Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sdružení obcí Jablunkovska Jablunkov; 26. června 2015 Připravenost na nové plánovací období.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sdružení obcí Jablunkovska Jablunkov; 26. června 2015 Připravenost na nové plánovací období."— Transkript prezentace:

1 Sdružení obcí Jablunkovska Jablunkov; 26. června 2015 Připravenost na nové plánovací období

2 Cíle Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovska

3 Finanční alokace k přerozdělení  Integrovaný regionální operační program – 46 975 000 Kč  Program rozvoje venkova – 15 162 000 Kč  Celkem k přerozdělení - 62 137 000 Kč

4 Integrovaný regionální operační program ( celková alokace 46 975 000 Kč) Podporovaná oblastAlokace Rozvoj udržitelných forem dopravy35 % Podpora rozvoje sociální infrastruktury a služeb včetně sociálního bydlení 30 % Rozvoj sociálního podnikání29 % Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání a celoživotní učení5 % Efektivní veřejná správa1 %

5 Integrovaný regionální operační program  Pořízení pozemků a budov  Výstavba, rekonstrukce budov  Výstavba, rekonstrukce chodníků a cyklostezek  Nákup vybavení, strojů, techniky  Nelze hradit provoz, platy apod.

6 Program rozvoje venkova ( celková alokace 15 162 000 Kč) Podporovaná oblastAlokace Podpora drobných zemědělců a podnikatelů16 % Podpora komplexních projektů34 % Podpora technologií a zemědělské techniky16 % Ochrana lesních porostů – mimoprodukční investice do lesů 34 %

7 Program rozvoje venkova  Pořízení pozemků a budov  Pořízení zemědělské a lesnické techniky  Pořízení vybavení dílen  Organizování trhů a informačních akcí

8 Časový harmonogram: Rok20152016 Měsíc910111212345 Předložení a schválení strategie Jablunkovska Žádost MAS o peníze k přerozdělení Příjem žádosti o podporu konečných příjemců podpory

9 Příjem a hodnocení žádosti o podporu:  Vyhlášení výzvy k předkládání žádosti – 2 x ročně  Posouzení, hodnocení a výběr předložených projektů  Schválení seznamu vybraných projektů Ministerstvem pro místní rozvoj  Podpis smlouvy o poskytnutí podpory s konečným příjemcem dotace

10 Rozvoj udržitelných forem dopravy (alokace 35 % -16,4 mil. Kč) Možné aktivity:  Komplexní projekty cyklotras ve spojení s bezpečnostními prvky, doprovodnou zelení  Infrastruktura pro návaznost veřejné a osobní dopravy (park&ride, záchytná parkoviště, apod.)  Projekty zaměřené na bezpečnost na komunikacích (bezpečné přechody, osvětlení, bezpečnostní prvky na komunikacích)  Uzpůsobení komunikací pro osoby tělesně postižené  Doplnění chybějících úseků cyklostezek a cyklotras

11 Podpora rozvoje sociální infrastruktury a služeb včetně sociálního bydlení (alokace 30 % - 14,1 mil. Kč) Možné aktivity:  Zřizování center komunitní péče a integračních center (např. integrační kavárny)  Projekty zaměřené na rekonstrukci a modernizaci vybavení pro rozvoj sociálních služeb  Projekty doplňující síť sociálních služeb (např. integrační centra pro terénní služby)  Projekty řešící doplňkové úpravy venkovních prostor  Startovací byty pro mladé, sociální a nízkoprahové bydlení s doplňujícími sociálními službami, chráněná bydlení, včetně doprovodných venkovních úprav

12 Rozvoj sociálního podnikání (alokace 29 % - 13,6 mil. Kč) Možné aktivity:  Výstavba, rekonstrukce budov pro sociální podniky  Pořízení vybavení a strojů nezbytných pro vznik a rozvoj sociálních podniků  Doprovodné venkovní úpravy, apod.

13 Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání a celoživotní učení (alokace 5 % - 2,3 mil. Kč) Možné aktivity:  Projekty zaměřené na udržení husté školské sítě a zajištění adekvátní kapacity školských zařízení (předškolní zařízení)  Projekty zaměřené na zlepšení vybavenosti školských zařízení (odborné učebny, síťování, apod.)

14 Efektivní veřejná správa (alokace 1 % - 0,5 mil. Kč) Zaměřeno na celý správní obvod obce s rozšířenou působností Možné aktivity:  Projekty na přípravu územních plánů a změn ÚP  Projekty zpracování územních studii, regulačních plánů řešící veřejná prostranství, koridory, krajinu, atd.

15 Podpora drobných zemědělců a podnikatelů (alokace 16 % - 2,4 mil. Kč) Možné aktivity:  Projekty lokálních zemědělských výrobců na rozvoj zemědělské činnosti  Projekty malých a mikropodniků na pořízení vybavení pro rozšiřování své činnosti v různých oblastech podnikání  Projekty zaměřené na vznik a rozvoj zemědělských i nezemědělských podniků  Projekty spolupráce subjektů při tvorbě řetězců od prvovýrobců, přes zpracovatele k prodejcům  Projekty zacílené na zvyšování hodnoty lesů a konkurenceschopnosti lesnické produkce  Projekty spolupráce, vzdělavání ve venkovských oblastech  Regionální akce, trhy, apod.

16 Podpora komplexních projektů (34 % - 5,2 mil. Kč) Možné aktivity:  Projekty řešící vícero oblastí podpory – regionální dílny s prezentací tradic regionu - spojuje oblast podpory drobných podnikatelů, podpory vybavení dílen s možností využití podpory sociálním podnikům IROP

17 Podpora technologií a zemědělské techniky (16 % - 2,4 mil. Kč) Možné aktivity:  Pořízení zemědělské techniky  Pořízování technologií za účelem rozvoje zemědělské produkce  Nákup lesnické techniky

18 Ochrana lesních porostů – mimoprodukční investice do lesů (34 % - 5,1 mil. Kč) Možné aktivity:  Značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 metrů) a významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků  Zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků,  Informačních tabule, závory, zařízení k odkládání odpadků, mostky, lávky, zábradlí, stupně  Meliorační opatření, protierozní výsadba, apod.

19 Doplňující informace k žádostem o podporu:  Minimální výše celkových nákladů projektů – 50 tis. Kč  Maximální výše celkových nákladů projektů – 5 mil. Kč  Maximální dotace IROP – 95 %, vlastní vklad – 5 %  Maximální dotace PRV – 85 %, vlastní vklad – 15 % Pozn.: u opatření zaměřených na sociální podnikání a sociální bydlení je nutno počítat i s pravidlem de minimis

20 Děkujeme za pozornost Ing. Aneta Wojtas, Mgr. Petr Karlubík www.masjablunkovsko.cz Najdete nás v Bystřici, v budově OÚ


Stáhnout ppt "Sdružení obcí Jablunkovska Jablunkov; 26. června 2015 Připravenost na nové plánovací období."

Podobné prezentace


Reklamy Google