Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most."— Transkript prezentace:

1 VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most

2 Sektorové operační programy OP Doprava (MD) OP Životní prostředí (MŽP) OP Podnikání a inovace (MPO) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT) OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV) Integrovaný OP (MMR) OP Doprava Modernizace železniční sítě TEN-T Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

3

4  http://www.opd.cz/Modules/OpdProject/Pag es/ProjectList.aspx http://www.opd.cz/Modules/OpdProject/Pag es/ProjectList.aspx

5 Sektorové operační programy OP Doprava (MD) OP Životní prostředí (MŽP) OP Podnikání a inovace (MPO) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT) OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV) Integrovaný OP (MMR) OP Životní prostředí Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Udržitelné využívání zdrojů energie Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik Zlepšování stavu přírody a krajiny Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

6  http://www.opzp.cz/sekce/526/uplny- prehled-podporenych- projektu/?search=1&osa=0&vyzva=0&kraj=0 &okres=0&msc2007=&nazev=&stav=0 http://www.opzp.cz/sekce/526/uplny- prehled-podporenych- projektu/?search=1&osa=0&vyzva=0&kraj=0 &okres=0&msc2007=&nazev=&stav=0

7 Sektorové operační programy OP Doprava (MD) OP Životní prostředí (MŽP) OP Podnikání a inovace (MPO) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT) OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV) Integrovaný OP (MMR) OP Podnikání a inovace Vznik firem Rozvoj firem Efektivní energie Inovace Prostředí pro podnikání a inovace Služby pro rozvoj podnikání

8  http://www.czechinvest.org/uspesne- projekty-oppi http://www.czechinvest.org/uspesne- projekty-oppi

9 Sektorové operační programy OP Doprava (MD) OP Životní prostředí (MŽP) OP Podnikání a inovace (MPO) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT) OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV) Integrovaný OP (MMR) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Počáteční vzdělávání Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Další vzdělávání Systémový rámec celoživotního učení

10  http://www.msmt.cz/strukturalni- fondy/grantove-projekty-gp http://www.msmt.cz/strukturalni- fondy/grantove-projekty-gp

11 Sektorové operační programy OP Doprava (MD) OP Životní prostředí (MŽP) OP Podnikání a inovace (MPO) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT) OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV) Integrovaný OP (MMR) OP Výzkum a vývoj pro inovace Evropská centra excelence Regionální VaV centra Komercializace a popularizace VaV Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem a s přímým dopadem na nárůst lidských zdrojů pro výzkumné a vývojové aktivity

12  http://www.msmt.cz/strukturalni- fondy/indikativni-seznam-velkych-projektu- op-vavpi http://www.msmt.cz/strukturalni- fondy/indikativni-seznam-velkych-projektu- op-vavpi

13 Sektorové operační programy OP Doprava (MD) OP Životní prostředí (MŽP) OP Podnikání a inovace (MPO) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT) OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV) Integrovaný OP (MMR) OP Lidské zdroje a zaměstnanost Adaptabilita Aktivní politika trhu práce Sociální integrace a rovné příležitosti Veřejná správa a veřejné služby Mezinárodní spolupráce

14  http://www.esfcr.cz/modules/projects/index.p hp?lang=1

15 Sektorové operační programy OP Doprava (MD) OP Životní prostředí (MŽP) OP Podnikání a inovace (MPO) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT) OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV) Integrovaný OP (MMR) Integrovaný OP Modernizace veřejné správy Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Podpora územního rozvoje

16  http://www.strukturalni- fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany- OP/Zadatele-a-prijemci/Seznam- podporenych-projektu http://www.strukturalni- fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany- OP/Zadatele-a-prijemci/Seznam- podporenych-projektu

17 Regionální operační programy ROP Střední Čechy ROP Jihozápad ROP Severozápad ROP Severovýchod ROP Jihovýchod ROP Střední Morava ROP Moravskoslezsko ROP Střední Čechy Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

18  http://www.ropstrednicechy.cz/news.php?sid =967smon0ghkffid137hr30mkj1&id=6b390ff2 -9c56-11e2-942e-52540037481c http://www.ropstrednicechy.cz/news.php?sid =967smon0ghkffid137hr30mkj1&id=6b390ff2 -9c56-11e2-942e-52540037481c  http://www.ropstrednicechy.cz/news.php?id= 1ffbf7c4-97b1-11e2-ac3f-5254003d369b http://www.ropstrednicechy.cz/news.php?id= 1ffbf7c4-97b1-11e2-ac3f-5254003d369b  http://www.ropstrednicechy.cz/news.php?id= ed738862-952b-11e2-ac3f-5254003d369b http://www.ropstrednicechy.cz/news.php?id= ed738862-952b-11e2-ac3f-5254003d369b

19 Regionální operační programy ROP Střední Čechy ROP Jihozápad ROP Severozápad ROP Severovýchod ROP Jihovýchod ROP Střední Morava ROP Moravskoslezsko ROP Jihozápad Dostupnost center Stabilizace a rozvoj měst a obcí Rozvoj cestovního ruchu

20  Video:  http://www.rr-jihozapad.cz/?menu=projekty http://www.rr-jihozapad.cz/?menu=projekty

21 Regionální operační programy ROP Střední Čechy ROP Jihozápad ROP Severozápad ROP Severovýchod ROP Jihovýchod ROP Střední Morava ROP Moravskoslezsko ROP Severozápad Regenerace a rozvoj měst Integrovaná podpora místního rozvoje Dostupnost a dopravní obslužnost Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

22  http://www.nuts2severozapad.cz/pro-media- a-verejnost/fotogalerie http://www.nuts2severozapad.cz/pro-media- a-verejnost/fotogalerie

23 Regionální operační programy ROP Střední Čechy ROP Jihozápad ROP Severozápad ROP Severovýchod ROP Jihovýchod ROP Střední Morava ROP Moravskoslezsko ROP Severozápad Rozvoj dopravní infrastruktury Rozvoj městských a venkovských oblastí Cestovní ruch Rozvoj podnikatelského prostředí

24  http://www.rada- severovychod.cz/modules/projects/index.php http://www.rada- severovychod.cz/modules/projects/index.php

25 Regionální operační programy ROP Střední Čechy ROP Jihozápad ROP Severozápad ROP Severovýchod ROP Jihovýchod ROP Střední Morava ROP Moravskoslezsko ROP Jihovýchod Dostupnost dopravy Rozvoj udržitelného cestovního ruchu Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

26  Videa:  http://www.youtube.com/user/URRRSJIHOV YCHOD http://www.youtube.com/user/URRRSJIHOV YCHOD

27 Regionální operační programy ROP Střední Čechy ROP Jihozápad ROP Severozápad ROP Severovýchod ROP Jihovýchod ROP Střední Morava ROP Moravskoslezsko ROP Střední Morava Doprava Integrovaný rozvoj a obnova regionu Cestovní ruch

28  http://www.rr-strednimorava.cz/pro- prijemce/seznam-prijemcu http://www.rr-strednimorava.cz/pro- prijemce/seznam-prijemcu

29 Regionální operační programy ROP Střední Čechy ROP Jihozápad ROP Severozápad ROP Severovýchod ROP Jihovýchod ROP Střední Morava ROP Moravskoslezsko Regionální infrastruktura a dostupnost Podpora prosperity regionu Rozvoj měst Rozvoj venkova

30  http://www.rr-moravskoslezsko.cz/aktuality- rrms http://www.rr-moravskoslezsko.cz/aktuality- rrms

31 Operační programy Praha OP Praha – Adaptabilita OP Praha – Konkurenceschopnost OP Praha Adaptabilita Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Podpora vstupu na trh práce Modernizace počátečního vzdělávání

32  http://www.prahafondy.eu/cz/oppa/projekty. html http://www.prahafondy.eu/cz/oppa/projekty. html

33 Operační programy Praha OP Praha – Adaptabilita OP Praha – Konkurenceschopnost OP Praha Konkurenceschopnost Dopravní dostupnost a rozvoj ICT Životní prostředí Inovace a podnikání

34  http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/projekty. html http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/projekty. html

35 Zkouška PhDr. Jan Hauser Evropská rozvojová agentura jan.hauser@eracr.cz www.eracr.cz Skype: janhauser.eu Kontakty


Stáhnout ppt "VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most."

Podobné prezentace


Reklamy Google