Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Naplňování krajských priorit za přispění evropských zdrojů z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko Prezentuje: Jaroslav Palas 29.10.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Naplňování krajských priorit za přispění evropských zdrojů z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko Prezentuje: Jaroslav Palas 29.10.2009."— Transkript prezentace:

1 Naplňování krajských priorit za přispění evropských zdrojů z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko Prezentuje: Jaroslav Palas 29.10.2009

2 Evropské peníze pro ČR 26,69 miliard eur ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti pro ČR v letech 2007-2013 26 operačních programů (dle témat a oblastí) Koordninace pod záštitou MMR Významná role Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Moravskoslezského kraje a dalších subjektů

3 Rozvoj Moravskoslezského kraje Prostředky v tematických operačních programech (doprava, životní prostředí, podnikání a inovace, vzdělávání, výzkum a vývoj) Prostředky na meziregionální spolupráci (např. ČR-Polsko, ČR- Slovensko) Dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko výhradně pro rozvoj kraje

4 Regionální operační program Moravskoslezsko 716 milionů eur + státní prostředky (celkem 20 miliard korun) výhradně pro rozvoj kraje a zvýšení jeho konkurenceschopnosti Nejvíce peněz na 1 obyvatele ve srovnání s ostatními regiony ČR

5 Výhody ROP Moravskoslezsko Dotace vystihují krajské priority, investuje se tam, kde je nejvíce potřeba Místní lidé a organizace mají k dotacím blíže, rozdělují se přímo v regionu Dokážeme reagovat na hospodářskou situaci a aktuální požadavky regionu (hospodářská krize a zrychlené čerpání, povodně)

6 Kam míří dotace z ROP Moravskoslezsko Investice z Regionálního operační program Moravskoslezsko směřují do dopravní infrastruktury a dostupnosti, krizového řízení, infrastruktury veřejných služeb, cestovního ruchu, vybavenosti měst a venkova Podpora investičních rozvojových projektů Příjemci jsou veřejné, neziskové i podnikatelské subjekty Cílem je rozvoj kraje a zvýšení jeho konkurenceschopnosti, zlepšení podmínek pro život místních obyvatel

7 ROP Moravskoslezsko a strategické projekty MSK Modernizace silniční infrastruktury Ukončené projekty: 28 rekonstruovaných úseků silnic II. a III. třídy Schválené projekty: výstavba jižního obchvatu Opavy

8 ROP Moravskoslezsko a strategické projekty MSK Rozvoj Letiště Leoše Janáčka v Ostravě Realizované projekty: Stroje a zařízení I. a HZS Odbavovací a pojezdové plochy K dispozici cca 2 miliardy korun z ROP Moravskoslezsko

9 ROP Moravskoslezsko a strategické projekty MSK Integrované bezpečnostní centrum a krizové řízení kraje Realizované projekty: výstavba IBC a Data pro život K dispozici celkem cca 640 milionů korun

10 ROP Moravskoslezsko a strategické projekty MSK Investice do infrastruktury veřejných služeb (vzdělávání, sociální služby, zdravotnictví) Realizované projekty: oborová centra praktické přípravy, chráněná bydlení K dispozici celkem cca 2 miliardy korun

11 ROP Moravskoslezsko a strategické projekty MSK Rozvoj cestovního ruchu a marketing regionu Integrované plány rozvoje území – investice do vybraných oblastí dle aktuálně schválené Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu Realizované projekty: Kraj mnoha barev a příležitostí II. a Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu v MSK II

12 Stav čerpání prostředků z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko dohromady přes 700 podaných žádostí o dotaci, z toho 200 v hodnocení 250 schválených projektů s finančním nárokem cca 5,6 miliardy korun 1,2 miliardy korun proplacených dotací

13 Čerpání prostředků z Regionálního operačního programu (MSK) Dotace na schválené projekty MSK: 2 300 260 872 Kč Proplacené dotace MSK: 748 833 739,97 Kč

14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Naplňování krajských priorit za přispění evropských zdrojů z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko Prezentuje: Jaroslav Palas 29.10.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google