Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Eva Plačková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast: Větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska, stavba a tvorba komunikátu Téma: Předmět Ročník: 3. Datum vytvoření: Říjen 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CJL Anotace: Definice rozvíjejícího větného členu předmětu, druhy a funkce předmětu, určení předmětu. Digitální učební materiál je určen pro žáky technických oborů. Výuka náročného tématu Syntax se stává názornější a přehlednější. Využití všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich aktivitu. Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Metodický pokyn: Materiál je určen pro výklad a procvičování, nevyžaduje použití žádných pomůcek. Prezentace primárně slouží pro výklad a ověřování znalostí v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k opakování ke společné části maturitní zkoušky, případně k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem. Kontrolní otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 PŘEDMĚT (Objekt)

3 Předmět vyjadřuje, na co (osoba, zvíře, věc) se děj orientuje, co je jím zasahováno nebo čeho se týká rozvíjí sloveso nebo přídavné jméno, které řídí jeho tvar patří do základové větné struktury ptáme se na něj pádovými otázkami (kromě 1. a 5. pádu) a řídícím členem bývá vyjádřen podstatným jménem (hodit míč), zájmenem (vidět se s ním), infinitivem (rozhodl se vrátit), vedlejší větou předmětnou (Nevěděla, s kým mluví.), zvratným se tam, kde má vlastní zvratný význam (oblékám se - sebe), nebo význam vzájemnosti (poznali se – navzájem)

4 Pády předmětu 4. p.: u sloves přechodných, je nejčastější (orat pole, plést svetr) 2. p.: jen málo sloves, většinou slovesa zvratná, 2. p. je dnes často nahrazován 4. p. u sloves vyjadřujících zápor (neřekl ani slova – ani slovo, zmocnili se města, zřekl se dědictví, dodal si odvahy, neví si rady, dotkla se zdi, vzdal se naděje)

5 Pády předmětu 3. p.: přímý (přál nám, důvěřovala ti)
nepřímý (nabídl nám pomoc) volný – není slovesem vyžadován jako doplnění (je mi to jedno, přidali nám na platech) 7. p.: jen málo sloves (pokrčit rameny)

6 Odlišení předmětu a příslovečného určení
příslovečné určení není nutným doplněním slovesa, předmět je nutným doplněním hodit kamenem, psát dopis – předmět uhodit někoho kamenem, psát perem – příslovečné určení podstatné jméno je předmětem tam, kde je možno 7. p. nahradit 4. p. hodit po někom kámen/kamenem pokud se kromě pádových nabízejí i jiné otázky, jedná se o příslovečné určení upadnout v nemilost – předmět, upadnout na ledě – příslovečné určení

7 Procvičování Odlište předmět od příslovečného určení:
Psal modrou propiskou. Hrál si s propiskou. Uhodil mě kamenem. Házel kamenem opravdu daleko. Doplňte slovesa vhodnými předměty: odhodlat se, studovat, stydět se, postrádat, bát se, obávat se, učit se, přemýšlet, porozumět

8 Správné řešení 1. Psal modrou propiskou. – příslovečné určení prostředku Hrál si s propiskou. - předmět Uhodil mě kamenem. – příslovečné určení prostředku Házel kamenem opravdu daleko. - předmět 2. odhodlat se k činu, studovat univerzitu, stydět se za původ, postrádat sestru, bát se psů, obávat se neštěstí, učit se naslouchat , přemýšlet o budoucnosti, porozumět názorům

9 Použité zdroje MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. Maturita. ISBN SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 224 s. V kostce (Fragment). ISBN MUŽÍKOVÁ, Olga. Odmaturuj! z českého jazyka. Vyd. 1. Brno: Didaktis, ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google