Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 VOS je společnost alespoň dvou osob  Týto osoby se účastní - na podnikání, - správě majetku a - ručení za dluhy  Společníci ručí za dluhy VOS společně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " VOS je společnost alespoň dvou osob  Týto osoby se účastní - na podnikání, - správě majetku a - ručení za dluhy  Společníci ručí za dluhy VOS společně."— Transkript prezentace:

1

2  VOS je společnost alespoň dvou osob  Týto osoby se účastní - na podnikání, - správě majetku a - ručení za dluhy  Společníci ručí za dluhy VOS společně a nerozdílně

3  Společníkem je  FO nebo  PO  PO – pověří zmocněnce (FO), který vykonáva společnícka práva a povinnosti

4  Společníkem není osoba  - za poslední 3 roky byl vyhlášen konkurz  - konkurz byl zamítnut pro nedostatek majetku  - konkurz byl zrušen pro nedostatek majetku  Nikdy se společníkem nestane - při porušení zákazu společnost vznikne ale osoba není společníkem

5  v.o.s.  veř. obch. spol.  a spol. (když firma obsahuje jméno alespoň jednoho ze společníků)

6  Klamavý dojem – Když se společnost zabýva jinou činností, než jakou má podle společenské smlouvy zapsanou v OR

7  Upravuje spoločenská smlouva  Dojednané práva a povinnosti – nesmí porušovat kogentní ustanovení nebo porušovat dobrý mravy, veřejný pořádek nebo právo na ochranu osobnosti

8  § 123/1 NOZ Zakladatelské právní jednání – název, sídlo, předmět činnosti, statutární orgán, první členové  § 98 ZOK – specifické požadavky pro VOS  Firma, předmět podnikání, určení společníků, sídlo, statutární orgán

9  Jen dohodou všech společníků  1 společník – 1 hlas

10  Jen SZ  Dojednaná vkladová povinnost se musí splnit  Splnění v ujednané lhůtě, ujednaným způsobem a ve stanoveném rozsahu  Jinak - v penězích bez zbytečného odkladu po vzniku své účasti ve VOS

11  Úrok z prodlení  Vyloučení ze společnosti – když nesplní v dodatočné lhůtě

12  VOS – všichni společníci  SZ může stanovit jiný způsob rozhodování  Statutární orgán – všichni společnící nebo určený společník (musí být v souladu s § 46 ZOK)  Právo kontroly § 107 ZOK

13  § 108 ZOK  Proti společníkovi, který společnosti způsobil ujmu  Aktiv. Legit. – jiný společník  Soud rozhodne o vypořádaní ujmy

14  Zákon: zákaz podnikání v stejném předmětu podnikání, zákaz zprostředkování, zákaz souběhu funkcí  SZ: jinak

15  § 111  Po zániku účasti ručí společník jen za dluhy, které vznikli před zánikem jeho účasti

16  Výpověď společníka  Zrušením  Smrtí společníka  Zánikem společníka PO  Konkurz  Exekuce  Jiné


Stáhnout ppt " VOS je společnost alespoň dvou osob  Týto osoby se účastní - na podnikání, - správě majetku a - ručení za dluhy  Společníci ručí za dluhy VOS společně."

Podobné prezentace


Reklamy Google