Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán SROP a JPD Praha Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech Ing. Zdeněk Vašák RP MMR NUTS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán SROP a JPD Praha Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech Ing. Zdeněk Vašák RP MMR NUTS."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán SROP a JPD Praha Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech Ing. Zdeněk Vašák RP MMR NUTS II Severovýchod

2 Výsledný programový dokument ČR reagující na doporučení Evropské Komise předložit na programovací období 2004-2006 jediný regionálně orientovaný operační program, pomocí kterého budou moci regiony soudržnosti čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů. Výsledný programový dokument ČR reagující na doporučení Evropské Komise předložit na programovací období 2004-2006 jediný regionálně orientovaný operační program, pomocí kterého budou moci regiony soudržnosti čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů. SROP

3 Alokace na operační programy (2004 - 2006)  454 mil €31%SROP 174 mil €12% OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 319 mil €22%OP Rozvoj lidských zdrojů 246 mil €17%OP Infrastruktura 261 mil €18%OP Průmysl a podnikání Podíl na SF v ČR NÁZEV

4 Priority Společného regionálního operačního programu PrioritaNázevAlokace (v mil EUR) Priorita 1 Regionální podpora podnikání 45,131 Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury 196,967 Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech 92,288 Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu 108,069 Priorita 5 Technická pomoc

5  Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech Opatření 2.1 Rozvoj dopravy v regionech podopatření 2.1.1 - Rozvoj regionální dopravní infrastruktury podopatření 2.1.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury 22, 517 mil € 151, 965 mil € 196,967 mil € příspěvek z ERDF Společný regionální operační program Opatření 2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst 22, 517 mil €

6 Opatření 2.2  Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech Opatření řeší podporu v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) pro obyvatelstvo a pro regionální a místní veřejnou správu.Opatření řeší podporu v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) pro obyvatelstvo a pro regionální a místní veřejnou správu. Jeho součástí je podpora aktivit, spojených s veřejným přístupem k informačním a komunikačním technologiím (internet ) např. v knihovnách, komunitních centrech, ve školách a se zajištěním IKT pro regionální a místní veřejnou správu.Jeho součástí je podpora aktivit, spojených s veřejným přístupem k informačním a komunikačním technologiím (internet ) např. v knihovnách, komunitních centrech, ve školách a se zajištěním IKT pro regionální a místní veřejnou správu.

7 Opatření 2.2.  Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech Celková alokace:22,513 mil. € Žadatel:obce, kraje, jimi zřizované či zakládané organizace, NNO, DSO Financování opatření (jen uznat. náklady): - 75% ERDF - 10% centrální, - 5% regionální, 10% místní Minimální celkové přijatelné náklady Rozvoj IKT : 300 000 Kč

8 1.Zlepšení přístupu obyvatelstva k veřejných informacím 2.Posílení infrastruktury a služeb pro informační a komunikační technologie 3.Posílení regionálních a lokálních komunikačních sítí Specifické cíle opatření 2.2. 

9 Typy podporovaných aktivit projektů   Budování míst veřejného přístupu k internetu (PIAP) – kriterium přijatelnosti  Rozvoj veřejných informačních center se zpřístupněním internetu;  Zavádění širokopásmového internetu;  Rozvoj IKT mezi úřady a občany;  Rozvoj regionálních a lokálních komunikačních sítí;

10 1.Žadatel resp. konečný příjemce ( Předchozí zkušenosti, organizační a projektové zajištění, finanční hodnocení ) 2.Potřeba (relevance) projektu ( zájem veřejnosti, soulad s rozvojovými programy, provázanost s jinými programy, partnerství ) 3.Kvalita projektu ( ekonomické hodnocení projektu, vazba na indikátory, udržitelnost ) 4.Horizontální kritéria ( udržitelný rozvoj, rovné příležitosti, informační společnost, vyvážený rozvoj regionů, soc. integrace a zaměstnanost ) Hodnocen bude především 

11 Vazba na indikátory opatření 2.2. Nová hrubá pracovní místaNová hrubá pracovní místa Uživatelská místa v rámci PIAP a IC ( s přístupem k širokopásmovému internetu )Uživatelská místa v rámci PIAP a IC ( s přístupem k širokopásmovému internetu ) Počet občanů s přístupem k internetu ( v okruhu 2 km )Počet občanů s přístupem k internetu ( v okruhu 2 km ) Využití moderních technologiíVyužití moderních technologií Celkový přístup veřejnosti k internetu (PIAP, IC, zaveden internet, vytvořena síť, vytvořeny služby VS)Celkový přístup veřejnosti k internetu (PIAP, IC, zaveden internet, vytvořena síť, vytvořeny služby VS) Hodnocen bude především 

12 V ýzvy k předkládání projektů vyhlašují Regionální rady v jednotlivých regionech soudržnosti v těchto termínech: ☑ 1. února ☑ 1. června ☑ 1. října Předpokládané termíny podávání projektů 

13 SROP – monitoring  1. výzva opatření 2.2. (1.6. - 30.7.2004) - předloženo 58 (383) projektů - požadavek 239 mil. (13 mld.) Kč ze SF - celkové náklady 343 mil. Kč - vybráno 34 (129) projektů - požadavek 128 mil. (3,1 mld.) Kč ze SF - celkové náklady 189 mil. Kč - požadavek z opatření 2.2 – 17%

14 SROP – monitoring  2. výzva opatření 2.2 (1.10.-30.11.2004) - předloženo 66 (263) projektů - požadavek 260 mil. Kč (2,5 mld.) ze SF - celkové náklady 391 mil. Kč - vybráno 43 (113) projektů - požadavek 148 mil. Kč (1,3 mld.) ze SF - celkové náklady 199 mil. Kč

15 SROP – monitoring  3. výzva (1.2.- 31.3.2005) Vyhlášeno pro opatření 2.2 Střední Čechy Střední Čechy Jihozápad Jihozápad Severozápad Severozápad Jihovýchod Jihovýchod Severovýchod Severovýchod Celkem předloženo 74 projektů

16 SROP – monitoring

17 Příjem projektů: Projekty : ! v zalepené obálce ! osobně doručené na místo příjmu V obálce : ! disketa/CD s elektronickou žádostí ! 3 paré tištěného výstupu el. žádosti ! 2 paré povinných příloh Příjem projektů 

18

19 Klíčové body úspěchu projektu  1.Definování projektu 2.Průběžné konzultování projektu 3.Posouzení svých možností 4.Volba zpracovatele projektu 5.Začít včas 6.Kontrola zpracovatele 7.Finanční krytí projektu 8.Výběr dodavatele 9.Proplácení projektu 10.Udržitelnost projektu 11.Konzultovat, konzultovat, konzultovat !!!

20  www.strukturalni-fondy.cz  Strukturální fondy  Operační programy  SROP  Strukturální fondy  Operační programy  SROP  Dokumenty  Dokumenty KONTAKTY KONTAKTY  Strukturální fondy  Operační programy  SROP  Strukturální fondy  Operační programy  SROP  Kontakty  mapka  Kontakty  mapka  www.mmr.cz  www.evropska-unie.cz  srop@mmr.cz Důležité odkazy 

21 Ing. Zdeněk Vašák Regionální kancelář MMR NUTS II Severovýchod E-mail: vaszde@mmr.cz Tel.: 495817561 Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu


Stáhnout ppt "Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán SROP a JPD Praha Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech Ing. Zdeněk Vašák RP MMR NUTS."

Podobné prezentace


Reklamy Google