Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednodušší cesta k dotacím v novém programovém období 2014 - 2020 Místní akční skupina Rakovnicko.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednodušší cesta k dotacím v novém programovém období 2014 - 2020 Místní akční skupina Rakovnicko."— Transkript prezentace:

1 Jednodušší cesta k dotacím v novém programovém období 2014 - 2020 Místní akční skupina Rakovnicko

2  43 podpořených projektů za 37 mil. Kč  11 projektů spolupráce za 12,5 mil. Kč  Finančně zajištěná kancelář MAS poskytující informace, poradenství a metodickou pomoc žadatelům, partnerům MAS a obcím v území  Jsme jedna z nejlépe hodnocených MAS v ČR Co máme za sebou…

3  73 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu  41 milionů korun z Programu rozvoje venkova  21 milionů korun z Operačního programu Zaměstnanost  19 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí  17 milionů korun na provoz a animaci MAS  7 milionů korun z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání Co máme před sebou…

4 Priority, cíle, opatření  Školství, sociální služby, sociální podnikání, doprava, hasiči a spolky z IROP  Zemědělství, lesnictví a drobní podnikatelé z PRV  Výsadba dřevin a likvidace invazních rostlin z OP ŽP  Podpora pracovních míst a vzdělávání z OP Z  Činnost Místní akční skupiny z IROP  Animace mateřských a základních škol a zpracování místního akčního plánu školství z OP VVV

5 Projektové fiše MAS Rakovnicko 1.CHKO Křivoklátsko 2.Zemědělství 3.Lesnictví 4.Doprava 5.Vzdělávání 6.Komunity 7.Sociální služby 8.Sociální podnikání 9.Zaměstnanost 10.Podnikání 11.Hasiči

6 Podpora lesnictví z Programu rozvoje venkova ČR z Programu rozvoje venkova ČR prostřednictvím výzev k podávání přímých projektů prostřednictvím výzev k podávání přímých projektů prostřednictvím výzev MAS a samostatné projektové fiše „Lesnictví“ prostřednictvím výzev MAS a samostatné projektové fiše „Lesnictví“

7  vysoký podíl lesů  původní skladba lesů ve vybraných lokalitách  v lesích se nachází hustá síť cest  … SWOT Analýza – silné stránky

8  nevhodná druhová skladba lesů (mimo ZCHÚ)  vytěžené dřevo je vyváženo bez zpracování  nešetrná těžba  nízký podíl lesních ploch (ve vybraných lokalitách) SWOT Analýza – slabé stránky

9  snižování produkční schopnosti lesů  zhoršování vodního režimu v krajině  špatná prostupnost lesů  snižování konkurenceschopnosti zpracovatelů dřeva SWOT Analýza - hrozby

10  zvýšení podílu lesních ploch zalesňováním  tvorba pracovních míst zpracováním dřevní hmoty  využití lesních cest pro rekreaci a turismus  zlepšení druhové skladby lesů  zvýšení retence vody v lesích SWOT Analýza - příležitosti

11 Specifický cíl: Podpora lesnictví a lesního hospodářství Opatření:  Šetrné hospodaření v lesích  Zalesňování  Infrastruktura a neproduktivní investice v lesích  Nákup techniky pro hospodaření v lesích  Podpora zpracování dřevní hmoty Návrhová část SCLLD

12 Projektová fiše „LESNICTVÍ“ Podporovaná opatření: Lesnická infrastruktura Neproduktivní investice v lesích Technika a technologie pro lesní hospodářství Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

13 Opatření PRV mimo projektovou fiši (přímé projekty) Zavádění preventivních opatření v lesích Obnova lesních porostů po kalamitách Odstraňování škod způsobených povodněmi Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

14 Opatření PRV nevhodná pro Leader Pozemkové úpravy Zalesňování a zakládání lesů Platby v rámci sítě NATURA 2000…. Lesnicko-environmentální a klimatické služby...

15 Termíny Přímé projekty – 2. pololetí 2015 Leader MAS Rakovnicko – II. čtvrtletí 2016

16  Ing. Aneta Hučínová – vedoucí zaměstnanec pro komunitně vedený místní rozvoje MAS Rakovnicko  Simona Dvořáková – manažer MAS Rakovnicko Kancelář MAS www.mas-rakovnicko.cz


Stáhnout ppt "Jednodušší cesta k dotacím v novém programovém období 2014 - 2020 Místní akční skupina Rakovnicko."

Podobné prezentace


Reklamy Google