Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Jiří Gregor Předmět/vzdělávací oblast: Digitální technika Tematická oblast: Téma: Klopný obvod JK Ročník: 2. Datum vytvoření: srpen 2013 Název: VY_32_INOVACE_ ELE Anotace: Vysvětlení funkce klopného obvodu typu JK. Prezentace je určena pro přípravu žáků oboru Mechanik elektrotechnik. Využitím grafických možností sady Microsoft Office 2010 se materiál stává inovativním zejména názorností výkladu, který vede žáka krok za krokem ke správnému řešení. Interaktivní prezentační prvky, animace a bohaté ilustrační příklady napomáhají lepšímu pochopení tématu a usnadňují rozvoj odborných znalostí a dovedností žáků. Metodický pokyn: Materiál primárně slouží pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využit i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i jako samostatný test. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru. Využitím interaktivní tabule je možné zvýšit jeho interaktivitu.

2 DVOJČINNÝ KLOPNÝ OBVOD JK
Nevýhodou dvojčinného klopného obvodu typu RST je, že není zajištěn proti možnosti vzniku nedefinovaného překlopení pokud týl hodinového impulsu přichází ve stavu, kdy R a S jsou ve stavu logická 1. Zůstává nevýhoda z obvodu RS, a to zakázaný stav. Tyto nevýhody odpadají u dvojčinného klopného obvodu typu JK.

3 DVOJČINNÝ KLOPNÝ OBVOD JK

4 DVOJČINNÝ KLOPNÝ OBVOD JK
Princip dvojčinného JK klopného obvodu umožňuje definovat logickou funkci i pro případ, že oba vstupy jsou ve stavu logická 1. Tento typ obvodu bývá spouštěn týlem taktovacího impulsu. Klopný obvod JK je zabezpečen proti vzniku zakázaného stavu na výstupu. Zabezpečení v tomto obvodu pro J = K = 1 snadno odvodíme. Princip dvojčinného JK klopného obvodu umožňuje definovat logickou funkci i pro případ, že oba vstupy jsou ve stavu logická 1.

5 DVOJČINNÝ KLOPNÝ OBVOD JK
Na vstupu jsou součinové členy. Alespoň jeden z nich má totiž na vstupu logickou 0 zavedenou z výstupu, a proto na vstupech R, S prvního RST klopného obvodu nikdy nenastane současně kombinace dvou jedniček. Obvod má oddělené taktovací vstupy obou stupňů klopných obvodů pomocí invertoru.

6 DVOJČINNÝ KLOPNÝ OBVOD JK
Zapojením zpětné vazby z výstupu Q na vstup K a z výstupu na vstup J se docílí toho, že vstupní kombinaci J=1 a K=1 na vstupech obvodu odpovídá překlopení výstupního obvodu do opačného stavu, než byl před příchodem týlu taktovacího impulsu. Klopné obvody JK jsou vyráběny jako integrované obvody pod označením 7470, 7472 a 7473, liší se především počtem J a K vstupů, případně dodatečnými nastavovacími a nulovacími vstupy.

7 Kontrolní otázky Co je hodinový signál a co zajišťuje v souvislosti s činností klopného obvodu RST? Jaký je rozdíl v zapojení klopného obvodu RS a RST? Vysvětlete pojem „řízení úrovní“. Jaké jsou nevýhody klopných obvodů řízených úrovní? Jaké klopné obvody a jakým způsobem řeší nevýhody KO řízených úrovní? Vysvětlete princip dvojčinného KO RST. Co je nevýhodou KO RST? Kdy je zachycen stav vstupů výstupním klopným obvodem? Čím jsou řízeny dvojčinné klopné obvody a kde se používají?

8 Použité zdroje: ANTOŠOVÁ, Marcela a Vratislav DAVÍDEK. Číslicová technika. 3. vyd. České Budějovice: Kopp, 2008, 286 s. ISBN Autorem všech částí tohoto učebního materiálu, není-li uvedeno jinak, je Jiří Gregor.


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google