Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Eva Plačková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast: Větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska, stavba a tvorba komunikátu Téma: Věty kladné a záporné Ročník: 3. Datum vytvoření: Listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CJL Anotace: Rozlišení věty kladné a záporné, možnosti a typy záporu ve větě a jejich realizace. Digitální učební materiál je určen pro žáky technických oborů. Výuka náročného tématu Syntax se stává názornější a přehlednější. Využití všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich aktivitu. Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Metodický pokyn: Materiál je určen pro výklad a procvičování, nevyžaduje použití žádných pomůcek. Prezentace primárně slouží pro výklad a ověřování znalostí v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k opakování ke společné části maturitní zkoušky, případně k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem. Kontrolní otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 VĚTY KLADNÉ A ZÁPORNÉ

3 Věty kladné a záporné kladné věty: vyjadřují kladný postoj mluvčího ke skutečnosti záporné věty: vyjadřují záporný postoj mluvčího ke skutečnosti (neexistenci, neplatnost, nemožnost), jsou realizovány negací, popřením celé věty nebo její části popření obecné: vztahuje se na všechny možnosti Nikdo to nezažil. popření částečné: vztahuje se na část možností Někdo to nezažil.

4 Zápor zápor větný: popření celé věty, realizuje se Matka není doma.
určitým slovesem se záporkou ne- Matka není doma. Ve škole jsme nebyli. určitým slovesem záporným + záporná zájmena, záporná příslovce Nikdo nebyl ve škole. Nic tu nenechal. záporkou ani Neviděli jsme ani človíčka.

5 Zápor zápor členský: popření obsahu části věty, větného členu, využití
ne, nikoli Propadl u zkoušky ne vlastní vinou. Propadl u zkoušky nikoli vlastní vinou. členský zápor místo větného: Ne každý to umí. (Neumí to každý.) částečný větný zápor ve významu obecného záporu: Všichni účastníci zájezdu se nedostavili včas. (Jen někteří se včas včas dostavili.)

6 Zápor kombinace částečných záporů (litotes): zápor se ruší, výsledkem je kladné tvrzení, ale s jiným zabarvením Nejsem jeho nepřítelem. Nemohl nepřiznat, že prohrál. Choval se nikoli nepříjemně. stupňování, zdůraznění a zesílení záporu: využití příslovcí, spojek (ani, vůbec, nikterak) Ani on nepřijde. Nemám z toho vůbec dobrý pocit.

7 Zápor rušení záporu: ve větě se setkají dva zápory
Nebyl s výsledkem nespokojen. záměna kladu a záporu: zdvořilost či citové zabarvení Nepodal byste mi ten kufr? – formální zápor Jen mi sem pořád choď! (Nechoď sem!) – formální klad záporka ne-: v příčestích Byl by to neudělal. Nebyl by to udělal.

8 Zápor spojka aniž popírá celou větu, sloveso a ostatní slova ve větě jsou v kladné podobě: Přišli jsme na místo schůzky, ale nikdo z jejich party nepřišel. Přišli jsme na místo schůzky, aniž by kdokoli z jejich party přišel. v české větě může stát oproti jiným jazykům několik záporů: Nikdo o tom nikdy nic neslyšel. členský zápor a větný zápor mohou změnit význam věty: Neviděl Petra ani Pavla. Viděl Petra, ne Pavla.

9 Procvičování Užijte ve větách různé formy záporu: Jednou poznáš někoho, koho budeš mít rád. Všichni to mnohokrát viděli. Toho politika zná každý občan. Snad se mu to někdy povede. Počasí je zde příjemné. Byl vždy vlídný a sympatický. Mám rád čokoládový pudink.

10 Správné řešení Např.: Nikdy nepoznáš nikoho, koho bys měl rád. - větný Vůbec nikdo to nikdy neviděl. - zesílení Toho politika nezná žádný občan. - větný Snad se mu to nikdy nepovede. - větný Počasí zde není příjemné. - větný Byl vždy nikoli nevlídný a nesympatický. - litotes Nemám rád ani čokoládový pudink. - zesílení

11 Použité zdroje MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. Maturita. ISBN SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 224 s. V kostce (Fragment). ISBN MUŽÍKOVÁ, Olga. Odmaturuj! z českého jazyka. Vyd. 1. Brno: Didaktis, ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google