Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do regionální politiky EU v ČR 2007-13 Eurocentrum Praha, 22.3.2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do regionální politiky EU v ČR 2007-13 Eurocentrum Praha, 22.3.2007."— Transkript prezentace:

1 Úvod do regionální politiky EU v ČR 2007-13 Eurocentrum Praha, 22.3.2007

2 Srovnání cílů regionální politiky EU

3 Finanční prostředky SF a FS pro ČR na období 2007-2013 Strukturální fondy: cca 516 mld. Kč Fond soudržnosti: cca 258 mld. Kč míra spolufinancování z fondů 85 % (nyní pouze 75 %) spolufinancování z národních zdrojů 15 %

4 Legislativní zajištění SF v letech 2007-13 –Obecné nařízení Rady (ES) pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti (č. 1083/2006) –Nařízení ERDF (č. 1080/2006) –Nařízení ESF (č. 1081/2006) –Nařízení Fondu soudržnosti (č. 1084/2006 –Nařízení zakládající Evropské seskupení pro územní spolupráci - EGTC (č. 1082/2006) Ke stažení na http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika-eu-2007- 2013/narizeni-2007-13http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika-eu-2007- 2013/narizeni-2007-13 –Prováděcí nařízení Komise č. 1828/2006 (Informování, propagace, finanční kontrola a finanční opravy) Ke stažení na http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika-eu-2007- 2013/provadeci-narizeni-ke-strukturalnim-fondum-a-fondu-soudrznostihttp://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika-eu-2007- 2013/provadeci-narizeni-ke-strukturalnim-fondum-a-fondu-soudrznosti

5 Programové dokumenty ČR Národní strategický referenční rámec –národní strategie realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti, určující dokument pro nastavení operačních programů –navrhuje členský stát při použití principu partnerství (struktura dána všeobecným nařízením a dalšími doporučeními EK) –vláda vzala na vědomí v květnu 2006, schválila dne 20.12.2006 –je vyjednáván s Evropskou komisí – v rámci technických kol jednání –oficiální předložení EK – 5. březen 2007 Operační programy –tématicky vymezené (tzv. sektorové programy) –regionálně vymezené (ROP) – v současné době všechny schváleny vládou ČR a oficiálně předloženy EK (březen 2007)

6 PRIORITY NSRR ČR 2007-2013 STRATEGICKÉ CÍLE NSRR ČR 2007-2013 Konkurenceschopná česká ekonomika Otevřená, flexibilní a soudržná společnost Atraktivní prostředí Vyvážený rozvoj území Vyvážený rozvoj regionů Rozvoj městských oblastí Rozvoj venkovských oblastí Region soudržnosti hl.m. Praha Evropská územní spolupráce Konkurenceschopn ý podnikatelský sektor Podpora kapacit V&V pro inovace Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a využití potenciálů kulturního bohatství Vzdělávání Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti Posilování sociální soudržnosti Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí Zlepšení dostupnosti dopravou Rozvoj informační společnosti Smart administration

7 Zaměření operačních programů Cíl Konvergence (ČR mimo hl. m. Praha) OP Doprava (MD)5 759,1 Infrastruktura OP Životní prostředí (MŽP)4 917,9 OP Podnikání a inovace (MPO)3 041,3 Podnikání OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT)2 070,7 OP Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV)1 837,4 Lidské zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT)1 828,7 7 x regionální OP (RR)4 659,0 Regionální intervence Integrovaný OP (MMR)1 553,0 OP Technická pomoc (MMR)263,0 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (Hl. m. Praha) OP Praha Konkurenceschopnost (Hl.m. Praha)264,0,1 OP Praha Adaptabilita (Hl.m. Praha)108,3 Cíl Evropská územní spolupráce (vybrané regiony ČR) 5 x OP Přeshraniční spolupráce + OP Meziregionální spolupráce + OP Nadnárodní spolupráce (MMR) 389

8 Řídicí orgán –Ministerstva, Regionální rady (Úřady RR), Hl.m. Praha Zprostředkující subjekt –Veřejný nebo soukromý subjekt (kompetence dle dohody s řídicím orgánem), partner pro žadatele Platební a certifikační orgán –MF (odbor Národního fondu): Metodika finančních toků –proplácení prostřednictvím platební jednotky, certifikace splnění požadavků evropské legislativy Auditní orgán –MF (Centrální harmonizační jednotka) –Provádění auditů, předkládání strategie EK, zprávy EK, uzavření programu Implementační struktura OP

9 Děkuji za pozornost Ing. Martina Sýkorová Odbor evropských fondů MMR Oddělení komunikace a podpory absorpční kapacity Email: info.rps@mmr.czinfo.rps@mmr.cz Tel.: 224 861 638 www.strukturalni-fondy.cz


Stáhnout ppt "Úvod do regionální politiky EU v ČR 2007-13 Eurocentrum Praha, 22.3.2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google