Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona:III/2 Sada:VY_32_INOVACE_PEK.2.20 Právní písemnosti Vytvořeno:02. 04. 2013 Ověřeno: 11. 04. 2013Třída:NS 2

2 Právní písemnosti Vzdělávací oblast:Odborné předměty Předmět:Písemná a elektronická komunikace Ročník:2. Autor:Ing. Petra Litošová Časový rozsah:1 vyučovací hodina Pomůcky:notebook, projektor Klíčová slova:plná moc, prokura, odvolání, rozhodnutí, dlužní úpis, uznání dluhu, potvrzenka Anotace: Materiál je určen k seznámení s jednoduchými právními písemnostmi. Tato prezentace se podrobněji věnuje plné moci, odvolání, rozhodnutí, dlužnímu úpisu, uznání dluhu a potvrzence.

3  jedná se o jednoduché písemnosti právního charakteru  např. plná moc, dlužní úpis, potvrzenka …  důležité písemné vyhotovení => zajišťuje závaznost a průkaznost  formát papíru A4, případně formát A5 na šířku  někdy předtištěný formulář

4  písemný projev fyzické nebo právnické osoby  dává se zastupovat v určitém jednání či právním úkonu  zmocnitel – zastoupený: ten, kdo dává plnou moc  zmocněnec – zástupce: ten, komu je plná moc udělena  oba se uvádějí plným jménem, osobními údaji a číslem OP

5  osobní plná moc: občan se nechává zastupovat jinou osobou k jednorázovému úkonu (např. převzetí mzdy …)  zmocnění procesní: zmocnitel potvrzuje, že zástupce je zmocněn jednat za něho jeho jménem u soudu  podnikové pověření: plná moc související s provozováním podniku, firmy

6  obchodní plná moc  opravňuje zmocněnce – prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc  uděluje se fyzické osobě  může být udělena i více osobám  zapisuje se do obchodního rejstříku

7

8  druh opravného prostředku  žádost o přezkoumání rozhodnutí a jejich opravu, pokud jsou v rozporu se zákonem, a to před nabytím právní moci  podobná úprava jako žádost

9  výrok určitého orgánu, kterým se zakládá, mění, ruší nebo zjišťuje určitý společenský stav  rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníků

10  při půjčce větší částky peněz nebo při zapůjčení cenné věci  potvrzuje existenci závazku, stanoví jeho výši a podmínky splácení  dlužná částka se vyjadřuje číslicemi i slovy  dále obsahuje jméno a adresu věřitele, dokdy dlužník dluh vrátí, data a výše splátek a úroku, místo, datum, vlastnoruční podpis dlužníka

11  forma zajištění závazku  v písemném projevu dlužníka musí být určen jeho důvod a rozsah  uznat lze i dluh promlčený => dlužník musí o promlčení vědět

12

13  slouží k ověření přijetí peněžní částky či jiné věci nebo splnění závazku dlužníka  potvrzení i částečného plnění, jednotlivé splátky  většinou se používá samopropisovací formulář stvrzenky

14

15 1.Co je plná moc?  písemný projev fyzické nebo právnické osoby, dává se zastupovat v určitém jednání či právním úkonu 2.Kdy se používá dlužní úpis?  při půjčce větší částky peněz nebo při zapůjčení cenné věci

16 Sepište plnou moc, kde zplnomocníte blízkou osobu k převzetí zásilky na poště.

17 Použité zdroje FLEISCHMANNOVÁ, Emílie a spol. Písemná a elektronická komunikace pro střední školy a veřejnost – 2. díl. 1. vyd. Praha: nakladatelství FORTUNA, 2005, ISBN 80-7168-924-6. Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google