Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Fondy Evropské unie. 2 Stav čerpání z fondů EU ČR má k dispozici na programové období 2007-2013 z fondů Evropské unie 26,7 miliardy eur. V přepočtu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Fondy Evropské unie. 2 Stav čerpání z fondů EU ČR má k dispozici na programové období 2007-2013 z fondů Evropské unie 26,7 miliardy eur. V přepočtu."— Transkript prezentace:

1 1 Fondy Evropské unie

2 2 Stav čerpání z fondů EU ČR má k dispozici na programové období 2007-2013 z fondů Evropské unie 26,7 miliardy eur. V přepočtu na aktuální kurz koruny to je téměř 750 miliard korun, tedy částka rovnající se přibližně dvěma třetinám ročního státního rozpočtu ČR.

3 3 Stav čerpání z fondů EU Současný stav čerpání z evropských fondů Finanční objem podaných žádosti o podporu: 434,1 mld. Kč Počet podaných žádosti o podporu: 14 655 Finanční objem schválených projektů: 202,1 mld. Kč Počet schválených projektů: 4 427 Celkový finanční objem podpory dopravy z fondů EU v regionálních operačních programech: 61,2 miliardy Kč Z této celkové sumy už bylo přiděleno konkrétním projektům 19,3 procenta, tedy 11,8 miliardy Kč.

4 4 Strukturalni-fondy.cz ROP PRIORITNÍ OSA A OBLAST PODPORY ALOKACE 2007-2013 PŘIDĚLENÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY (v mil. Kč) POČET SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ Severozápad Prioritní osa 3 Dostupnost a dopravní obslužnost 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu 5613,81929,89 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti v regionu 2575,600

5 5 Strukturalni-fondy.cz ROP PRIORITNÍ OSA A OBLAST PODPORY ALOKACE 2007-2013 PŘIDĚLENÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY (v mil. Kč) POČET SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezsko Prioritní osa 1 - regionální infrastruktura a dostupnost 1.1 Regionální infrastruktura a dostupnost 3367,1936,16 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava 2871,4751 1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti 2413,100 1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému 701,5679,11

6 6 Strukturalni-fondy.cz ROP PRIORITNÍ OSA A OBLAST PODPORY ALOKACE 2007-2013 PŘIDĚLENÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY (v mil. Kč) POČET SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ Jihovýchod Prioritní osa 1 - Dostupnost dopravy 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 8255,7211431 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 1125,4160,18 1.3 Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob 1197,600 1.4 rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu 580,741,27

7 7 Strukturalni-fondy.cz ROP PRIORITNÍ OSA A OBLAST PODPORY ALOKACE 2007-2013 PŘIDĚLENÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY (v mil. Kč) POČET SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ Střední Morava Prioritní osa 1 - Doprava 1.1 Doprava 4626,11208,526 1.2 Veřejná doprava 2960,460,21 1.3 Bezmotorová doprava 659,7244,516

8 8 Strukturalni-fondy.cz ROP PRIORITNÍ OSA A OBLAST PODPORY ALOKACE 2007-2013 PŘIDĚLENÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY (v mil. Kč) POČET SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ Severovýchod Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury 4780,81252,723 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území 2679265,93 1.3 Rozvoj mezinárodních letišť 392,700

9 9 Strukturalni-fondy.cz ROP PRIORITNÍ OSA A OBLAST PODPORY ALOKACE 2007-2013 PŘIDĚLENÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY (v mil. Kč) POČET SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ Jihozápad Prioritní osa 1 - Dostupnost center 1.1 Modernizace regionální silniční sítě 6151,11111,818 1.2 Rozvoj infrasrtuktury pro veřejnou dopravu 178,335,210 1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy 713,200 1.4 Rozvoj regionálních letišť 62400 1.5 Rozvoj místních komunikací 1248,1292,830

10 10 Strukturalni-fondy.cz ROP PRIORITNÍ OSA A OBLAST PODPORY ALOKACE 2007-2013 PŘIDĚLENÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY (v mil. Kč) POČET SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ Střední Čechy Prioritní osa 1 - Doprava 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 5639,41207,423 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy 1879,81857

11 11 Děkuji za pozornost Ing. Mikuláš Ostatnický Odbor publicity a administrativní kapacity NSRR E-mail: mikulas.ostatnicky@mmr.cz


Stáhnout ppt "1 Fondy Evropské unie. 2 Stav čerpání z fondů EU ČR má k dispozici na programové období 2007-2013 z fondů Evropské unie 26,7 miliardy eur. V přepočtu."

Podobné prezentace


Reklamy Google