Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Eva Plačková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast: Větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska, stavba a tvorba komunikátu Téma: Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá, polopřímá Ročník: 3. Datum vytvoření: Říjen 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CJL Anotace: Rozlišení a značení řeči přímé, nepřímé, nevlastní přímé a polopřímé v textu, jejich realizace a využití. Digitální učební materiál je určen pro žáky technických oborů. Výuka náročného tématu Syntax se stává názornější a přehlednější. Využití všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich aktivitu. Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Metodický pokyn: Materiál je určen pro výklad a procvičování, nevyžaduje použití žádných pomůcek. Prezentace primárně slouží pro výklad a ověřování znalostí v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k opakování ke společné části maturitní zkoušky, případně k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem. Kontrolní otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 ŘEČ PŘÍMÁ, NEPŘÍMÁ, NEVLASTNÍ PŘÍMÁ, POLOPŘÍMÁ

3 Řeč přímá záznam výpovědi tak, jak byla pronesena
v písmu oddělena graficky uvozovkami a velkým počátečním písmenem věta uvozovací informuje o situaci, při které se výpověď uskutečnila, o postoji mluvčího věta uvozovací a přímá řeč netvoří souvětí, jsou spojeny beze spojek věta uvozovací přímá řeč Petr mi řekl: „Pojď zítra se mnou do kina.“

4 Řeč přímá – postavení věty uvozovací
před přímou řečí Petr řekl: „Pojď se mnou zítra do kina.“ Petr se zeptal: „Půjdeš se mnou zítra do kina?“ Petr se rozkřikl: „Do kina se mnou zítra půjdeš!“ za přímou řečí „Pojď se mnou zítra do kina,“ řekl Petr. „Půjdeš se mnou zítra do kina?“ zeptal se Petr. „Do kina se mnou zítra půjdeš!“ rozkřikl se Petr.

5 Řeč přímá – postavení věty uvozovací
věta uvozovací vložená do přímé řeči „Pojď se mnou,“ řekl Petr, „zítra do kina.“ více vět v řeči přímé „Pojď se mnou zítra do kina. Ten film se ti bude líbit,“ řekl Petr. „Pojď se mnou zítra do kina,“ řekl Petr. „Ten film se ti bude líbit.“

6 Řeč nepřímá reprodukce výpovědi jiným mluvčím
mění se slovesné kategorie (osoba, čas, způsob) vyjádřena vedlejší větou předmětnou, která je formálně závislá na přísudku věty uvozovací Petr řekl, že s ním zítra půjdu do kina. Petr navrhl, ať s ním zítra jdu do kina. Petr se mě zeptal, zda s ním zítra půjdu do kina.

7 Nevlastní přímá řeč podává projev tak, jak byl pronesen, není však označena uvozovkami mluvnicky je shodná s přímou řečí (slovesné kategorie) obsahově je projevem postavy, ale formálně reprodukovaným vypravěčem splývá s pásmem vypravěče Petr mi řekl pojď se mnou, ale nevěděl jistě, jestli v kině hrají ten film. Petr se ptal sám sebe, mám jít do kina, když nevím, co hrají?

8 Polopřímá řeč řeč postav, která se formálně stává součástí řeči autorské není označena uvozovkami používá se pouze 3. osoby slovesné Petr se díval na hodinky a mračil se, přece to do toho kina musí stihnout. Chce ten film vidět! „Půjdeš se mnou do kina?“ Ne, nechce ji nutit, ale film by se jí určitě líbil.

9 Pojmy související se záznamem výpovědi v umělecké literatuře
dialog: střídá přímou řeč dvou či více osob replika: odpověď účastníka dialogu navazující na předchozí projev partnera v dialogu, píše se na nový řádek, může se označit pomlčkou pásmo vypravěče: řeč autorská, monolog, forma nepřímé řeči ve 3. osobě (er – forma), případně v 1. osobě (ich – forma) pásmo postav: řeč postav, dialog, monolog, či vnitřní monolog, využívá řeči přímé, polopřímé, nevlastní přímé vnitřní monolog: neoznačuje se uvozovkami, zachycuje myšlenky postavy v určitém okamžiku, nepronesená promluva

10 Procvičování Změňte řeč nepřímou na řeč přímou:
Všichni se ptali, kolik stojí vstupenka na ples. Moderátor oznámil, že program plesu bude zahájen předtančením. Petr namítl, že nemá hotové úkoly a do kina jít nemůže. Navrhli mu, ať jede s nimi, že se nemá proč bát. Pavel se divil, že s ním nechce jet autem domů.

11 Procvičování Doplňte interpunkci:
Umyj nádobí a jdi spát řekla večer matka. Nebojím se nikoho odpověděl a tebe už vůbec ne. Pršelo. Nikam se mi nechtělo, proto jsem nepřišla lhala mi klidně do očí. Řekl mi Ať už se to neopakuje, nechci tě tu vidět! Hlupáku smála se. Nikdo ti neuvěří.

12 Správné řešení 1. Všichni se ptali: „Kolik stojí vstupenka na ples?“ Moderátor oznámil: „Program plesu bude zahájen předtančením.“ Petr namítl: „Nemám hotové úkoly, do kina jít nemůžu.“ Navrhli mu: „Pojeďte s námi, nemáte se proč bát.“ Pavel se divil: „Ty se mnou nechceš jet autem domů?“

13 Správné řešení 2. „Umyj nádobí a jdi spát,“ řekla večer matka.
„Nebojím se nikoho,“ odpověděl, „a tebe už vůbec ne.“ „Pršelo. Nikam se mi nechtělo, proto jsem nepřišla,“ lhala mi klidně do očí. Zakřičel: „Ať už se to neopakuje, nechci tě tu vidět!“ „Hlupáku,“ smála se. „Nikdo ti neuvěří.“

14 Použité zdroje MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. Maturita. ISBN SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 224 s. V kostce (Fragment). ISBN MUŽÍKOVÁ, Olga. Odmaturuj! z českého jazyka. Vyd. 1. Brno: Didaktis, ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google