostředky stylově  bezpříznakové (neutrální)   jádro slovní zásoby – slova, která využíváme ve všech funkčních stylech bez omezení např. dům, muž, bílý syntaktické prostředky – kratší větné celky, VH na počátku souvětí mluvnické prostředky – užití tvaru infinitivu u sloves

5 Slohové rozvrstvení jazykových prostředků
2. prostředky stylově příznakové (zabarvené) slova citově zabarvená (kladně x záporně) např. děťátko, miláček, hajzl, babizna slova hovorová – užití v mluveném projevu, v prostě sdělovacím stylu např. muzika, cédéčko, koukat, uherák slova knižní - užití v psaném projevu, odborném nebo publicistickém stylu např. nechť, pakliže, zesnul

6 Slohové rozvrstvení jazykových prostředků
slova odborná, termíny - užití v odborném stylu např. neon, adjektiva, termostat, konektor, halogen slova umělecká - užití v uměleckém stylu např. vesna, luna, blankytný, oř profesní mluva - mluva skupiny zaměstnanců např. exnout, fanka, šraňky slang - mluva zájmových skupin např. slechy, koule, matyka, meruna argot - mluva společensky deklasovaných vrstev např. prkenice, šlehnout, bonzák, fízl

7 Slohové rozvrstvení jazykových prostředků
syntaktické prostředky - užití vsuvky, samostatného větného členu, elipsy, atd. např. Jirka, to se ví, má pravdu. Prázdniny, ty mám rád. Klobouk dolů (dejme my) před nimi. mluvnické prostředky - užití hovorových výrazů např. můžu, to je fakt, moc krásný - užití infinitivu –ti, -ci např. dělati, péci - užití vazby např. neviděti ničeho, přáti něčeho

8 Slohové rozvrstvení jazykových prostředků
3. stylistické využití synonym slouží k oživení, obohacení, zpestření v reportáži, publicistice např. otevřete oči, procitněte v uměleckých projevech - citové zabarvení, zesílení, stupňování např. vítr vane, fouká, fučí v odborných textech - přispívají k úplnosti a názornosti např. základní téma - hypertéma

9 Kontrolní otázky Odstraňte nevhodné výrazy ve větách:
Jsem děsně napjatý. Byla jsem šíleně rozčilená. Strašně se mi v Praze líbilo. Příšerně se lekla. Má hodně málo prostředků. Stylově zabarvená a nespisovná slova nahraďte slovy stylově neutrálními a spisovnými: koule, psisko, legitka, poflakovat se, káča, matika, kecat, šraňky, cvičák, šéf Uvedená slova rozdělte na: hovorová, slohově neutrální, archaická, nářeční a slangová. duchna, biflovat, holka, žena, drahný, dálnice, muzika, musijou, děják, almara

10 Správné řešení 1. Jsem velmi napjatý. Byla jsem nesmírně rozčilená. Velmi se mi v Praze líbilo. Velmi se lekla. Má velmi málo prostředků. 2. Koule - pětka, psisko - pes, legitka - legitimace, poflakovat se – nic nedělat, káča - pokladna, matika - matematika, kecat - lhát, šraňky - závory, cvičák – cvičiště (např. pro psy), šéf - vedoucí. 3. hovorová - holka, muzika slohově neutrální – žena, dálnice archaická – drahný, almara nářečí – duchna, musijou slangová – biflovat, děják

11 Použité zdroje SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 224 s. V kostce (Fragment). ISBN MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 264 s. ISBN MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. Maturita. ISBN HLAVSA, Zdeněk. Český jazyk pro I.-IV. ročník středních škol: (mluvnická a stylistická část). 3. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1997, 279 s. ISBN Slovník českých synonym a antonym. 1. vyd. Brno: Lingea, 2007, 573 s. ISBN BARTÁK, Matěj et al. Nový slovník cizích slov pro 21. století. 1. vyd. Praha: Plot, 2008, 367 s. ISBN FILIPEC, Josef et al. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 4. vyd. Praha: Academia, 2005, 647 s. ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google