Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednodušší cesta k dotacím v novém programovém období 2014 - 2020 Místní akční skupina Rakovnicko.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednodušší cesta k dotacím v novém programovém období 2014 - 2020 Místní akční skupina Rakovnicko."— Transkript prezentace:

1 Jednodušší cesta k dotacím v novém programovém období 2014 - 2020 Místní akční skupina Rakovnicko

2  43 podpořených projektů za 37 mil. Kč  11 projektů spolupráce za 12,5 mil. Kč  Kancelář MAS se zkušenostmi  Dobré hodnocení v ČR Co máme za sebou…

3  73 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu  41 milionů korun z Programu rozvoje venkova  21 milionů korun z Operačního programu Zaměstnanost  19 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí  17 milionů korun na provoz a animaci MAS  7 milionů korun z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání Co máme před sebou…

4 Priority, cíle, opatření SCLLD  Školství, sociální služby, sociální podnikání, doprava, hasiči a spolky z IROP  Zemědělství, lesnictví a drobní podnikatelé z PRV  Výsadba dřevin a likvidace invazních rostlin z OP ŽP  Podpora pracovních míst a vzdělávání z OP Z  Činnost Místní akční skupiny z IROP  Animace mateřských a základních škol a zpracování místního akčního plánu školství z OP VVV

5 „Školství“ – klíčové aktivity Strategie území správního obvodu ORP Rakovník Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rakovnicko Místní akční plán ORP Rakovník Animace OP VVV MAS Rakovnicko Programový rámec IROP MAS Rakovnicko

6 Strategie území ORP Rakovník Svazek měst a obcí Rakovnicka Analytická část SWOT analýza Návrhová část Akční plán

7 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rakovnicko Analytická část SWOT analýza Návrhová část Implementace, finanční plán…

8 Místní akční plán Projekt OP VVV Realizace MAS Rakovnicko Dílčí částí Školní akční plány Podklad pro Krajský akční plán

9 Animace OP VVV Činnost MAS Od října 2015 po celé programové období Soubor aktivit MAS k projektům škol

10 1.Integrovaný regionální operační program 2.Program rozvoje venkova 3.Operační program Životní prostředí 4.Operační program Zaměstnanost Programové rámce MAS Rakovnicko

11 Projektové fiše MAS Rakovnicko 1.CHKO Křivoklátsko (OP ŽP) 2.Zemědělství (PRV) 3.Lesnictví (PRV) 4.Doprava (IROP) 5.Vzdělávání (IROP) 6.Komunity (IROP) 7.Sociální služby (IROP) 8.Sociální podnikání (IROP) 9.Zaměstnanost (OP Z) 10.Podnikání (PRV) 11.Hasiči (IROP)

12 Školství Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Operační program Věda, výzkum, vzdělávání Operační program Věda, výzkum, vzdělávání

13  Základní a mateřské školy  Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání  Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání  Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání  Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže Fiche „Vzdělávání“

14  Jesle, nové typy školek (lesní školky)  Podpora škol zřizovatelem, tradice  Zachování a zřizování nových MŠ  Zachování ZŠ, volné kapacity, dobré rozmístění  Výborná atmosféra školy v malotřídním kolektivu  Svazková škola  Orientace na speciální vzdělávací potřeby  Školní družiny, jídelny, volnočasové aktivity, umělecké školy  Vzdělávání pedagogů SWOT Analýza – silné stránky

15  Konkurence a boj mezi městskými školami  Péče o dvouleté děti  Málo projektů pro MŠ  MŠ zavřené o letní prázdniny, preference trvalých bydlišť  Absence 2. stupně ZŠ  Špatný technický stav budov ZŠ a MŠ, absence kvalitních sportovišť  Stárnutí pedagogů, nízké pravomoci a autorita, nízká kvalifikace na cizí jazyky  Nedostatek financí na mzdy, požadavky financí od rodičů  Nemožnost alternativního vzdělávání  Nízký počet středisek volného času  Rostoucí agresivita a šikana SWOT Analýza – slabé stránky

16  Demografický úbytek dětí  Nízký počet zaměstnanců na úkor počtu dětí ve třídách  Necitlivé slučování škol, rušení 2. stupňů  Rušení významných dopravních spojů  Nedostatek financí zřizovatelů na větší investice, platy zaměstnanců, snižování výše podpor na provoz školy od státu, odchod učitelů  Nejistota ředitelů ve funkci SWOT Analýza - hrozby

17  Nové zdroje financí pro projekty modernizace škol, výuku, pomůcky, posílení bezpečnosti  Alternativní výuka, podpora nadaných dětí  Zájem rodičů  Příliv nových rodin s dětmi  Vznik svazkových škol  Noví kvalifikovanější pedagogové, posílení motivovanosti, jejich využití na více školách  Nové vzdělávací a zájmové kroužky, středisko volného času SWOT Analýza - příležitosti

18  Ing. Aneta Hučínová – vedoucí zaměstnanec pro komunitně vedený místní rozvoje MAS Rakovnicko  Simona Dvořáková – manažer MAS Rakovnicko Kancelář MAS www.mas-rakovnicko.cz


Stáhnout ppt "Jednodušší cesta k dotacím v novém programovém období 2014 - 2020 Místní akční skupina Rakovnicko."

Podobné prezentace


Reklamy Google