Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Eva Plačková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast: Větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska, stavba a tvorba komunikátu Téma: Soudržnost (koherence) textu Ročník: 1. – 4. Datum vytvoření: Říjen 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CJL Anotace: Prostředky textové soudržnosti, druhy konektorů a kontaktových prostředků, jejich realizace a využití v textu. Digitální učební materiál je určen pro žáky technických oborů. Výuka náročného tématu Syntax se stává názornější a přehlednější. Využití všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich aktivitu. Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Metodický pokyn: Materiál je určen pro výklad a procvičování, nevyžaduje použití žádných pomůcek. Prezentace primárně slouží pro výklad a ověřování znalostí v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k opakování ke společné části maturitní zkoušky, případně k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem. Kontrolní otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 SOUDRŽNOST (KOHERENCE) TEXTU
(Konektory a kontaktové prostředky)

3 Konektory text je celek spjatý tématem i formálně (jazykovými prostředky), ve kterém na sebe větné i nevětné výpovědi navazují jazykové prostředky této návaznosti umožňují a zajišťují soudržnost (koherenci) textu, nazýváme je konektory a kontaktové prostředky konektory navazovací: zapojují větu do kontextu To přece nemůžeš udělat. A stejně to udělám. konektory usouvztažňovací: odkazují na situaci nebo text Teď bydlím v Brně, sem jsem se přistěhoval z Prahy, předtím jsem bydlel v Ostravě, tam mám rodiče.

4 Konektory zvýrazňovací: vyjadřují časové vztahy mimotextové a vztahy k okamžiku promluvy časové orientátory např.: zatímco, potom, pak, nato, tehdy, teď místní (prostorové) orientátory např.: tam, tady, sem, zde, jinde

5 Lexikální konektory synonyma
Maminka i tatínek brzy přijdou. Oba zůstali déle v práci. opakování pojmenování z předchozí věty Oni zítra půjdou do školy. Půjde s nimi i Pavel. užití odkazovacích a ztotožňovacích výrazů (příslovce, částice) Moji synové, tedy Pavel a Roman, se s námi sejdou doma a tam na ně počkáme. užití nadřazených pojmenování Naše lesy obývají myši, veverky a zajíci. Tito savci…

6 Gramatické konektory syntaktické prostředky, které vyjadřují soulad, nesoulad, čas atd. - spojky když, však, jakmile, ale, ani, a, i aj. koncovky slovesného přísudku při nevyjádřeném podmětu Syn odjel už včera. Těšil se na cestu. mluvnické kategorie sloves – čas, vid: slouží k vyjádření časové návaznosti a posloupnosti děje Dlouho přemýšlel, kam noviny odložil. Konečně je přece jen objevil v kuchyni.

7 Kontaktové prostředky
vzbuzují a udržují pozornost adresáta, případně ukončují kontakt oslovení: v úvodu, v průběhu i v závěru projevu, cílem je získat pozornost Vážené dámy a pánové… Vážení posluchači, příště… vybízecí obraty: v mluvené řeči často nadbytečné (že, že ano, viď) Povšimněme si této souvislosti…

8 Komentáře a konektory odkazující přímo k textu
komentáře: vsuvky, projevují postoj a názor autora (bohužel), často výrazy opravující a zpřesňující (lépe řečeno, respektive) konektory odkazující přímo k textu: způsoby navazování textu anaforické: zpět do textu Vraťme se k naší otázce… Jak už bylo řečeno… Zamysleme se opakovaně nad… kataforické: dopředu do textu V dnešní přednášce se zamyslíme nad… Mým cílem je sdělit posluchačům…

9 Komentáře a konektory odkazující přímo k textu
exoforické: odkazují mimo text v návaznosti na konkrétní situaci Již tak dlouho diskutované téma… Tamhle je ta ulice…

10 Procvičování Vytvořte text na libovolné téma (minimální délka 10 vět), navažte na každou výpověď další větou použitím různých typů konektorů, konektory v textu vyznačte: např.: Letošní prázdniny strávíme v Itálii. Tato evropská země vyniká množstvím historických kulturních památek. Z nich je pro nás…

11 Použité zdroje MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. Maturita. ISBN SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 224 s. V kostce (Fragment). ISBN MUŽÍKOVÁ, Olga. Odmaturuj! z českého jazyka. Vyd. 1. Brno: Didaktis, ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google