Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JEDNÁNÍ (ZA) PODNIKATELE Iva Janíčková Výjezdní seminář z obchodního práva, ak. rok 2011/12.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JEDNÁNÍ (ZA) PODNIKATELE Iva Janíčková Výjezdní seminář z obchodního práva, ak. rok 2011/12."— Transkript prezentace:

1 JEDNÁNÍ (ZA) PODNIKATELE Iva Janíčková Výjezdní seminář z obchodního práva, ak. rok 2011/12

2 Z MĚNA KONCEPCE JEDNÁNÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU Jednání statutárním orgánem nově jednáním nepřímým, tzn. statutární orgán bude napříště jednat pouze jako zástupce Zbytkové vymezení působnosti statutárního orgánu (§ 163 NOZ) Rozlišení statutárního orgánu a člena statutárního orgánu Člen statutárního orgánu může zastupovat právnickou osobu ve všech záležitostech (§ 164 odst. 1) Výlučnou působnost člena orgánu, tedy způsob a rozsah, v jakém členové rozhodují a nahrazují její vůli, pak určí zákon nebo zakladatelské právní jednání (§ 151 NOZ)

3 O MEZENÍ JEDNATELSKÉHO OPRÁVNĚNÍ, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A PLNÁ MOC Monokratickým statutárním orgánem je: Každý společník osobní společnosti Každý jednatel společnosti s ručením omezeným (dispozitivně) Kolektivním statutárním orgánem je představenstvo akciové společnosti NOZ umožňuje zplnomocnění člena statutárního orgánu jiným členem ke konkrétnímu jednání na základě speciální plné moci (§ 164 odst. 2)

4 N EDODRŽENÍ ZPŮSOBU JEDNÁNÍ NS posuzováno jako absolutně neplatný právní úkon pro nedostatečně projevenou vůli Právní jednání je pro nedostatek vůle považováno za zdánlivé a nepřihlíží se k němu (§§ 499 a 500)

5 S EZNATELNOST OPRÁVNĚNÍ K JEDNÁNÍ Stanoven požadavek, aby ten, kdo právnickou osobu zastupuje, dal najevo, co ho k tomu opravňuje Nedošlo ke specifikaci toho, jak by mělo takové pověření vypadat

6 S OUBĚH FUNKCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU A ZÁKONNÉHO ZASTOUPENÍ V praxi uzavírání smluv na výkon funkce statutárního orgánu Dle NS neplatné v rozsahu, v rámci něhož se náplň pracovní činnosti kryla s obchodním vedením Souběh jako takový vyloučen není, avšak výslovná úprava chybí Současný § 66d ObchZ nepřevzat Ochrana dobré víry třetích osob x ochrana zájmů společnosti

7 P ROKURA Prokura pro jednotlivou pobočku nebo závod Účinnost prokury již jejím udělením Není stanoven způsob jednání prokuristů pro případ, že by jich bylo více Výslovný zákaz přenesení prokury na jinou osobu

8 DĚKUJI ZA POZORNOST.


Stáhnout ppt "JEDNÁNÍ (ZA) PODNIKATELE Iva Janíčková Výjezdní seminář z obchodního práva, ak. rok 2011/12."

Podobné prezentace


Reklamy Google