Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Eva Plačková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast: Větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska, stavba a tvorba komunikátu Téma: Věty podle členitosti Ročník: 3. Datum vytvoření: Říjen 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CJL Anotace: Stavba věty jednočlenné a věty dvojčlenné, větné ekvivalenty, větné fragmenty a jejich realizace v textu. Digitální učební materiál je určen pro žáky technických oborů. Výuka náročného tématu Syntax se stává názornější a přehlednější. Využití všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich aktivitu. Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Metodický pokyn: Materiál je určen pro výklad a procvičování, nevyžaduje použití žádných pomůcek. Prezentace primárně slouží pro výklad a ověřování znalostí v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k opakování ke společné části maturitní zkoušky, případně k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem. Kontrolní otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 VĚTY PODLE ČLENITOSTI

3 Věty jednočlenné (bezpodmětové)
věty jednočlenné jsou tvořeny slovesným přísudkem, ke kterému není možné doplnit podmět, případně přísudkem jmenným se sponou označujeme je jako slovesné nemají základní syntaktickou dvojici Je horko. Blýskalo se.

4 Věty jednočlenné vyjadřují
přírodní jevy: Stmívá se. Prší už dlouho. Od neděle sněží. tělesné stavy: Bolí mě v kříži. (Bolí mě hlava. – věta dvojčlenná) smyslové vjemy: Zvoní na přestávku. Je slyšet hudbu. duševní stavy: Není ti ho líto? Ulevilo se mu.

5 Věty jednočlenné vyjadřují
neosobní tvar opisného pasiva slovesného: Bylo jim to řečeno. neosobní reflexivum (zvratné sloveso): Nedělá se to. Pojede se k moři. neosobní tvar slovesa: Je zakázáno kouřit.

6 Věty dvojčlenné (podmětové)
věty dvojčlenné mají základní syntaktickou dvojici oba dva základní větné členy (podmět, přísudek) mohou být holé i rozvité Petr seděl u stolu. Ona nic neví.

7 Věty dvojčlenné s podmětem vyjádřeným jinak než podstatným jménem: Tvé ne mě nepřekvapilo. s všeobecným podmětem: Vědí to i ve škole. s nevyjádřeným podmětem: Sedí vzadu.

8 Věty dvojčlenné s přísudkem jmenným se sponou: Štěňata jsou hravá.
s přísudkem jmenným beze spony: Vstupné dobrovolné. s přísudkem jmenným se sponou: Štěňata jsou hravá. s přísudkem slovesným: Petr odchází.

9 Větný ekvivalent (jednočlenná věta neslovesná)
větný ekvivalent je nevětná výpověď vyjádřená gramaticky bez slovesa ve tvaru určitém funkčně je větný ekvivalent roven větě výpověď realizovaná větným ekvivalentem působí na adresáta expresivněji, emocionálněji Ale Pavle! Běda ti! Být tak mladší!

10 Základ větného ekvivalentu
jmenný: Hlupáku! Katko! Chyba. (To je chyba.) Jaká ubohost! Jak ubohé! (zvolání) Právo (nadpisy, tituly) infinitivní: Být jen chytřejší! Zde nekouřit! citoslovečný: Pst! Fuj! částicový: Ne. Ovšem. Očividně.

11 Větný fragment Dvakrát čaj. Krásný den. Šťastné a veselé. Copak?
větný fragment je nevětná výpověď, která obsahuje pouze člen nebo více členů rozvíjejících základní člen řídící není obsažen Dvakrát čaj. Krásný den. Šťastné a veselé. Copak? Za naše děti!

12 Procvičování Určete věty jednočlenné, dvojčlenné, větné ekvivalenty a fragmenty: Už zase! Celé odpoledne chumelí. Je vidět do dálky. Pozdravit! Au! Pacienta bolí záda. Zákaz předjíždění. Dobré ráno. Neumí se ovládat. Té krásy! Čekárna. Pozor! Zvonilo už? Bydlí se mu tu dobře. S bydlením je spokojen. Milý tatínku! Líbí se vám ve škole? Je mokro. O tom se neví.

13 Správné řešení věty dvojčlenné: Pacienta bolí záda. Neumí se ovládat. S bydlením je spokojen. věty jednočlenné: Celé odpoledne chumelí. Je vidět do dálky. Zvonilo už? Bydlí se mu tu dobře. Líbí se vám ve škole? Je mokro. O tom se neví. větné ekvivalenty: Pozdravit! Au! Zákaz předjíždění. Té krásy! Čekárna. Pozor! Milý tatínku! větné fragmenty: Už zase! Dobré ráno.

14 Použité zdroje MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. Maturita. ISBN SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 224 s. V kostce (Fragment). ISBN MUŽÍKOVÁ, Olga. Odmaturuj! z českého jazyka. Vyd. 1. Brno: Didaktis, ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google