Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Lenka Dvořáková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast: Tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby Téma: Tvoření slov - skládání Ročník: 1. – 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CJL Anotace: Skládání, složeniny nevlastní a vlastní, typy složenin. Digitální učební materiál je určen pro žáky technických oborů. Výuka tématu Slovní zásoba a tvoření slov se stává názornější a přehlednější.V digitální podobě je možné využít struktury Smart Artu nejen k výkladu, ale i k interaktivnímu ověření znalostí žáků. Využití všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich aktivitu. Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Při závěrečném opakování je použito animací. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad a ověřování znalostí v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k opakování ke společné části maturitní zkoušky, případně k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem. Kontrolní otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Skládání (kompozice)

3 Skládání (kompozice) způsob tvoření slov, při kterém vzniká nové slovo ze dvou nebo více slovotvorných základů => složeniny, slova složená obě části slova jsou spojeny pomocí spojovací samohlásky – tzv. kompozičního vokálu např. mal-o-město, zem-ě-pis místo, kde se členy složeniny setkávají, se označuje jako morfologický šev složeniny

4 Složeniny nevlastní složeniny nevlastní – spřežky, vznikají přímým spojením slov, která mohou stát samostatně, zpravidla v obráceném slovosledu např. zrádce + vlasti → vlastizrádce podobný + pravdě → pravděpodobný mžik + oka → okamžik k nevlastním složeninám patří i tzv. citátové spřežky a příslovečné spřežky např. bůhvíco, budižkničemu, jaksepatří dohromady, potichu, mermomocí, bohužel

5 Složeniny vlastní např. modrý + tisk → modr-o-tisk
složeniny vlastní nemůžeme rozdělit nejsou samostatnými slovy, alespoň jedna část není samostatným slovem členy složeniny bývají spojeny tzv. spojovacím vokálem např. modrý + tisk → modr-o-tisk velké + město → velk-o-město nový + věk → nov-o-věk vlast + věda → vlast-i-věda stroj + mistr → stroj-mistr

6 Typy složenin Typy složenin
Slučovací – vztah souřadnosti => koordinace les + step =>lesostep Určovací – vztah podřazenosti => subordinace velké + město => velkoměsto Vazebné – vztah podřadnosti se slovesnou vazbou málo + mluvit =>málomluvný Predikační – vztah přisuzovací hromy + bijí => hromobití Hybridní složeniny – část je českého původu, druhá cizího elektro + léčba => elektroléčba

7 Kontrolní otázky 1. Utvořte přídavná jména skládáním: z Českých Budějovic, z Malé Strany, Morava a Slezsko, Dvůr Králové, Černé moře, sv. Víta, Zelená Hora, jižní Čechy. 2. Odlište slova složená a odvozená: prales, lesostep, lesnatý, lesopark, lesíček, zalesněný. 3. Jak se nazývají složeniny typu: fotoaparát, elektroléčba, autoškola. 4. Z nabízených slov utvořte slova složená a přidejte vhodné jméno: schopný práce, běžet rovně, dvojí hlas, vlastní rukou, sladká voda, měřit teplotu, dát směr. 5. Vysvětlete, co jsou složeniny vlastní a nevlastní?

8 Správné řešení 1. českobudějovický, malostranský, moravskoslezský, královédvorský, černomořský, svatovítský, zelenohorský, jihočeský 2. slova složená: lesostep, lesopark slova odvozená: prales, lesnatý, lesíček, zalesněný 3. hybridní složeniny – jedna část slova je českého původu, druhá část cizího původu 4. práceschopný dělník, rovnoběžné přímky, dvojhlasý zpěv, vlastnoruční podpis, sladkovodní ryba, fyzikální teploměr, směrodatný údaj

9 Správné řešení 5. Složeniny nevlastní (spřežky) vznikají přímým spojením slov, která mohou stát samostatně. Složeniny vlastní nemůžeme rozdělit, nejsou samostatnými slovy.

10 Použité zdroje SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 224 s. V kostce (Fragment). ISBN MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 264 s. ISBN MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. Maturita. ISBN HLAVSA, Zdeněk. Český jazyk pro I.-IV. ročník středních škol: (mluvnická a stylistická část). 3. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1997, 279 s. ISBN Slovník českých synonym a antonym. 1. vyd. Brno: Lingea, 2007, 573 s. ISBN BARTÁK, Matěj et al. Nový slovník cizích slov pro 21. století. 1. vyd. Praha: Plot, 2008, 367 s. ISBN FILIPEC, Josef et al. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 4. vyd. Praha: Academia, 2005, 647 s. ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google