Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program rozvoje venkova aktuální stav implementace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program rozvoje venkova aktuální stav implementace"— Transkript prezentace:

1 Program rozvoje venkova aktuální stav implementace
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Obecný úvod Program rozvoje venkova 2007-2013
nástroj pro čerpání prostředků pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) návaznost na OP Zemědělství a HRDP doplněk podpor poskytovaných ROPy, OP Životní prostředí a OPPI Rozpočet na období 3,6 mld € (cca 94 mld Kč)

3 Program rozvoje venkova - cíle
Osa I Zlepšení konkurence-schopnosti zemědělství a lesnictví Osa II Zlepšování životního prostředí a krajiny Osa III Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova Osa IV Leader 3

4 Opatření osy I Opatření osy II Opatření osy III
I.1.1 Modernizace zemědělských podniků I.1.2 Investice do lesů I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům I.1.4 Pozemkové úpravy I.2.1 Seskupení producentů I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti I.3.4 Využívání poradenských služeb II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech II.1.2 Platby v rámci oblastí Natura 2000 na zemědělské půdě a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES II.1.3 Agroenvironmentální opatření II.1.4 Platby na podporu dobrých životních podmínek zvířat II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy II.2.2 Platby v rámci Natury 2000 v lesích II.2.3 Lesnicko-environmentální platby II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje III.1.3 Podpora cestovního ruchu III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova III.3.1 Vzdělávání a informace 4

5 Aktuální stav PRV třetí rok implementace programu
spuštěna téměř všechna opatření PRV příjem žádostí: Nároková opatření dle termínů Nařízení vlády (květen, resp. listopad) Projektová opatření v termínech (kolech) dle harmonogramu Dosud vyhlášeno 7 kol příjmu 5

6 Aktuální stav PRV kumulativně
Souhrnný stav pro projektová opatření os I, II, III a IV k Počet zaregistrovaných projektů celkem v celkové částce 37,09 mld. Kč Počet schválených projektů celkem 10 325 v celkové částce 20,4 mld Kč Počet realizovaných a proplacených projektů celkem 4322 v celkové částce 4,7 mld. Kč 6

7 Finanční požadavky (mil Kč)
Aktuální stav PRV Souhrnný stav pro nároková opatření osy II v roce 2009 opatření osy II počet žádostí Finanční požadavky (mil Kč) II.1.1 LFA 11 533 2 769,0 II.1.3 Natura 2000 na zem. půdě 223 11,8 II.1.2 Agroenvironmentální opatření (včetně závazků předchozího období) 11 892 3 737,0 II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy 558 24,0 II.2.2 Platby v rámci Natura v lesích 11 1,6 II.2.3 Lesnicko environmentální platby 43 3,7 7

8 Porovnání počtu zaregistrovaných žádostí pro projektová opatření
8

9 Porovnání počtu schválených žádostí pro projektová opatření
9

10 Porovnání čerpání financí projektových opatření osy I a III

11 Implementace PRV v roce 2009
6.kolo - termín: – opatření Počet registrovaných projektů Částka mil. Kč Počet schválených projektů I.1.1 1100 3 176,7 1025 2964,1 I.3.2 691 757,5 398 436,2 I.3.4 1414 42,8 1398 42,4 II.2.4 188 304,5 107 129,2 III.1.1 100 621,2 92 601,1 III.1.2 459 758,4 392 609,7 IV.1.2 286 175,9 179 93,4 11

12 Implementace PRV v roce 2009
7.kolo - termín: 9.6. – opatření Počet registrovaných projektů Částka mil. Kč I.1.3 267 1064,1 I.1.4 178 1150,2 I.3.1 99 63,4 III.1.3 301 824,1 IV.1.2 594 338,7 IV.2.1 18 67,3 12

13 Implementace PRV v roce 2009
8.kolo - termín: – opatření: I.1.2 Investice do lesů III.2.1 Obnova a rozvoje vesnic, občanské vybavení a služby III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova III.1.3 Vzdělávání a informace IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Bližší informace o spouštěných opatřeních viz následná prezentace 13

14 Priority PRV pro další implementaci
Aktuální reakce na ekonomickou situaci na venkově Zjednodušení administrace 14

15 Aktuální reakce na ekonomickou situaci na venkově
Programové změny Evropský plán hospodářské obnovy - dodatečné finanční zdroje EU (pro ČR 56mil EUR) k financování „nových výzev“ a internetu ve venkovských oblastech Pro opatření v režimu de-minimis možnost využití „Českého přechodného rámce“ – možnost čerpání podpory až do výše € Administrativní změny Pomoc žadatelům – prodloužení lhůty pro realizaci projektů z 18 na 24 měsíců 15

16 Zjednodušení administrace
Zavedení elektronické žádosti Pořizování výpisů z registrů zemědělského podnikatele, a obchodního rejstříku platební agenturou Zjednodušení administrace hlášení o změnách Zmírnění sankčního systému Snižování počtu příloh k žádosti o dotaci Systém přechodných ustanovení v Pravidlech 16

17 Děkuji za pozornost !!!


Stáhnout ppt "Program rozvoje venkova aktuální stav implementace"

Podobné prezentace


Reklamy Google