Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3. VÝZVA MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ. Fiche 2: Rozvoj drobného a malého podnikání Hlavní opatření III.1.2. – Podpora a zakládání podniků a jejich rozvoje Cíl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3. VÝZVA MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ. Fiche 2: Rozvoj drobného a malého podnikání Hlavní opatření III.1.2. – Podpora a zakládání podniků a jejich rozvoje Cíl."— Transkript prezentace:

1 3. VÝZVA MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ

2 Fiche 2: Rozvoj drobného a malého podnikání Hlavní opatření III.1.2. – Podpora a zakládání podniků a jejich rozvoje Cíl Fiche: - rozvoj stávajících hospodářských činností - vytvoření nových pracovních míst - diverzifikace ekonomických aktivit

3 Fiche 2: Rozvoj drobného a malého podnikání Výše dotace: 60% Minimální/maximální způsobilé výdaje: 50 000 Kč / 2 000 000 Kč

4 Fiche 2: Rozvoj drobného a malého podnikání Oblasti podpory (typy aktivit) 1)rekonstrukce a modernizace objektu či přestavba objektu na provozovny určené pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků (rozšíření, přestavba, inovace) - stavební materiál, stavební práce, rozvody, přípojky základních inženýrských sítí ve vztahu k provoznímu příslušenství, technické zařízení budov, 2)nová výstavba budov a ploch pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků (stavební materiál, stavební práce, rozvody, přípojky základních inženýrských sítí ve vztahu k provoznímu příslušenství, technické zařízení budov) 3)úprava povrchů v areálu podnikatelské provozovny (odstavná stání, úprava povrchů pro skladové hospodářství v oblasti výroby, řemesel, obchodních a jiných služeb)

5 Fiche 2: Rozvoj drobného a malého podnikání Oblasti podpory (typy aktivit) 4)nákup strojů, výrobních zařízení a technologie sloužící k zakládání a rozvoji mikropodniků 5)nákup vybavení provozovny v souvislosti s projektem (základní nábytek) 6)pořízení výpočetní techniky 7)nákup budov, strojů, technologií, zařízení dílen, provozoven, hardware, software

6 Fiche 3: Zvýšení hodnoty tradičních regionálních produktů Hlavní opatření: I.1.3.1. – Přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů Cíl Fiche: - zlepšení zpracování a marketingu tradičních výrobků a produktů - zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti výrobců potravin

7 Fiche 3: Zvýšení hodnoty tradičních regionálních produktů Výše dotace: 50% Minimální/maximální způsobilé výdaje: 50 000 Kč / 2 000 000 Kč

8 Fiche 3: Zvýšení hodnoty tradičních regionálních produktů Oblasti podpory (typy aktivit) 1)technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracování zemědělských a potravinářských produktů, 2)investice do zařízení přímo souvisejících s finální úpravou, balením a značením výrobků ve vztahu ke zvyšování kvality včetně technologií souvisejících s dohledatelností výrobků a včasného upozornění na nebezpečné potraviny 3)investice ke zlepšování a monitorování kvality zemědělských a potravinářských produktů (včetně provozních laboratoří a výdajů na související hardware a software) 4)investice spojené s vývojem a aplikací nových zemědělských a potravinářských produktů, postupů a technologií v zemědělsko-potravinářské výrobě 5)investice spojené se skladováním druhotných surovin vznikajících při zpracování zemědělských a potravinářských produktů (s výjimkou odpadních vod)

9 Fiche 3: Zvýšení hodnoty tradičních regionálních produktů Oblasti podpory (typy aktivit) 6)modernizace zařízení na skladování zpracovávaných/zpracovaných surovin a výrobků, včetně expedičních skladů zpracovatele 7)výdaje na projektovou dokumentaci - zpracování projektu dle závazné osnovy, podnikatelský záměr, studie proveditelnosti, marketingová studie, zadávací řízení 8)technická dokumentace - dokumentace ke stavebnímu řízení, odborné posudky ve vztahu k životnímu prostředí, položkový rozpočet 9)výstavba, rekonstrukce a stavební investice do zpracovatelského provozu, včetně nezbytných manipulačních ploch na pozemku žadatele, popř. na pronajatém pozemku,

10 Fiche 4: Podpora zemědělských podniků Hlavní opatření I.1.1. – Modernizace zemědělských podniků Cíl Fiche: - zlepšení ekonomické výkonnosti podniků prostřednictvím lepšího využití produkčních faktorů - zvýšení konkurenceschopnosti

11 Fiche 4: Podpora zemědělských podniků Výše dotace: -60 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace na investice pořízené mladými zemědělci ve znevýhodněných oblastech -50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace na investice pořízené ostatními zemědělci ve znevýhodněných oblastech, - 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace na investice pořízené mladými zemědělci v jiných oblastech než znevýhodněných oblastech, - 40 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace na investice pořízené ostatními zemědělci v jiných oblastech než znevýhodněných oblastech. Minimální/maximální způsobilé výdaje: 50 000 Kč / 2 000 000 Kč

12 Fiche 4: Podpora zemědělských podniků Oblasti podpory (typy aktivit) 1)investice do zemědělských staveb (rekonstrukce a výstavba nových staveb - využití brownfield upřednostňováno), včetně nezbytných manipulačních ploch, pro živočišnou a rostlinnou výrobu 2) investice do techniky a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu, včetně pořízení a obnovy závlahových zařízení -

13 Fiche 4: Podpora zemědělských podniků Oblasti podpory (typy aktivit) -stáje pro krávy, jalovice, býky, boudy pro telata, plemenní býci v produkci, pastevní areály včetně doprovodných staveb, stáje pro prasnice, dochov selat, výkrm prasat, plemenní kanci, stáje pro ovce, koně a kozy, dojírny pro krávy, ovce, kozy, haly pro chov drůbeže -jímky na kejdu, hnojiště, stavby pro skladování krmiv a steliv, ostatní zem. stavby (objekty) jinde neuvedeny -Nákup nemovitostí, sila a horizontální haly pro skladování obilovin a olejnin, sklady pro ovoce a zeleninu, sklady pro chmel -zpracování biomasy a bioplynu, nosné konstrukce trvalých kultur, skleníky, rolníky, kontajnerovny, další zahradnické stavby


Stáhnout ppt "3. VÝZVA MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ. Fiche 2: Rozvoj drobného a malého podnikání Hlavní opatření III.1.2. – Podpora a zakládání podniků a jejich rozvoje Cíl."

Podobné prezentace


Reklamy Google