Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program rozvoje venkova a problematika DPH Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program rozvoje venkova a problematika DPH Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."— Transkript prezentace:

1 Program rozvoje venkova a problematika DPH Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Cíle Programu rozvoje venkova ČR  Zvýšení kvality venkovského života  Podpora rozvoje infrastruktury  Rozvíjení přírodního a kulturního dědictví  Podpora klasické výroby potravin  Podpora turistiky, sportu a služeb  A mnoho jiného

3 Program rozvoje venkova ČR  Rozdělen na 4 Osy  Vyhlášení výzev 1 x za rok pro každé opatření  Dosud vyhlášeno 8 kol příjmu žádostí  Poslední výzva proběhla v období od  Spuštěna téměř všechna opatření obsažená v programovém dokumentu

4 Souhrnné informace pro osu I Stav k (8 kol výzev) Počet Hodnota v mil. Kč Zaregistrované projekty ,8 Schválené projekty ,8 Proplacené projekty ,4 Celkový rozpočet pro osu I ( ) : cca 21 mld. Kč

5 Souhrnné informace pro osu III Stav k (8 kol výzev) Počet Hodnota v mil. Kč Zaregistrované projekty ,0 Schválené projekty ,3 Proplacené projekty ,5 Celkový rozpočet pro osu ( ) : cca 16 mld. Kč

6 Srovnání čerpání rozpočtu projektových opatření osy I a III

7 III Obnova a rozvoj vesnic

8 III Občanské vybavení a služby

9 III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví a venkova

10 III.3.1 Vzdělávání a informace

11 Shrnutí výsledku  Počet zaregistrovaných projektů se snížil  Možné důvody: Nezpůsobilost DPH Změny způsobilých výdajů u jednotlivých opatření Malý – nedostatečný rozpočet obce Zhoršující se možnost získání půjčky na předfinancování projektů

12 Problematika DPH  Vznik již při nastavení administrativních postupů  Jazyková mutace nařízení Rady (ES) č.1698/2005  V průběhu implementace PRV vyvstala nejasnost týkající se aplikace čl.71 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, týkající se způsobilosti výdajů na úhradu DPH  EVROPSKÁ KOMISE vydává oficiální stanovisko, že DPH nemůže být způsobilé

13 Problematika DPH  MZe přijímá korekci vůči konečným žadatelům  V průběhu 5. kola dochází ke změně Pravidel  Neuznatelnost DPH pro obce a svazky obcí  Schválení nového národního dotačního titulu OBCE, na proplacení DPH obcím a svazkům obcí pro projekty schválené v rámci kola  Od 6. kola příjmu žádostí je v Pravidlech definitivně zakotvena nezpůsobilost DPH

14 PRV a řešení finanční krize  Pomoc žadatelům – prodloužení lhůty pro realizaci projektů na 24 měsíců  Navýšení limitu pro de-minimis na EUR v období od do  Barrosův balíček - dodatečné finanční prostředky určené pro Program rozvoje venkova v rámci Evropského plánu hospodářské obnovy

15 PRIORITY PRV PRO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ  Zajištění obcím usnadňující přístup k finančním prostředkům, a to i z a současné ekonomické krize  Přispívat významnou měrou nejen ke zlepšování životních podmínek ve venkovských oblastech

16 Děkuji za pozornost !!!


Stáhnout ppt "Program rozvoje venkova a problematika DPH Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."

Podobné prezentace


Reklamy Google