Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Eva Plačková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast: Větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska, stavba a tvorba komunikátu Téma: Souvětí podřadné I Ročník: 3. Datum vytvoření: Říjen 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CJL Anotace: Stavba souvětí podřadného, spojovací prostředky, realizace a určení věty vedlejší podmětné, přísudkové, předmětné, přívlastkové a doplňkové. Digitální učební materiál je určen pro žáky technických oborů. Výuka náročného tématu Syntax se stává názornější a přehlednější. Využití všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich aktivitu. Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Metodický pokyn: Materiál je určen pro výklad a procvičování, nevyžaduje použití žádných pomůcek. Prezentace primárně slouží pro výklad a ověřování znalostí v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k opakování ke společné části maturitní zkoušky, případně k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem. Kontrolní otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 (VV podmětná, přísudková, přívlastková, předmětná, doplňková)
SOUVĚTÍ PODŘADNÉ I (VV podmětná, přísudková, přívlastková, předmětná, doplňková)

3 Souvětí podřadné obsahuje jednu větu hlavní a jednu či více vět vedlejších věty vedlejší závisí na větách řídících jako větný člen řídící větou může být věta nezávislá (hlavní), i věta závislá (vedlejší) vedlejší věty jsou spojkové, uvozené spojkami podřadícími, nebo vztažné, uvozené vztažnými zájmeny (kdo, co, který, čí, jenž) a vztažnými příslovci (kam, kde, kdy) spojky nejsou větnými členy, vztažná zájmena a příslovce jsou větnými členy odkazovací slova (ukazovací zájmena nebo odkazovací příslovce věty řídící, která odkazuje na větu vedlejší) nepokládáme za větný člen Viděl jsem to, co jsem vidět nechtěl. Mířil tam, kam ho srdce táhlo.

4 Druhy vět vedlejších podmětná: vyjadřuje podmět věty řídící, věta řídící tvoří přísudkovou část, bývá uvozena vztažnými zájmeny (kdo, co), vztažnými příslovci (kdy, kde) nebo spojkami (že, aby, kdyby aj.) Kdo se bojí, nesmí do lesa. Bylo mu řečeno, aby změnil své chování. Potěšilo mě, že přišel. Zdá se, že vše chápe. Je nutné, abys to dodělal.

5 Druhy vět vedlejších přísudková: vyjadřuje jmennou část přísudku jmenného se sponou, bývá uvozena vztažným jak, jako, jaká, kdo Náš otec byl z těch, kdo šířili vzdělanost na venkově. Není takový, aby si vymýšlel. Byl stále takový, jakého jsme ho znali. Venku je, jako by se čerti ženili.

6 Druhy vět vedlejších přívlastková: vyjadřuje přívlastek rozvíjející některé podstatné jméno věty řídící, toto podstatné jméno blíže určuje nebo omezuje jeho význam, stojí zpravidla hned za ním, bývá uvozena vztažnými zájmeny (který, jenž, kdo, co), vztažnými příslovci (kde, kdy, kam), spojkami podřadícími (aby, jak, zda, že) Jsou situace, kdy člověk tápe. Měli jsme obavy, že to nezvládneme. Zahraniční zboží, které je nám nabízeno, není kvalitní. V dopise byla prosba, abych rychle přijel.

7 Druhy vět vedlejších předmětná: vyjadřuje předmět věty řídící, závisí na slovese věty řídící nebo přídavném jménu, bývá uvozena spojkami (že, aby, když), vztažnými zájmeny (jaký, který, kdo, co), příslovci (kde, kam, odkud, kudy) Nevím, kdo to udělal. Rád bych věděl, proč to udělal. Přeji vám, abyste dosáhli všech svých cílů.

8 Druhy vět vedlejších doplňková: vyjadřuje doplněk věty řídící, závisí na slovese (často na slovese smyslového vnímání – vidět, slyšet, cítit apod.) a na podmětu nebo předmětu věty řídící, bývá uvozena spojkami jak, jako, kterak Zahlédli ho, jak vychází ze dveří. Vzpomínám na sestru, jak ráda pletla. Připadal si, jako by se ocitl ve zlém snu.

9 Procvičování Rozlište věty předmětné, přívlastkové a doplňkové:
1. Pozoroval psa, jak číhá na vrabce. 2. Pozoroval, jak pes číhá na vrabce. 3. Pozoroval psa, který číhal na vrabce. 4. Přijel nákladní vůz, který přivezl potraviny. 5. Bylo vidět bratra, jak se obléká. 6. Viděl jsem, jak se bratr obléká. 7. Viděl jsem bratra, který se oblékal. 8. Slyšel jsem, že jsi odešel. 9. Slyšel jsem tě, jak odcházíš. 10. Blízko je dům, kde jsme dříve bydleli. 2. Nahraďte podmět vedlejší větou podmětnou: Chytrost lišky je neobyčejná. Úlovek mě zklamal. Mluvit pravdu je obtížné. Naše radost není na místě. Ať jsou vítězové odměněni!

10 Správné řešení doplňkové: 1., 5., 9. přívlastkové: 3., 4., 7., 10.
předmětné: 2., 6., 8. 2. Je neobyčejné, jak je liška chytrá. Zklamalo mě, že jste přinesli tak malý úlovek. Je obtížné, když musím mluvit pravdu. Není na místě, že máme radost. Je nutné, aby vítězové byli odměněni.

11 Použité zdroje MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. Maturita. ISBN SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 224 s. V kostce (Fragment). ISBN MUŽÍKOVÁ, Olga. Odmaturuj! z českého jazyka. Vyd. 1. Brno: Didaktis, ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google