Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Eva Plačková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast: Větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska, stavba a tvorba komunikátu Téma: Věty podle postoje mluvčího ke skutečnosti Ročník: 3. Datum vytvoření: Říjen 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CJL Anotace: Druhy vět podle modality, realizace věty oznamovací, tázací, přací, žádací a zvolací. Digitální učební materiál je určen pro žáky technických oborů. Výuka náročného tématu Syntax se stává názornější a přehlednější. Využití všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich aktivitu. Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Metodický pokyn: Materiál je určen pro výklad a procvičování, nevyžaduje použití žádných pomůcek. Prezentace primárně slouží pro výklad a ověřování znalostí v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k opakování ke společné části maturitní zkoušky, případně k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem. Kontrolní otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 VĚTY PODLE POSTOJE MLUVČÍHO KE SKUTEČNOSTI
(PODLE ZÁMĚRU MLUVČÍHO)

3 Věta oznamovací vyjadřuje oznámení, prosté sdělení, tvrzení, informaci
ukončena tečkou intonace klesavá tvar slovesného přísudku ve způsobu oznamovacím nebo podmiňovacím Např.: Venku dnes prší. Přinesl jsem nákup.

4 Věta tázací vyjadřuje dotaz, otázku ukončena otazníkem
intonace stoupavá, nebo stoupavě klesavá tvar slovesného přísudku ve způsobu oznamovacím nebo podmiňovacím

5 Typy věty tázací doplňovací otázka (odpověď doplňuje informaci, kterou neznáme): Kolik je hodin? Kdo tady byl? zjišťovací otázka (odpověď ano/ne): Půjdeš ven? Budete zítra doma? vylučovací otázka (dotaz na více možností, odpovídáme částí otázky): Půjdeme do divadla, nebo zůstaneme doma? řečnická otázka (nečekáme odpověď, významově oznamovací, formálně tázací): Mohl by o tomto faktu někdo pochybovat? rozvažovací otázka (ptáme se sami sebe, osobní nejistota mluvčího): Co jsem to udělal?

6 Věta žádací (rozkazovací)
vyjadřuje žádost jako přímý rozkaz, zákaz nebo vybídnutí ukončena vykřičníkem při důrazném rozkazu (Ihned se vraťte!), nebo pokud je sloveso v jiném než rozkazovacím způsobu (Nekouřit!), v písmu obvykle tečkou (Zde nekuřte.) intonace klesavá nebo stoupavě klesavá tvar slovesného přísudku ve způsobu rozkazovacím, oznamovacím, v infinitivu Zavřete dveře. Dveře zavírat! Okamžitě zavřeš dveře!

7 Věta přací vyjadřuje přání nebo žádost, realizace nezávisí na autorovi ani adresátovi ukončena vykřičníkem intonace klesavá tvar slovesného přísudku ve způsobu oznamovacím nebo podmiňovacím Kéž by se brzy vrátili! Ať je krásné počasí!

8 Forma zvolací u všech typů vět, které vyjadřují citový vztah
ukončena vykřičníkem, někdy otazníkem s vykřičníkem zesílená intonace, důraz Vy už jste tu zase?! (původně tázací) Jak je dnes krásně! (původně oznamovací)

9 Procvičování Doplňte za větami vhodné interpunkční znaménko a odůvodněte: Přijdete zítra Nepředbíhat Kéž by tu už byl Kdybyste alespoň nelhali Ať se vám daří Nevyklánět se z oken Přineste mi červené víno Je tu hrozná zima Rádi bychom věděli, kde jste byli Někdo je za dveřmi Ozvěte se brzy Kéž by se to tak nestalo Byl bych rád, kdybyste to vyřešil rychle Byl tu Pavel

10 Správné řešení Přijdete zítra.(?) Nepředbíhat! Kéž by tu už byl! Kdybyste alespoň nelhali! Ať se vám daří! Nevyklánět se z oken! Přineste mi červené víno. Je tu hrozná zima! Rádi bychom věděli, kde jste byli. Někdo je za dveřmi. Ozvěte se brzy. Kéž by se to tak nestalo! Byl bych rád, kdybyste to vyřešil rychle. Byl tu Pavel.(?)

11 Použité zdroje MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. Maturita. ISBN SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 224 s. V kostce (Fragment). ISBN MUŽÍKOVÁ, Olga. Odmaturuj! z českého jazyka. Vyd. 1. Brno: Didaktis, ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google