Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Lenka Dvořáková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast: Tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby Téma: Tvoření slov - zkracování Ročník: 1. – 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CJL Anotace: Zkracování – zkratková slova, iniciálové zkratky, zkratky frekventovaných slov. Digitální učební materiál je určen pro žáky technických oborů. Výuka tématu Slovní zásoba a tvoření slov se stává názornější a přehlednější. Využití všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich aktivitu. Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Při závěrečném opakování je použito animací. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad a ověřování znalostí v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k opakování ke společné části maturitní zkoušky, případně k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem. Kontrolní otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Zkracování (abreviace)

3 Zkracování (abreviace)
je slovotvorný způsob tvoření slov, při němž vznikají zkracováním základového slova zkratky a zkratková slova věcný význam zkratek a zkrácených slov se nemění podle vzniku rozlišujeme dva základní typy zkratek: a/ zkratková slova – např. Semafor (divadlo) b/ iniciálové zkratky – např. PSČ

4 Zkratková slova vznikají ze skupin hlásek jednotlivých slov, takto vzniklá slova skloňujeme jsou-li vlastními jmény, píšeme je s velkým počátečním písmenem, další písmena jsou malá např. Česká dopravní kancelář → Čedok Janeček a Walter → Jawa Družstvo tělesně vadných → Drutěva

5 Zkratková slova zkratková slova vznikají: zkrácením jednoho základu
např. Ludmila → Lída spojením dvou a více zkrácených slovních částí např. sázková kancelář → Sazka z původní zkratky např. Krkonošský národní park → KRNAP zkracováním i odvozováním zároveň např. Občanská demokratická strana → ODS → ódéeska

6 Iniciálové zkratky vznikají z počátečních písmen víceslovných názvů
píší se velkými písmeny bez teček při čtení je hláskujeme např. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy → FFUK Ministerstvo vnitra → MV Zimní olympijské hry → ZOH Akademie věd České republiky → AVČR Evropská unie → EU

7 Zkratky frekventovaných slov a slovních spojení
užíváme je v grafické podobě zkratky: a/ ustálené: (píší se zpravidla malými písmeny a ukončují se tečkou) například → např. ; vlastní rukou → v. r. (jsou-li tvořeny prvním a posledním písmenem, tečkou se neukončují) paní → pí; firma → fa b/ oficiální zkratky akademických titulů: (píšeme velkými písmeny a ukončujeme tečkou) např. Ing. ; Mgr. ;MUDr. ; CSc. ; RNDr. ; JUDr.

8 Zkratky frekventovaných slov a slovních spojení
c/ zkratky změněné ve značku: (jsou přesně definované grafické symboly, píšeme je bez tečky) - matematické: např. poloměr → r - fyzikální: např. volt → V - chemické: např. draslík → K - hudební: např. pianissimo (velmi slabě) → pp

9 Kontrolní otázky 1. Vysvětlete význam iniciálových zkratek:
EHS, DAMU, KB, ČTK, SSJČ, IČO, IKEM. 2. Jak vznikla následující zkratková slova: Četka, Řempo, Čedok, sitkom, Seznamka. 3. Napište správně uvedená slova zkratkou: vlastní rukou, doktor medicíny, metr, veterinární lékař, chemická značka mědi, v zastoupení, kilogram, inženýr. 4. Co jsou iniciálové zkratky?

10 Správné řešení 1. EHS – Evropské hospodářské společenství, DAMU – Divadelní fakulta Akademie múzických umění, KB – Komerční banka, ČTK – Česká tisková kancelář, SSJČ – Slovník spisovného jazyka českého, IČO – identifikační číslo organizace, IKEM – Institut klinické a experimentální medicíny. 2. Vznikla spojením dvou a více zkrácených slovních částí: Četka – Česká tisková kancelář Řempo – Řemeslnické potřeby Čedok – Česká dopravní kancelář sitkom – situační komedie Seznamka – seznamovací kancelář

11 Správné řešení 3. vlastní rukou – v. r. doktor medicíny – MUDr.
metr - m veterinární lékař – MVDr. chemická značka mědi - Cu v zastoupení – v z. kilogram - kg inženýr – Ing. 4. Iniciálové zkratky vznikají z počátečních písmen víceslovných názvů, píší se velkými písmeny bez teček.

12 Použité zdroje SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 224 s. V kostce (Fragment). ISBN MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 264 s. ISBN MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. Maturita. ISBN HLAVSA, Zdeněk. Český jazyk pro I.-IV. ročník středních škol: (mluvnická a stylistická část). 3. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1997, 279 s. ISBN Slovník českých synonym a antonym. 1. vyd. Brno: Lingea, 2007, 573 s. ISBN BARTÁK, Matěj et al. Nový slovník cizích slov pro 21. století. 1. vyd. Praha: Plot, 2008, 367 s. ISBN FILIPEC, Josef et al. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 4. vyd. Praha: Academia, 2005, 647 s. ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google