Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fondy EU. Historie fondů EU   Počátek: v preambuli Římské smlouvy   Snaha: zmenšení ekonomického rozdílu (mezi regiony a soc. skupinami)   Strukturální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fondy EU. Historie fondů EU   Počátek: v preambuli Římské smlouvy   Snaha: zmenšení ekonomického rozdílu (mezi regiony a soc. skupinami)   Strukturální."— Transkript prezentace:

1 Fondy EU

2 Historie fondů EU   Počátek: v preambuli Římské smlouvy   Snaha: zmenšení ekonomického rozdílu (mezi regiony a soc. skupinami)   Strukturální fondy: nástroj regionální politiky

3   1958 byl založen: – –Evropský soc. fond – –Evropský zemědělský, orientační a záruční fond   1975 byl založen: – –Evropský fond regionálního rozvoje   1999 zreformování strukturálních fondů a upravení fungování fondů soudržnosti Evropskou radou v Berlíně

4 Co to vůbec fondy jsou?   nástroj pro realizaci: – –hospodářské politiky – –sociální soudružnosti EU

5 K čemu slouží?  k financování politik EU  k podpoře hospodářského růstu členských států  k podpoře vzdělanosti Existují také fondy na pomoc zemím, které kandidují na vstup do EU.

6 Kdo může žádat o peníze?   obce a kraje   ministerstva   podnikatelé   školy   výzkumná centra   vlastníci dopravní infrastruktury   neziskové organizace

7 Jaké projekty jsou financovány z fondů EU?   rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury   ochrana životního prostředí   rozvoj měst a obcí   rozvoj cestovního ruchu   zlepšování kvality služeb poskytovaných: – – veřejnou správou – – samosprávou   podpora podnikání vědy a výzkumu   program rozvoje venkova

8 Dělení fondů EU ERDF ESF EAFRD = EAGGF EFF = FIFG Fond SOUDRŽNOSTI = kohezní FONDY EU Fond STRUKTURÁLNÍ

9 Strukturální fondy EU   jádro regionální a strukturální politiky EU   nástroj politiky hospodářské a sociální soudržnosti   snižují zaostalost znevýhodněných regionů

10  ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj) – –největší ze strukturálních fondů – –zasahuje do mnoha oblastí   modernizace a posilování hospodářství   rozvoj technologií a inovací   ochrana a zlepšování životního prostředí   podpora infrastruktury

11  EAFRD (Evrop. zem. fond pro rozvoj venkova) – –vznikl na podporu rozvoje venkova – –součást zemědělské politiky EU – –nahradil činnost Evropského zemědělského podpůrného a záručního fondu (EAGGF) – –podpora vznikajících podniků na venkově – –slouží ke zvýšení konkurenceschopnosti:   zemědělství   potravinářství   lesnictví

12  ESF (Evropský sociální fond) – –podporuje aktivity v oblasti rozvoje lidských zdrojů:   rekvalifikace   vzdělání – –pomáhá rizikovým skupinám obyvatel:   mladí nezaměstnaní   zdravotně postižení

13  EFF (Evropský rybářský fond) – –nahradil Finanční nástroj na podporu rybolovu (FIFG) – –hlavním cílem je:   rozvoj evropského rybolovu   rozvoj akvakultury

14 Fond soudržnosti = kohezní   oproti strukturálním fondům je jeho pomoc určena na přímé financování konkrétních velkých projektů   určen na podporu rozvoje chudších států nikoli regionů   podporuje investiční projekty zaměřené na dopravní infrastrukturu   podporuje ochranu životního prostředí

15 MOŽNOSTI ČR

16 26,7 miliard € pro Českou republiku   tuto částku má ČR k dispozici pro programovací období 2007–2013   bylo stanoveno 24 operačních programů, které se dělí na:   tématické (zaměstnanost, doprava…)   regionální (Střední Čechy, Moravskoslezsko…)   programy pro Prahu   programy Evropské územní spolupráce

17

18 Projekty Moravskoslezského kraje spolufinancované ze zahraničních finančních zdrojů

19 Programovací období 2007 - 2013   Projekty v oblasti dopravy   Projekty v oblasti hospodaření s energiemi   Projekty v oblasti školství   Projekty v oblasti kultury a cestovního ruchu   Projekty v oblasti sociální   Projekty v oblasti zdravotnictví   Projekty v oblasti územního plánování   Projekty v oblasti bezpečnosti a krizového řízení

20 Projekty v oblasti bezpečnosti a krizového řízení   Integrované bezpečnostní centrum MK

21 Energetické úspory v Obchodní akademii a Vyšší odborné škole sociální v Ostravě   Operační program - operační program Životní prostředí   Oblast podpory - realizace úspor energie   Cíl projektu - snížení spotřeby energie na vytápění budov OAO   Výstup projektu - zateplené budovy OA a VOŠS Financování projektu Zdroj financování projektuvýše podílu v Kč Celkové výdaje projektu52.278.217 Přiznaná dotace EU31.867.307 Podíl státního rozpočtu1.874.547 Podíl Moravskoslezského kraje18.536.362 -Projekt v oblasti hospodaření s energiemi a projekt v oblasti školství

22 Modernizace letiště Ostrava - Mošnov   spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši cca 42 miliónů korun   cílem bylo rozšíření infrastruktury podle standardů EU a zvýšení úrovně letiště  zvýšila se kapacita letiště i možnosti aktivit

23  Zdroje: -http://euods.pspace.cz/?c_id=118 http://euods.pspace.cz/?c_id=118 -http://www.euroskop.cz/ http://www.euroskop.cz/ -http://www.euractiv.cz/strukturalni-fondy http://www.euractiv.cz/strukturalni-fondy -http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.strukturalni-fondy.cz/ - http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=192 http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=192 -Brožura: Abeceda fondů Evropské unie 2007- 2013 -Letáky: Fondy EU Šance pro rozvoj ČR  Vypracovaly: -Andrea Trudičová -Barbora Široká -Beáta Padychová Tým č. 87, Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava Mariánské Hory


Stáhnout ppt "Fondy EU. Historie fondů EU   Počátek: v preambuli Římské smlouvy   Snaha: zmenšení ekonomického rozdílu (mezi regiony a soc. skupinami)   Strukturální."

Podobné prezentace


Reklamy Google