Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

vedoucí odštěpného závodu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "vedoucí odštěpného závodu"— Transkript prezentace:

1 vedoucí odštěpného závodu
Jednání podnikatele § 13 až 16 obch. zák. I. Přímé jednání Fyzická osoba – sama, osobně Právnická osoba – statutárním orgánem II. Zastoupení smluvní zákonné Statutární orgán – úprava v OZ, § 20, jedná ve všech věcech právnické osoby, jeho jednatelská působnost je neomezená a neomezitelná, nejde o zastoupení, ve smlouvách by neměla být formulace „statutární zástupce“ Rozdíl omezení jednatelské působnosti a způsobu jednání jménem společnosti, § 13/5 omezení, která vyplývají z vnitřních dokumentů nebo rozhodnutí nejsou účinná navenek Výklad § 13 odst. 4 ObchZ: působnost svěřená zákonem – likvidátor a statutární orgán v likvidaci Zastoupení:zákonné – založeno zákonem bez ohledu na vůli stran, u smluvního nutno odlišovat smlouvu o zastoupení = vztah zástupce a zastoupeného (může např. vyplývat z mandátní smlouvy) a plnou moc, která je výrazem tohoto zastoupení ve vztahu ke III. osobám prokura § 14 vedoucí odštěpného závodu § 13 odst. 3 na základě plné moci podle obč. zák. osoba pověřená podle § 15 obch. zák.

2 Statutární orgány obchodních společností a družstva
veřejná obchodní společnost všichni společníci komanditní společnost všichni komplementáři společnost s ručením omezeným jednatel nebo více jednatelů Vos: společenská smlouva – pouze někteří nebo jeden společník, pokud více, je oprávněn jednat každý z nich ve všech věcech samostatně, ale společenská smlouva může stanovit jiný způsob jednání navenek Ks: obdobné řešení pro komplementáře, komanditisté mohou jednat jen se zmocněním, pokud jednají bez zmocnění, ručí za závazky z takto uzavřených smluv neomezeně jako komplementáři Sro: statutárním orgánem může být i třetí osoba, pokud více jednatelů, tvoří kolektivní statutární orgán, způsob jednání: podle společenské smlouvy, podpůrné řešení v zákoně: každý samostatně ve všech věcech As: kolektivní orgán, způsob jednání určují stanovy, podpůrně v zákoně: každý člen představenstva ve všech věcech samostatně Družstvo: představenstvo je kolektivní orgán, pouze členové družstva, způsob jednání určují stanovy, podpůrné řešení v zákoně: předseda nebo místopředseda, kogentně: pro úkony, pro něž předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva, malá družstva – předseda, popř. další člen pověřený členskou schůzí družstva s členstvím výhradně právnických osob a méně než pět členů – statutární orgán určují stanovy akciová společnost představenstvo družstvo představenstvo

3 Zákonné zastoupení podnikatele
Vedoucí odštěpného závodu § 13 odst. 3 Osoba pověřená podle § 15 obch. zák. pověřena určitou činností při provozování podniku je zapsán do obchodního rejstříku koná ve všech věcech odštěpného závodu koná ve všech věcech, které Vedoucí odštěpného závodu: je zapsán v OR, nepotřebuje plnou moc, platí rejstříkové fikce, jeho jednatelská působnost je omezena na věci, které se týkají odštěpného závodu, zavazuje ale podnikatele, je proto nutno např. při uplatňování nároků ze smluv, které uzavřel vedoucí odštěpného závodu, žalovat podnikatele Činnost osoby pověřené podle § 15 se musí týkat provozu podniku, nikoli např. vnitřních vztahů v právnické osobě, rozsah jednatelské působnosti zahrnuje všechny záležitosti, na něž pověření dopadá, kriteriem překročení rozsahu jednatelské působnosti je obvyklost. Pokud dojde k vykročení z vymezeného rámce, je chráněna dobrá víra třetích osob a podnikatel je jednáním svého zástupce vázán, jestliže třetí osoba nevěděla a vzhledem ke všem okolnostem nemohla vědět o překročení. Toto zmocnění smrtí podnikatele nezaniká, ale zmocněnec může činit jen úkony v rámci obvyklého hospodaření. Výkladové problémy: nezanikalo ani když to zákon výslovně nestanovil (nejde o plnou moc), není jasný vztah obvyklých úkonů a úkonů v rámci obvyklého hospodaření, s tím souvisí i otázka, kdy je nutný souhlas dědiců a svolení soudu. zavazuje podnikatele jsou s danou činností obvykle spojeny

4 Rozsah jednatelské působnosti
Prokura § 14 obch. zák. Rozsah jednatelské působnosti všechny právní úkony, k nimž dochází při provozu podniku není zahrnuto oprávnění zcizovat a zatěžovat nemovitosti Vznik prokury zápisem do obchodního rejstříku Zánik prokury Rozšířená prokura – včetně zcizování a zatěžování nemovitostí, Prokuru je možno omezit vnitřními pokyny – nemá účinnost vůči třetím osobám Společná prokura: více prokuristů – zákon nabízí varianty způsobu jednání: samostatně, společně, alespoň dva, nutno zapsat do rejstříku, Poslední odstavec problematický – souhlasy jsou podmínkou platnosti jednání, musí být dány předem. Zánik prokury – rejstříkový zápis má význam jen deklaratorní Vazba na OZ – překročení jednatelské působnosti u smluvního zástupce se zde neuplatní (problematické judikáty) odvolání podnikatelem výpověď prokuristou smrt prokuristy dohoda podnikatele a prokuristy

5 Smluvní zastoupení podnikatele na základě plné moci
§ 31 a násl. obč. zák. Rozsah jednatelského oprávnění uveden v plné moci písemná plná moc: pokud je třeba, aby právní úkon byl učiněn písemné formě nebo netýká-li se jen určitého právního úkonu Forma plné moci Překročení jednatelského oprávnění zmocnitel vázán, pokud jednání schválil neoznámí-li zmocnitel svůj nesouhlas osobě, s níž zmocněnec jednal, svůj nesouhlas s jednáním bez zbytečného odkladu, platí, že jednání schválil Zánik plné moci odvolání zmocnitelem provedením úkonu, na který byla omezena výpověď zmocněncem smrt zmocněnce


Stáhnout ppt "vedoucí odštěpného závodu"

Podobné prezentace


Reklamy Google