Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program rozvoje venkova aktuální stav implementace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program rozvoje venkova aktuální stav implementace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."— Transkript prezentace:

1 Program rozvoje venkova aktuální stav implementace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Obecný úvod Program rozvoje venkova 2007-2013  nástroj pro čerpání prostředků pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)  návaznost na OP Zemědělství a HRDP  doplněk podpor poskytovaných ROPy, OP Životní prostředí a OPPI Rozpočet na období 2007-2013 3,6 mld € (cca 94 mld Kč)

3 Program rozvoje venkova - cíle Osa I Zlepšení konkurence- schopnosti zemědělství a lesnictví Osa II Zlepšování životního prostředí a krajiny Osa III Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova Osa IV Leader

4 Opatření osy I Opatření osy II Opatření osy III I.1.1 Modernizace zemědělských podniků I.1.2 Investice do lesů I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům I.1.4 Pozemkové úpravy I.2.1 Seskupení producentů I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti I.3.4 Využívání poradenských služeb II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech II.1.2 Platby v rámci oblastí Natura 2000 na zemědělské půdě a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES II.1.3 Agroenvironmentální opatření II.1.4 Platby na podporu dobrých životních podmínek zvířat II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy II.2.2 Platby v rámci Natury 2000 v lesích II.2.3 Lesnicko-environmentální platby II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje III.1.3 Podpora cestovního ruchu III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova III.3.1 Vzdělávání a informace

5 Aktuální stav PRV  třetí rok implementace programu  spuštěna téměř všechna opatření PRV  příjem žádostí:  Nároková opatření dle termínů Nařízení vlády (květen, resp. listopad)  Projektová opatření v termínech (kolech) dle harmonogramu  Dosud vyhlášeno 7 kol příjmu

6 Aktuální stav PRV kumulativně  Souhrnný stav pro projektová opatření os I, II, III a IV k 31.7.2009 Počet zaregistrovaných projektů celkem 16 649 v celkové částce 37,09 mld. Kč Počet schválených projektů celkem 10 325 v celkové částce 20,4 mld Kč Počet realizovaných a proplacených projektů celkem 4322 v celkové částce 4,7 mld. Kč

7 Aktuální stav PRV  Souhrnný stav pro nároková opatření osy II v roce 2009 opatření osy II počet žádostí Finanční požadavky (mil Kč) II.1.1 LFA11 5332 769,0 II.1.3 Natura 2000 na zem. půdě22311,8 II.1.2 Agroenvironmentální opatření (včetně závazků předchozího období) 11 8923 737,0 II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy55824,0 II.2.2 Platby v rámci Natura v lesích111,6 II.2.3 Lesnicko environmentální platby433,7

8 Porovnání počtu zaregistrovaných žádostí pro projektová opatření

9 Porovnání počtu schválených žádostí pro projektová opatření

10 Porovnání čerpání financí projektových opatření osy I a III

11 Implementace PRV v roce 2009  6.kolo - termín: 10. 2. – 9. 3. 2009 opatřeníPočet registrovaných projektů Částka mil. Kč Počet schválených projektů Částka mil. Kč I.1.1 11003 176,710252964,1 I.3.2 691757,5398436,2 I.3.4 141442,8139842,4 II.2.4 188304,5107129,2 III.1.1 100621,292601,1 III.1.2 459758,4392609,7 IV.1.2 286175,917993,4

12 Implementace PRV v roce 2009  7.kolo - termín: 9.6. – 29.6. 2009 opatřeníPočet registrovaných projektů Částka mil. Kč I.1.3 2671064,1 I.1.4 1781150,2 I.3.1 9963,4 III.1.3 301824,1 IV.1.2 594338,7 IV.2.1 1867,3

13 Implementace PRV v roce 2009  8.kolo - termín: 6. 10. – 26.10. 2009 opatření: I.1.2 Investice do lesů III.2.1 Obnova a rozvoje vesnic, občanské vybavení a služby III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova III.1.3 Vzdělávání a informace IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Bližší informace o spouštěných opatřeních viz následná prezentace

14 Priority PRV pro další implementaci  Aktuální reakce na ekonomickou situaci na venkově  Zjednodušení administrace

15 Aktuální reakce na ekonomickou situaci na venkově Programové změny  Evropský plán hospodářské obnovy - dodatečné finanční zdroje EU (pro ČR 56mil EUR) k financování „nových výzev“ a internetu ve venkovských oblastech  Pro opatření v režimu de-minimis možnost využití „Českého přechodného rámce“ – možnost čerpání podpory až do výše 500 000 € Administrativní změny  Pomoc žadatelům – prodloužení lhůty pro realizaci projektů z 18 na 24 měsíců

16 Zjednodušení administrace  Zavedení elektronické žádosti  Pořizování výpisů z registrů zemědělského podnikatele, a obchodního rejstříku platební agenturou  Zjednodušení administrace hlášení o změnách  Zmírnění sankčního systému  Snižování počtu příloh k žádosti o dotaci  Systém přechodných ustanovení v Pravidlech

17 Děkuji za pozornost !!!


Stáhnout ppt "Program rozvoje venkova aktuální stav implementace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."

Podobné prezentace


Reklamy Google