Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Lenka Dvořáková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast: Tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby Téma: Slovo a jeho význam Ročník: 1. – 4. Datum vytvoření: říjen 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CJL Anotace: Významové vztahy mezi slovy – nadřazenost, podřazenost a souřadnost, slova s širším a užším významem, významové řady slov. Digitální učební materiál je určen pro žáky technických oborů. Výuka tématu Slovní zásoba a tvoření slov se stává názornější a přehlednější.V digitální podobě je možné využít struktury Smart Artu nejen k výkladu, ale i k interaktivnímu ověření znalostí žáků. Využití všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich aktivitu. Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Při závěrečném opakování je použito animací. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad a ověřování znalostí v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k opakování ke společné části maturitní zkoušky, případně k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem. Kontrolní otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Slovo a jeho význam Významové vztahy mezi slovy

3 Slova nadřazená a podřazená
slova nadřazená neboli hyperonyma jsou slova, která svým obecným významem zahrnují významy všech podřazených slov např. sport – tenis, volejbal, kopaná zvíře – pes, kočka, husa slova podřazená neboli hyponyma jsou slova významově podřazená slovům nadřazeným např. tenis, volejbal, kopaná – sport pes, kočka, husa – zvíře

4 Slova souřadná např. tenis = volejbal = kopaná = hokej
slova souřadná neboli kohyponyma jsou slova významově rovnocenná, v jedné řadě, mají stejné slovo nadřazené např. tenis = volejbal = kopaná = hokej pes = kočka = husa = králík kopretina = tulipán = růže = sněženka

5 TENIS, VOLEJBAL, KOPANÁ, PLAVÁNÍ, CYKLISTIKA =
SPORT slovo nadřazené TENIS slovo podřazené KOPANÁ PLAVÁNÍ TENIS, VOLEJBAL, KOPANÁ, PLAVÁNÍ, CYKLISTIKA = slova souřadná VOLEJBAL CYKLISTIKA

6 Slova s širším a užším významem
Slova s širším významem např. had – je slovo s širším významem, protože hadem může být zmije, užovka, slepýš, atd. Slova s užším významem např. zmije - je slovo s užším významem, protože každá zmije je hadem, každý had není zmijí

7 Významové řady slov podle významu slov nebo výrazů můžeme tvořit významové řady se stále širším významem nebo naopak významová řada se stále širším významem: např. – zmije černá, zmije, had, plaz významová řada se stále užším významem: např. – tiskovina, noviny, deník, MF Dnes

8 Kontrolní cvičení 1. K uvedeným slovům uveď příklady slov s užším významem: přežvýkavec, automobil, tekutina, tiskovina. 2. K uvedeným slovům uveď příklady slov s širším významem: zlato, štika, podstatné jméno, žito, tramvaj. 3. Sestavte významové řady se stále širším významem těchto slov: umělec, Pablo Picasso, malíř, španělský malíř; automobil, osobní automobil, dopravní prostředek, vozidlo; svátek, Boží hod, vánoční svátky.

9 Správné řešení 1. přežvýkavec - např. lama, kráva, jelen, koza, ovce, antilopa, atd.; automobil - např. nákladní automobil, osobní automobil, Škoda, Mercedes, Opel, atd.; tekutina – např. voda, olej, limonáda, mléko, atd.; tiskovina – např. noviny, časopisy, magazíny, letáky, atd.; 2. zlato – kov; štika – ryba; podstatné jméno – druh slova; žito – obilnina; tramvaj – dopravní prostředek; 3. Pablo Picasso, španělský malíř, malíř, umělec; osobní automobil, automobil, dopravní prostředek, vozidlo; Boží hod, vánoční svátky, svátky;

10 Použité zdroje: SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 224 s. V kostce (Fragment). ISBN MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 264 s. ISBN MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. Maturita. ISBN HLAVSA, Zdeněk. Český jazyk pro I.-IV. ročník středních škol: (mluvnická a stylistická část). 3. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1997, 279 s. ISBN Slovník českých synonym a antonym. 1. vyd. Brno: Lingea, 2007, 573 s. ISBN BARTÁK, Matěj et al. Nový slovník cizích slov pro 21. století. 1. vyd. Praha: Plot, 2008, 367 s. ISBN FILIPEC, Josef et al. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 4. vyd. Praha: Academia, 2005, 647 s. ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google