Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Lenka Dvořáková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast: Tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby Téma: Přejímání slov z cizích jazyků Ročník: 1. – 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CJL Anotace: Typy slov cizího původu, příklady přejatých slov, zásady používání cizích slov, příčiny přejímání cizích slov. Digitální učební materiál je určen pro žáky technických oborů. Výuka tématu Slovní zásoba a tvoření slov se stává názornější a přehlednější. Využití všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich aktivitu. Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Při závěrečném opakování je použito animací. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad a ověřování znalostí v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k opakování ke společné části maturitní zkoušky, případně k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem. Kontrolní otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Přejímání slov z cizích jazyků

3 Přejímání slov z cizích jazyků
způsob obohacování slovní zásoby přejímáním slov z cizích jazyků vznikají slova přejatá přejatá slova označují nové skutečnosti, předměty, jevy nebo určitý prostor a čas přejímání slov cizího původu je podmíněno kulturními, politickými a ekonomickými kontakty mezi národy

4 Typy slov cizího původu
slova cizího původu: a) zdomácnělá slova, která byla do češtiny přejata z jiného jazyka, ale už se po stránce hláskové a tvarové přizpůsobila češtině; jejich původ si neuvědomujeme např. pošta (přejato z italštiny – posta) např. vzduch (přejato z ruštiny – vozduch) např. škola (přejato z latiny – schola) např. knedlík (přejato z němčiny – Knödel)

5 Typy slov cizího původu
b) cizí slova přejatá, která si dosud v různé míře zachovala svůj původní ráz, vnímáme je jako cizí zcela běžná - obecně užívaná, pravopisem přizpůsobená např. tramvaj, rekreace méně běžná, ale častá např. kompenzovat, charakter odborná např. anoda, reostat mezinárodní - společná většině kulturních národů např. televizor, muzeum, botanika citátová – plně uchovávají cizí podobu i výslovnost např. sience-fiction, fair-play, de facto

6 Typy slov cizího původu
c/ nespisovná např. kšeft, flaška, kumšt d/ kalk – doslovný překlad pojmenování z cizího jazyka např. podstatná jména – substantiva např. dalekohled – teleskop e/ minikalk – část slova je cizího původu a část slova je domácího původu např. autolak, radiopřijímač

7 Přejímání slov z cizích jazyků
slova přejímána z: a/ němčiny např. rychtář, puška, barva b/ řečtiny např. fyzika, demokracie c/ latiny např. doktor, košile, speciální d/ francouzštiny např. blůza, manžeta, parfém e/ italštiny např. duet, libreto, konto f/ angličtiny např. tenis, džem, byznys, hardware g/ ruštiny např. jablko, prověrka, brigáda

8 Přejímání slov z cizích jazyků
h/ polštiny např. báje, závoj, půvab ch/ chorvatštiny např. junák, snacha i/ maďarštiny např. guláš, husar j/ slovenštiny např. halušky, zbojník k/ arabštiny např. otoman, islám l/ čínštiny např. kečup, sója m/ perštiny např. pyžamo, šach

9 Příčiny přejímání cizích slov
rychlý rozvoj společnosti - nutnost pojmenovat nové jevy mezinárodní srozumitelnost a naopak nesrozumitelnost někdy je cizí slovo běžnější než české cizí výraz zmírňuje trapné nebo nepříjemné pocity snadné tvoření odvozenin

10 Zásady používání obohacení jazyka mezinárodní srozumitelnost účelnost
nepřetěžovat projev přemírou cizích slov na úkor srozumitelnosti používat slova v přesném významu a se znalostí jejich významu

11 Kontrolní otázky 1. U následující skupiny slov zařaďte k původnímu jazyku: a/ plech, rychtář, bavlna, puška b/ film, trénink, tenis, test c/ parlament, šanson, pudr, turnaj d/ husar, kočí, palačinka, guláš 2. Vysvětlete význam nespisovných slov cizího původu: nýmand, absťák, kšeft, kumšt, rejža, totáč 3. K přejatým slovům uveďte české významy: hypotéza, kvantita, temperatura, koalice, premiér, alarm 4. Vysvětlete rozdíl mezi slovy: kvalita – kvantita, trumf – triumf, adaptovat – adoptovat, efektní - efektivní

12 Správné řešení 1. a/ němčina b/ angličtina c/ francouzština
d/ maďarština 2. nýmand - nikdo, nic neznamenající absťák - abstinenční příznak chybějící látky kšeft - obchod kumšt - umění rejža - režisér totáč - totalitní režim

13 Správné řešení 3. hypotéza – předpoklad, domněnka; kvantita – množství, temperatura - teplota, koalice – seskupení, sdružení, premiér – předseda vlády, alarm – poplach 4. a/ kvalita - hodnota, jakost kvantita - množství, četnost b/ trumf - pádný důvod, přebíjející karta triumf - vítězství c/ adaptovat - přizpůsobit se adoptovat - osvojit d/ efektní - působivý efektivní - účelný, účinný

14 Použité zdroje SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 224 s. V kostce (Fragment). ISBN MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 264 s. ISBN MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. Maturita. ISBN HLAVSA, Zdeněk. Český jazyk pro I.-IV. ročník středních škol: (mluvnická a stylistická část). 3. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1997, 279 s. ISBN Slovník českých synonym a antonym. 1. vyd. Brno: Lingea, 2007, 573 s. ISBN BARTÁK, Matěj et al. Nový slovník cizích slov pro 21. století. 1. vyd. Praha: Plot, 2008, 367 s. ISBN FILIPEC, Josef et al. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 4. vyd. Praha: Academia, 2005, 647 s. ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google