Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Eva Plačková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast: Větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska, stavba a tvorba komunikátu Téma: Souvětí podřadné II Ročník: 3. Datum vytvoření: Říjen 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CJL Anotace: Stavba souvětí podřadného, druhy věty vedlejší příslovečné, spojovací prostředky a způsob realizace v textu. Digitální učební materiál je určen pro žáky technických oborů. Výuka náročného tématu Syntax se stává názornější a přehlednější. Využití všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich aktivitu. Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Metodický pokyn: Materiál je určen pro výklad a procvičování, nevyžaduje použití žádných pomůcek. Prezentace primárně slouží pro výklad a ověřování znalostí v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k opakování ke společné části maturitní zkoušky, případně k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem. Kontrolní otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 SOUVĚTÍ PODŘADNÉ II (VV příslovečná)

3 Vedlejší věta příslovečná
vyjadřuje příslovečné určení rozvíjející přísudek věty řídící podle okolností a vztahů rozeznáváme druhy příslovečných vět místní: vyjadřuje místní určení, uvozena spojkami nebo vztažnými příslovci (kde, kam, odkud, kudy) Vraťte se tam, odkud jste přišli. Kde se ukáže, způsobí paniku. Honza šel, kam ho nohy nesly.

4 Vedlejší věta příslovečná
časová: vyjadřuje časové určení nebo omezení týkající se obsahu věty řídící, uvozena spojovacími výrazy když (současnost, předčasnost), až (následnost), jakmile, jen, jak sotva, sotvaže (okamžitost), zatímco (souběžnost), dříve, dříve než (následnost), kdykoli (opakování okolností) Když odešli, začalo pršet. Jednali tak dlouho, až se domluvili. Odešli, jakmile se domluvili. Zatímco jsi spal, uvařila jsem oběd. Usvědčil zločince dřív, než mohl uprchnout. Kdykoli byl nemocný, nic nejedl.

5 Vedlejší věta příslovečná
způsobová: vyjadřuje příslovečné určení prostého způsobu: Splnil svůj úkol, jak nejlépe uměl. míry: Pijte, co hrdlo ráčí. prostředku: Přístroj se zapne tak, že se zmáčkne zelené tlačítko. přirovnávací: Čím lépe se vyspíš, tím více můžeš pracovat. Jak si kdo ustele, tak si lehne. účinku: Měli tolik úkolů, že je nestihli udělat. omezovací: Nikdo to už nedokáže, ledaže by se stal zázrak.

6 Vedlejší věta příslovečná
příčinná (důvodová): vyjadřuje příčinu (důvod) věty řídící, bývá uvozena spojkami protože, že, poněvadž, jelikož, ježto Jsi hodný, že jsi přišel. Nešel domů, protože se bál. Poněvadž jsi se přihlásil sám, dáme ti přednost.

7 Vedlejší věta příslovečná
účelová: vyjadřuje účel vzhledem k obsahu věty řídící, tedy okolnost, ke které směřuje naše jednání, bývá připojena spojkou aby, sloveso je ve způsobu podmiňovacím Udělám všechno, abych letos odmaturoval. Abychom nepřišli pozdě, nařídili jsme si hodinky.

8 Vedlejší věta příslovečná
podmínková: vyjadřuje podmínku, za které může nastat děj věty řídící, bývá uvozena spojkami kdyby (následuje sloveso v podmiňovacím způsobu), jestliže, -li (hovorové jestli), když Kdyby teď odešel, nemohl by se s ním smířit. Bude rád, pomůžeš-li mu. Kdybych to udělal, cítil bych se lépe. Jestliže splníte tento úkol, zvítězíte.

9 Vedlejší věta příslovečná
přípustková: vyjadřuje přípustku, tedy okolnost, která je v rozporu s obsahem věty řídící, připojuje se spojkami a spojovacími výrazy ačkoli(v), třebaže, přestože, i kdyby, i když, ač, jakkoli, byť Jsi krásná, i když se mračíš. Přestože nefoukal vítr, šli pouštět draky. Třebaže nebyl zdráv, rozhodl se odjet.

10 Procvičování Určete druhy vedlejších vět příslovečných: Volám ti, protože tě mám rád. Mluv tak, abych ti rozuměl. Čím víc se snažila, tím víc měla úspěchů. I když tam došel, nenašel ho. Odstěhovali se, aby byli blíž rodičům. Když budeme spolupracovat, půjde nám to rychleji. Měl tak zmrzlé ruce, že ani necítil bolest. Celou dobu studia strávil tam, kde navštěvoval i základní školu. Plakal, kdykoli ji uviděl. Třebaže splnil zadání, nevyhrál. Navštívil nás, protože šel naší ulicí. Kam se podíváš, tam je nepořádek. Jakmile uklidila byt, odešla.

11 Správné řešení příčinná, způsobová, způsobová přirovnávací, přípustková, účelová, podmínková, způsobová účinková, místní, časová, přípustková, příčinná, místní, časová

12 Použité zdroje MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. Maturita. ISBN SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 224 s. V kostce (Fragment). ISBN MUŽÍKOVÁ, Olga. Odmaturuj! z českého jazyka. Vyd. 1. Brno: Didaktis, ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google