Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Venkov a zemědělství po vstupu do EU Doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.Doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Venkov a zemědělství po vstupu do EU Doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.Doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc."— Transkript prezentace:

1 Venkov a zemědělství po vstupu do EU Doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.Doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.

2 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Cíle politiky: 1. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví podporou restrukturalizace 2. Zlepšení životního prostředí a krajiny podporou hospodaření v území 3. Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a podpora diverzifikace hospodářských činností

3 3 prioritní osy k realizaci cílů:  Osa 1 – Konkurenceschopnost zemědělského a lesnického sektoru  Osa 2 – Životní prostředí / obhospodařování území  Osa 3 – Širší rozvoj venkova ve spolupráci se zemědělstvím i mimo ně

4 Program bude zahájen v roce 2007  Podpory EAFRD navazují na současné programy HRDP a OP  Ty samozřejmě platí až do roku 2006, takže pokud se někdo přihlásí k „agroenvi“ opatřením v roce 2006, bude plnit podmínky podle stávajících předpisů až do roku 2012.  Od roku 2007 však bude souběh programů a vláda může definovat i podmínky přechodu z opatření podle HRDP na nové závazky podle EAFRD.

5 Programování  Národní nebo regionální sedmileté programy rozvoje venkova složené z prioritních os v této chvíli připravuje VÚZE, předložení vládě je plánováno počátkem roku 2006  Minimální rovnováha mezi osami: Osa I. – 15%, osa II. – 25%, osa III. – 15%  Z toho plyne, že nejvíce prostředků by mělo jít podle návrhu EU na ekologická opatření.  Tyto poměry však může vláda ovlivnit distribuci dalších 45% prostředků do jednotlivých os.

6 Osa I. Zlepšení konkurenceschopnosti (čl.19)  Opatření ke zlepšení lidského kapitálu (vzdělávání, pomoc začínajícím mladým farmářům, předčasný odchod do důchodu, řízení, poradenství…  Opatření k restrukturalizaci fyzického kapitálu: (zlepšení výroby, struktur zpracování a odbytu, infrastruktura..)  Opatření ke zlepšení kvality produkce a produktů, přizpůsobení novým předpisům EU, účast v systémech řízené kvality potravin, podpora těchto výrobků…  Přechodná opatření pro nové ČS, spíše PL, do r.2008 – podpora samozásobitelským farmám, zakládání skupin výrobců.

7

8 Osa II. Životní prostředí / obhospodařování území (čl.34)  Opatření zaměřená na trvale udržitelné využití zemědělské půdy : horské oblasti, ostatní méně příznivé oblasti,území Natura 2000, ekologické zemědělství a welfare zvířat, podpora neproduktivních investic.  Opatření zaměřená na trvale udržitelné využití lesní půdy: první zalesnění, první zřízení agrolesnických systémů, území Natura 2000, životní prostředí v lesích, obnova lesnického-produkčního potenciálu a zavádění preventivních opatření, podpora neproduktivních investic.

9 Osa III. Diverzifikace, kvalita života (čl.49)  Opatření zaměřená na diverzifikaci hospodářských činností venkova: diverzifikace do nezemědělských činností, podpora mikropodniků ( do 10 zaměstnanců), cestovní ruch, ochrana a péče o přírodní dědictví.  Opatření zaměřená na kvalitu života, základní služby, obnovu vesnic a kulturního dědictví.  Školení a budování schopností.

10 Podmínky realizace opatření:  Osa I. u podpory investic předem posouzení přijatelnosti  Osa II. splnění norem Společenství (sankce), vymezení území  Osa III. realizace přednostně s pomocí místních rozvojových strategií, dělící čára s ostatními nástroji EU, např. Soudržnost

11 Osa IV. Přístup LEADER  Realizace místních rozvojových strategií na principu LEADER k dosažení cílů jedné nebo více ze tří tématických os  Regionální a mezinárodní spolupráce „místních akčních skupin“ (MAS)  Budování schopností a činnost MAS  Na tyto programy lze využít 7% prostředků Fondu

12 Součástí přípravy opatření je veřejná diskuse: 1.První návrhy dotací a podpor v rámci EAFRD budou předloženy k veřejné diskusi v březnu 2.V květnu předloží EK priority pro celou EU a návrhy podpor se pak dopracují jak podle připomínek veřejnosti, tak podle priorit EU 3. Druhé veřejné připomínkování se předpokládá koncem roku 2005.


Stáhnout ppt "Venkov a zemědělství po vstupu do EU Doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.Doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google